RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita

NN br. 61/2018, 11.07.2018

Opširnije

Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

NN br. 61/2018, 11.07.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona

NN br. 60/2018, 06.07.2018

Opširnije

Odluka o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Vodica

NN br. 60/2018, 06.07.2018

Opširnije

Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke

NN br. 59/2018, 04.07.2018

Opširnije

Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

NN br. 59/2018, 04.07.2018

Opširnije

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

NN br. 59/2018, 04.07.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru postupaka stečaja potrošača

NN br. 59/2018, 04.07.2018

Opširnije

Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori

NN br. 58/2018, 30.06.2018

Opširnije

Statut Hrvatske revizorske komore

NN br. 58/2018, 30.06.2018

Opširnije

Odluka o porezima Općine Pićan

NN br. 58/2018, 30.06.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

NN br. 58/2018, 30.06.2018

Opširnije

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 57/2018, 27.06.2018

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Žminj

NN br. 57/2018, 27.06.2018

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Senja

NN br. 57/2018, 27.06.2018

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić

NN br. 57/2018, 27.06.2018

Opširnije

Odluka o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke

NN br. 57/2018, 27.06.2018

Opširnije

Pravilnik o daljinaru i najmanjem voznom vremenu

NN br. 57/2018, 27.06.2018

Opširnije

Pravilnik o dozvolama u prijevozu tereta

NN br. 57/2018, 27.06.2018

Opširnije

Pravilnik o putnom listu

NN br. 57/2018, 27.06.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

NN br. 57/2018, 27.06.2018

Opširnije

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti

NN br. 57/2018, 27.06.2018

Opširnije

Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja

NN br. 57/2018, 27.06.2018

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2018.

NN br. 56/2018, 20.06.2018

Opširnije

Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca

NN br. 55/2018, 15.06.2018

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2018.

NN br. 54/2018, 13.06.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.

NN br. 53/2018, 08.06.2018

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Vižinada – Visinada

NN br. 52/2018, 06.06.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 52/2018, 06.06.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN br. 51/2018, 04.06.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN br. 51/2018, 04.06.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN br. 51/2018, 04.06.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu

NN br. 51/2018, 04.06.2018

Opširnije

Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

NN br. 50/2018, 01.06.2018

Opširnije

Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača

NN br. 50/2018, 01.06.2018

Opširnije

Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza

NN br. 50/2018, 01.06.2018

Opširnije

Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2018. godinu

NN br. 50/2018, 01.06.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji

NN br. 49/2018, 30.05.2018

Opširnije

Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 49/2018, 30.05.2018

Opširnije

Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnoga ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. godine - prve izmjene i dopune

NN br. 49/2018, 30.05.2018

Opširnije

Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva

NN br. 49/2018, 30.05.2018

Opširnije

Pravilnik o osiguranju carinskog duga

NN br. 49/2018, 30.05.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

NN br. 48/2018, 25.05.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva

NN br. 48/2018, 25.05.2018

Opširnije

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima

NN br. 48/2018, 25.05.2018

Opširnije

Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu

NN br. 48/2018, 25.05.2018

Opširnije

Pravilnik o prijavljivanju mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

NN br. 47/2018, 23.05.2018

Opširnije

Pravilnik o izvještavanju o neuspjelim namirama i o internaliziranoj namiri

NN br. 47/2018, 23.05.2018

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u travnju 2018.

NN br. 46/2018, 18.05.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama

NN br. 46/2018, 18.05.2018

Opširnije

prva  prethodna 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)