Mišljenja i stajališta

Lipanj 2017.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Mogućnost izdavanja uporabne dozvole u slučaju neriješenih imovinsko-pravnih odnosa
Ponedjeljak, 19.06.2017.
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Obrada identifikacijski broj (OIB) fizičkih osoba na računima
Petak, 16.06.2017.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Nadzorni inženjer
Srijeda, 14.06.2017.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Rekonstrukcija ozakonjene zgrade
Petak, 02.06.2017.
Svibanj 2017.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Obavijest o posebnim uvjetima
Srijeda, 24.05.2017.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Troškovi izdavanja potvrda na glavni projekt
Utorak, 23.05.2017.
Porezna uprava
Iznajmljivanja plovila
Ponedjeljak, 22.05.2017.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Pojašnjenje odredaba Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju i gradnji
Ponedjeljak, 15.05.2017.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Utvrđivanje posebnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole
Petak, 12.05.2017.
Porezna uprava
Oporezivanje primitaka učenika i studenata
Petak, 05.05.2017.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Preispitivanje danog mišljenja o dvojezičnom izdavanju računa
Četvrtak, 04.05.2017.
Porezna uprava
Mjesto oporezivanja usluge treninga pomoraca
Četvrtak, 04.05.2017.
Porezna uprava
Korištenje osobnog odbitka kod više isplatitelja
Srijeda, 03.05.2017.
Travanj 2017.
Ožujak 2017.
Porezna uprava
Primjena članka 8. Općeg poreznog zakona
Utorak, 28.03.2017.
Porezna uprava
Članak 25. stavak 3. Općeg poreznog zakona
Ponedjeljak, 27.03.2017.
Porezna uprava
Porezni tretman dodjele dionica iz inozemstva
Četvrtak, 23.03.2017.
Porezna uprava
Obrazac SR za 2016. godinu
Utorak, 14.03.2017.
Porezna uprava
Promjena načina oporezivanja
Utorak, 14.03.2017.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Građenje i izvođenje radova prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
Ponedjeljak, 13.03.2017.
Porezna uprava
Porezni tretman fotoreporterske djelatnosti
Petak, 10.03.2017.