RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima

NN br. 39/2019, 17.04.2019

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2019.

NN br. 38/2019, 12.04.2019

Opširnije

Pravilnik o žigu

NN br. 38/2019, 12.04.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Gračišće

NN br. 37/2019, 11.04.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

NN br. 36/2019, 10.04.2019

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara

NN br. 35/2019, 05.04.2019

Opširnije

Pravilnik o rasporedu člana obveznog mirovinskog fonda u mirovinsko osiguravajuće društvo

NN br. 35/2019, 05.04.2019

Opširnije

Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi

NN br. 32/2019, 29.03.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN br. 32/2019, 29.03.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o trgovini

NN br. 32/2019, 29.03.2019

Opširnije

Zakon o izmjeni Zakona o posredovanju u prometu nekretnina

NN br. 32/2019, 29.03.2019

Opširnije

Zakon o izmjeni Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

NN br. 32/2019, 29.03.2019

Opširnije

Odluka o objavi okvira revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI)

NN br. 31/2019, 27.03.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju

NN br. 28/2019, 22.03.2019

Opširnije

Pravilnik o vrstama alternativnih investicijskih fondova

NN br. 28/2019, 22.03.2019

Opširnije

Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi

NN br. 28/2019, 22.03.2019

Opširnije

Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem

NN br. 28/2019, 22.03.2019

Opširnije

Pravilnik o odgovarajućem smještaju

NN br. 28/2019, 22.03.2019

Opširnije

Uredba o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina

NN br. 28/2019, 22.03.2019

Opširnije

Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2019.

NN br. 27/2019, 20.03.2019

Opširnije

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2019.

NN br. 27/2019, 20.03.2019

Opširnije

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2019.

NN br. 27/2019, 20.03.2019

Opširnije

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2019.

NN br. 27/2019, 20.03.2019

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u veljači 2019.

NN br. 27/2019, 20.03.2019

Opširnije

Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu

NN br. 27/2019, 20.03.2019

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2019.

NN br. 26/2019, 15.03.2019

Opširnije

Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu

NN br. 26/2019, 15.03.2019

Opširnije

Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi središnjeg klirinškog depozitarnog društva i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva

NN br. 26/2019, 15.03.2019

Opširnije

Pravilnik o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati iz imovine AIF-a

NN br. 26/2019, 15.03.2019

Opširnije

Pravilnik o udjelima AIF-ova

NN br. 26/2019, 15.03.2019

Opširnije

Pravilnik o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a

NN br. 26/2019, 15.03.2019

Opširnije

Pravilnik o prijenosu upravljanja AIF-om

NN br. 26/2019, 15.03.2019

Opširnije

Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN br. 26/2019, 15.03.2019

Opširnije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2018.

NN br. 25/2019, 13.03.2019

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze

NN br. 25/2019, 13.03.2019

Opširnije

Pravilnik o obavljanju poslova depozitara AIF-a

NN br. 25/2019, 13.03.2019

Opširnije

Pravilnik o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima

NN br. 25/2019, 13.03.2019

Opširnije

Pravilnik o dodatnim organizacijskim zahtjevima društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

NN br. 25/2019, 13.03.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu

NN br. 25/2019, 13.03.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN br. 25/2019, 13.03.2019

Opširnije

Zakon o Državnom uredu za reviziju

NN br. 25/2019, 13.03.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kontnom planu za kreditne institucije

NN br. 23/2019, 08.03.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kontnom planu za kreditne institucije

NN br. 22/2019, 06.03.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Pušća

NN br. 22/2019, 06.03.2019

Opširnije

Odluka o odbijanju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija i sadržaju revizije za potrebe Hrvatske narodne banke

NN br. 22/2019, 06.03.2019

Opširnije

Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575 /2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu

NN br. 22/2019, 06.03.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN br. 22/2019, 06.03.2019

Opširnije

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta

NN br. 22/2019, 06.03.2019

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2019.

NN br. 20/2019, 27.02.2019

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2019.

NN br. 20/2019, 27.02.2019

Opširnije

prva  prethodna 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)