RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o metodologiji izrade stručne dokumentacije radi utvrđivanja staža osiguranja s povećanim trajanjem

NN br. 20/2019, 27.02.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu

NN br. 18/2019, 22.02.2019

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva

NN br. 18/2019, 22.02.2019

Opširnije

Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad Središnjem klirinškom depozitarnom društvu

NN br. 18/2019, 22.02.2019

Opširnije

Pravilnik o politici primitaka Središnjeg klirinškog depozitarnog društva

NN br. 18/2019, 22.02.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec

NN br. 17/2019, 20.02.2019

Opširnije

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

NN br. 17/2019, 20.02.2019

Opširnije

Pravilnik o naknadi štete ulagateljima i/ili AIF-u

NN br. 16/2019, 15.02.2019

Opširnije

Pravilnik o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu

NN br. 16/2019, 15.02.2019

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

NN br. 16/2019, 15.02.2019

Opširnije

Odluka o obustavi, nepokretanju postupaka naknade štete i o otpisu tražbina na ime naknade štete po osnovi nepripadno ostvarenih prava na rodiljne i roditeljske potpore te o podmirenju naknade štete iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 16/2019, 15.02.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

NN br. 16/2019, 15.02.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 15/2019, 13.02.2019

Opširnije

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o nasljeđivanju

NN br. 14/2019, 07.02.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

NN br. 14/2019, 07.02.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

NN br. 14/2019, 07.02.2019

Opširnije

Zakon o žigu

NN br. 14/2019, 07.02.2019

Opširnije

Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2019. godinu

NN br. 13/2019, 06.02.2019

Opširnije

Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

NN br. 13/2019, 06.02.2019

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

NN br. 13/2019, 06.02.2019

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

NN br. 12/2019, 01.02.2019

Opširnije

Pravilnik o uvjetima za oslobođenje od plaćanja trošarine ostvarivanjem prava na povrat plaćene trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu

NN br. 12/2019, 01.02.2019

Opširnije

Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika

NN br. 12/2019, 01.02.2019

Opširnije

Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2018. godinu

NN br. 9/2019, 25.01.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

NN br. 9/2019, 25.01.2019

Opširnije

Pravilnik o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine obveznog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova obveznog mirovinskog fonda

NN br. 9/2019, 25.01.2019

Opširnije

Pravilnik o djelomičnoj jednokratnoj isplati korisniku starosne i prijevremene starosne osnovne mirovine

NN br. 9/2019, 25.01.2019

Opširnije

Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

NN br. 9/2019, 25.01.2019

Opširnije

Pravilnik o obvezi informiranja potrošača

NN br. 9/2019, 25.01.2019

Opširnije

Uredba o dopunama Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača

NN br. 9/2019, 25.01.2019

Opširnije

Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki

NN br. 8/2019, 23.01.2019

Opširnije

Ispravak Odluke o gradskim porezima Grada Svete Nedelje

NN br. 8/2019, 23.01.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu podnošenja prijave investicijskog projekta

NN br. 8/2019, 23.01.2019

Opširnije

Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture

NN br. 8/2019, 23.01.2019

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2018.

NN br. 6/2019, 18.01.2019

Opširnije

Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2018. godini

NN br. 6/2019, 18.01.2019

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2018.

NN br. 5/2019, 16.01.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Čakovca

NN br. 5/2019, 16.01.2019

Opširnije

Odluka o dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Unešić

NN br. 5/2019, 16.01.2019

Opširnije

Odluka o Registru pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca

NN br. 5/2019, 16.01.2019

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Fužine

NN br. 4/2019, 11.01.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Civljane

NN br. 4/2019, 11.01.2019

Opširnije

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2019. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

NN br. 4/2019, 11.01.2019

Opširnije

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2019. godini

NN br. 4/2019, 11.01.2019

Opširnije

Odluka o izmjeni odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki

NN br. 3/2019, 09.01.2019

Opširnije

Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 250 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 800 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 805 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 810 (izmijenjen)

NN br. 3/2019, 09.01.2019

Opširnije

Odluka o objavljivanju Kodeksa etike za profesionalne računovođe i Izmjene Kodeksa vezano za dugu povezanost osoblja s klijentom revizije ili s klijentom za kojeg se izražava uvjerenje (Konačni dokument)

NN br. 3/2019, 09.01.2019

Opširnije

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore

NN br. 3/2019, 09.01.2019

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja

NN br. 3/2019, 09.01.2019

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice

NN br. 3/2019, 09.01.2019

Opširnije

prva  prethodna 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)