RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2010./2011.

NN br. 36/2010, 24.03.2010

Opširnije

Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada

NN br. 36/2010, 24.03.2010

Opširnije

Odluka o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

NN br. 35/2010, 20.03.2010

Opširnije

Odluka o nadzornim izvještajima kreditnih institucija

NN br. 35/2010, 20.03.2010

Opširnije

Ispravak Izmjene i dopune Tarifnog sustava za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki

NN br. 34/2010, 19.03.2010

Opširnije

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u veljači 2010.

NN br. 34/2010, 19.03.2010

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u veljači 2010. godine

NN br. 34/2010, 19.03.2010

Opširnije

Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća u Republici Hrvatskoj za 2009.

NN br. 34/2010, 19.03.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o medaljama i žetonima koji nalikuju kovanicama eura

NN br. 34/2010, 19.03.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postupanju sa stranom gotovinom za koju postoji sumnja da je krivotvorena

NN br. 34/2010, 19.03.2010

Opširnije

Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2010."

NN br. 34/2010, 19.03.2010

Opširnije

Odluka o dopunama odluka Hrvatske narodne banke o izdavanju numizmatičkih kompleta, izdavanja dukata i izdavanja i prodaji kovanog novca

NN br. 34/2010, 19.03.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o područjima s otežanim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi

NN br. 34/2010, 19.03.2010

Opširnije

Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava

NN br. 34/2010, 19.03.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavaca

NN br. 34/2010, 19.03.2010

Opširnije

Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom te pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći

NN br. 34/2010, 19.03.2010

Opširnije

Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu

NN br. 34/2010, 19.03.2010

Opširnije

Ispravak Pravilnika o izmjeni Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu plovila unutarnje plovidbe

NN br. 33/2010, 17.03.2010

Opširnije

Odluka o izmjeni Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN br. 33/2010, 17.03.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o iskaznici turističkog vodiča

NN br. 33/2010, 17.03.2010

Opširnije

Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa za sustav zaštite od djelovanja munje na građevinama

NN br. 33/2010, 17.03.2010

Opširnije

Tehnički propis o građevnim proizvodima

NN br. 33/2010, 17.03.2010

Opširnije

Pravilnik o izravnim plaćanjima u poljoprivredi

NN br. 33/2010, 17.03.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja i o načinu porezne povlastice za korisnike slobodnih zona

NN br. 33/2010, 17.03.2010

Opširnije

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2010. godini

NN br. 33/2010, 17.03.2010

Opširnije

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijskoistraživačke i znanstvenoistraživačke projekte u 2010. godini

NN br. 33/2010, 17.03.2010

Opširnije

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2010. godini

NN br. 33/2010, 17.03.2010

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Kneževi Vinogradi

NN br. 32/2010, 12.03.2010

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Omiša

NN br. 31/2010, 10.03.2010

Opširnije

Pravilnik o lakim povredama službene dužnosti

NN br. 31/2010, 10.03.2010

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o objavljivanju pravila o potpori u prometu

NN br. 31/2010, 10.03.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju popisa pravila o državnim potporama

NN br. 31/2010, 10.03.2010

Opširnije

Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za javne radiodifuzijske usluge

NN br. 31/2010, 10.03.2010

Opširnije

Uredba o izmjeni Uredbe o Carinskoj tarifi za 2010. godinu

NN br. 31/2010, 10.03.2010

Opširnije

Pravilnik o terminalima za kombinirani prijevoz i pretovarnim kolodvorima

NN br. 30/2010, 05.03.2010

Opširnije

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 350.000.000,00 EUR

NN br. 30/2010, 05.03.2010

Opširnije

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 3.500.000.000,00 kuna

NN br. 30/2010, 05.03.2010

Opširnije

Uredba o provedbi jamstvenih mjera za gospodarski oporavak i razvitak

NN br. 30/2010, 05.03.2010

Opširnije

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2009. - 2012.

NN br. 30/2010, 05.03.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o putnim ispravama za strance, vizama te o načinu postupanja prema strancima

NN br. 28/2010, 03.03.2010

Opširnije

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva u privatnoj praksi Hrvatske

NN br. 28/2010, 03.03.2010

Opširnije

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NN br. 28/2010, 03.03.2010

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Brela

NN br. 27/2010, 02.03.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

NN br. 27/2010, 02.03.2010

Opširnije

Odluka o isplati drugog dijela božićnice za 2009. godinu

NN br. 27/2010, 02.03.2010

Opširnije

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola

NN br. 27/2010, 02.03.2010

Opširnije

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu

NN br. 27/2010, 02.03.2010

Opširnije

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama policijskih službenika

NN br. 27/2010, 02.03.2010

Opširnije

Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava

NN br. 27/2010, 02.03.2010

Opširnije

Pravilnik o obliku, sadržaju i vremenu važenja vinjete, mjesto na koje se lijepi, te način evidencije i izdavanje vinjete

NN br. 26/2010, 26.02.2010

Opširnije

prva  prethodna 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)