RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD-u 2007.

NN br. 35/2018, 13.04.2018

Opširnije

Tehnički propis o građevnim proizvodima

NN br. 35/2018, 13.04.2018

Opširnije

Ispravak Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Lepoglave

NN br. 34/2018, 11.04.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira

NN br. 34/2018, 11.04.2018

Opširnije

Odluka o porezima Općine Proložac

NN br. 34/2018, 11.04.2018

Opširnije

Odluka o porezima Općine Lokvičići

NN br. 34/2018, 11.04.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 34/2018, 11.04.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

NN br. 34/2018, 11.04.2018

Opširnije

Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama

NN br. 34/2018, 11.04.2018

Opširnije

Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti

NN br. 30/2018, 30.03.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima

NN br. 29/2018, 29.03.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN br. 29/2018, 29.03.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o obveznim odnosima

NN br. 29/2018, 29.03.2018

Opširnije

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN br. 29/2018, 29.03.2018

Opširnije

Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina

NN br. 28/2018, 23.03.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o višestrukoj sukladnosti

NN br. 26/2018, 16.03.2018

Opširnije

Prosječna mjesečna plaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2017.

NN br. 25/2018, 14.03.2018

Opširnije

Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga

NN br. 25/2018, 14.03.2018

Opširnije

Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija

NN br. 25/2018, 14.03.2018

Opširnije

Odluka o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji

NN br. 25/2018, 14.03.2018

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2018.

NN br. 25/2018, 14.03.2018

Opširnije

Pravilnik o obrascu zahtjeva i obrascu potvrde o nepovlaštenom podrijetlu

NN br. 25/2018, 14.03.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja

NN br. 25/2018, 14.03.2018

Opširnije

Odluka o primjeni odredbi Zakona o kreditnim institucijama na kreditne institucije u likvidaciji

NN br. 24/2018, 09.03.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala

NN br. 24/2018, 09.03.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija

NN br. 24/2018, 09.03.2018

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Varaždina

NN br. 23/2018, 07.03.2018

Opširnije

Odluka o postupanju pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje instrumenata kapitala

NN br. 23/2018, 07.03.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Polača

NN br. 21/2018, 02.03.2018

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Vojnić

NN br. 21/2018, 02.03.2018

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2018.

NN br. 21/2018, 02.03.2018

Opširnije

Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«, i tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

NN br. 21/2018, 02.03.2018

Opširnije

Zakon o alternativnim investicijskim fondovima

NN br. 21/2018, 02.03.2018

Opširnije

Ispravak Ispravka Odluke o porezima Općine Semeljci

NN br. 20/2018, 01.03.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Kamanje

NN br. 20/2018, 01.03.2018

Opširnije

Odluka o porezima Općine Sutivan

NN br. 20/2018, 01.03.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Čakovca

NN br. 20/2018, 01.03.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dubrovnika

NN br. 20/2018, 01.03.2018

Opširnije

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Korčule

NN br. 20/2018, 01.03.2018

Opširnije

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

NN br. 20/2018, 01.03.2018

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2018.

NN br. 19/2018, 28.02.2018

Opširnije

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

NN br. 19/2018, 28.02.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Klenovnik

NN br. 18/2018, 23.02.2018

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Drenovci

NN br. 18/2018, 23.02.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Tučepi

NN br. 17/2018, 21.02.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Negoslavci

NN br. 17/2018, 21.02.2018

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Lanišće

NN br. 17/2018, 21.02.2018

Opširnije

II. Izmjene i dopune Odluke o porezima Općine Podstrana

NN br. 16/2018, 16.02.2018

Opširnije

Odluka o porezima Općine Borovo (pročišćeni tekst)

NN br. 16/2018, 16.02.2018

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Štitar

NN br. 16/2018, 16.02.2018

Opširnije

prva  prethodna 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)