RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Pravilnik o vođenju službenog registra propisanih informacija

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Pravilnik o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Pravilnik o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja te obliku i načinu njegovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu i rokovima dostavljanja podataka o prometu na tržištu stranih sredstava plaćanja

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u studenome 2018.

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Pravilnik o postupku i uvjetima ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o poticanju ulaganja

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o zadrugama

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja

NN br. 114/2018, 19.12.2018

Opširnije

Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu

NN br. 112/2018, 14.12.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

NN br. 112/2018, 14.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

NN br. 112/2018, 14.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora

NN br. 112/2018, 14.12.2018

Opširnije

Odluku o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Knina

NN br. 111/2018, 12.12.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Mali Bukovec

NN br. 111/2018, 12.12.2018

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2018.

NN br. 111/2018, 12.12.2018

Opširnije

Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata

NN br. 111/2018, 12.12.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.1. »Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 111/2018, 12.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu

NN br. 111/2018, 12.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjeni Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu

NN br. 111/2018, 12.12.2018

Opširnije

Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi

NN br. 111/2018, 12.12.2018

Opširnije

Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu

NN br. 111/2018, 12.12.2018

Opširnije

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

NN br. 111/2018, 12.12.2018

Opširnije

Pravilnik o planovima oporavka investicijskih društava

NN br. 110/2018, 07.12.2018

Opširnije

Pravilnik o upravljanju rizicima, adekvatnosti kapitala i likvidnosti investicijskih društava

NN br. 110/2018, 07.12.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec

NN br. 110/2018, 07.12.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka

NN br. 110/2018, 07.12.2018

Opširnije

Odluka o minimalnom sadržaju evidencije o stambenim nekretninama

NN br. 109/2018, 05.12.2018

Opširnije

Pravilnik o prijenosu podataka u središnju bazu tahografskih podataka te načinu vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika

NN br. 109/2018, 05.12.2018

Opširnije

Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova

NN br. 109/2018, 05.12.2018

Opširnije

Uredba o visini minimalne plaće

NN br. 109/2018, 05.12.2018

Opširnije

Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

NN br. 109/2018, 05.12.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Odluka o politikama i praksama primitaka povezanima s pružanjem bankovnih proizvoda i/ili usluga potrošačima

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o trošarinama

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o zakladama

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

prva  prethodna 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)