RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

NN br. 54/2019, 29.05.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu

NN br. 53/2019, 24.05.2019

Opširnije

Pravilnik o načinu prikupljanja izvještaja, obavijesti i podataka od subjekata nadzora

NN br. 53/2019, 24.05.2019

Opširnije

Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika

NN br. 53/2019, 24.05.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Štefanje

NN br. 52/2019, 22.05.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Biskupija

NN br. 52/2019, 22.05.2019

Opširnije

Zakon o turističkoj pristojbi

NN br. 52/2019, 22.05.2019

Opširnije

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

NN br. 52/2019, 22.05.2019

Opširnije

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

NN br. 52/2019, 22.05.2019

Opširnije

Odluka o utvrđivanju oblika i sadržaja potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ortopedska i druga pomagala

NN br. 51/2019, 20.05.2019

Opširnije

Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN br. 51/2019, 20.05.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

NN br. 50/2019, 17.05.2019

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u travnju 2019.

NN br. 50/2019, 17.05.2019

Opširnije

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

NN br. 50/2019, 17.05.2019

Opširnije

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda

NN br. 48/2019, 12.05.2019

Opširnije

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda

NN br. 47/2019, 12.05.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

NN br. 47/2019, 10.05.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

NN br. 47/2019, 10.05.2019

Opširnije

Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2019. godinu

NN br. 47/2019, 10.05.2019

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2019.

NN br. 47/2019, 10.05.2019

Opširnije

Pravilnik o odobravanju pružanja usluga carinskog zastupanja

NN br. 46/2019, 08.05.2019

Opširnije

Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva

NN br. 45/2019, 03.05.2019

Opširnije

Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona

NN br. 45/2019, 03.05.2019

Opširnije

Pravilnik o vođenju registara

NN br. 44/2019, 30.04.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja

NN br. 42/2019, 26.04.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN br. 41/2019, 24.04.2019

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2019.

NN br. 41/2019, 24.04.2019

Opširnije

Izmjena Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

NN br. 40/2019, 19.04.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 40/2019, 19.04.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

NN br. 40/2019, 19.04.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

NN br. 40/2019, 19.04.2019

Opširnije

Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, tržišnog posrednika, podružnice investicijskog društva iz druge države članice i treće zemlje

NN br. 39/2019, 17.04.2019

Opširnije

Uredba o prestanku važenja Uredbe o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima

NN br. 39/2019, 17.04.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

NN br. 39/2019, 17.04.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

NN br. 39/2019, 17.04.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima

NN br. 39/2019, 17.04.2019

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2019.

NN br. 38/2019, 12.04.2019

Opširnije

Pravilnik o žigu

NN br. 38/2019, 12.04.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Gračišće

NN br. 37/2019, 11.04.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

NN br. 36/2019, 10.04.2019

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara

NN br. 35/2019, 05.04.2019

Opširnije

Pravilnik o rasporedu člana obveznog mirovinskog fonda u mirovinsko osiguravajuće društvo

NN br. 35/2019, 05.04.2019

Opširnije

Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi

NN br. 32/2019, 29.03.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN br. 32/2019, 29.03.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o trgovini

NN br. 32/2019, 29.03.2019

Opširnije

Zakon o izmjeni Zakona o posredovanju u prometu nekretnina

NN br. 32/2019, 29.03.2019

Opširnije

Zakon o izmjeni Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

NN br. 32/2019, 29.03.2019

Opširnije

Odluka o objavi okvira revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI)

NN br. 31/2019, 27.03.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju

NN br. 28/2019, 22.03.2019

Opširnije

Pravilnik o vrstama alternativnih investicijskih fondova

NN br. 28/2019, 22.03.2019

Opširnije

prva  prethodna 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)