RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

NN br. 14/2019, 07.02.2019

Opširnije

Zakon o žigu

NN br. 14/2019, 07.02.2019

Opširnije

Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2019. godinu

NN br. 13/2019, 06.02.2019

Opširnije

Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

NN br. 13/2019, 06.02.2019

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

NN br. 13/2019, 06.02.2019

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

NN br. 12/2019, 01.02.2019

Opširnije

Pravilnik o uvjetima za oslobođenje od plaćanja trošarine ostvarivanjem prava na povrat plaćene trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu

NN br. 12/2019, 01.02.2019

Opširnije

Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika

NN br. 12/2019, 01.02.2019

Opširnije

Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2018. godinu

NN br. 9/2019, 25.01.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

NN br. 9/2019, 25.01.2019

Opširnije

Pravilnik o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine obveznog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova obveznog mirovinskog fonda

NN br. 9/2019, 25.01.2019

Opširnije

Pravilnik o djelomičnoj jednokratnoj isplati korisniku starosne i prijevremene starosne osnovne mirovine

NN br. 9/2019, 25.01.2019

Opširnije

Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

NN br. 9/2019, 25.01.2019

Opširnije

Pravilnik o obvezi informiranja potrošača

NN br. 9/2019, 25.01.2019

Opširnije

Uredba o dopunama Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača

NN br. 9/2019, 25.01.2019

Opširnije

Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki

NN br. 8/2019, 23.01.2019

Opširnije

Ispravak Odluke o gradskim porezima Grada Svete Nedelje

NN br. 8/2019, 23.01.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu podnošenja prijave investicijskog projekta

NN br. 8/2019, 23.01.2019

Opširnije

Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture

NN br. 8/2019, 23.01.2019

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2018.

NN br. 6/2019, 18.01.2019

Opširnije

Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2018. godini

NN br. 6/2019, 18.01.2019

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2018.

NN br. 5/2019, 16.01.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Čakovca

NN br. 5/2019, 16.01.2019

Opširnije

Odluka o dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Unešić

NN br. 5/2019, 16.01.2019

Opširnije

Odluka o Registru pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca

NN br. 5/2019, 16.01.2019

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Fužine

NN br. 4/2019, 11.01.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Civljane

NN br. 4/2019, 11.01.2019

Opširnije

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2019. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

NN br. 4/2019, 11.01.2019

Opširnije

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2019. godini

NN br. 4/2019, 11.01.2019

Opširnije

Odluka o izmjeni odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki

NN br. 3/2019, 09.01.2019

Opširnije

Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 250 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 800 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 805 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 810 (izmijenjen)

NN br. 3/2019, 09.01.2019

Opširnije

Odluka o objavljivanju Kodeksa etike za profesionalne računovođe i Izmjene Kodeksa vezano za dugu povezanost osoblja s klijentom revizije ili s klijentom za kojeg se izražava uvjerenje (Konačni dokument)

NN br. 3/2019, 09.01.2019

Opširnije

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore

NN br. 3/2019, 09.01.2019

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja

NN br. 3/2019, 09.01.2019

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice

NN br. 3/2019, 09.01.2019

Opširnije

Pravilnik o obliku i sadržaju ugovora o obavljanju studentskih poslova

NN br. 3/2019, 09.01.2019

Opširnije

Pravilnik o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti posredovanja u obavljanju studentskih poslova

NN br. 3/2019, 09.01.2019

Opširnije

Sporazum o osnovici za plaće u javnim službama

NN br. 2/2019, 04.01.2019

Opširnije

Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

NN br. 2/2019, 04.01.2019

Opširnije

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju ulaganja

NN br. 2/2019, 04.01.2019

Opširnije

Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju lista povjerenika u postupku stečaja potrošača

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora povjerenika metodom slučajnoga odabira

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o Registru nesolventnosti

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2019. godinu

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

prva  prethodna 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)