RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj

NN br. 67/2018, 25.07.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača

NN br. 67/2018, 25.07.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

NN br. 67/2018, 25.07.2018

Opširnije

Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću

NN br. 67/2018, 25.07.2018

Opširnije

Zakon o državnom odvjetništvu

NN br. 67/2018, 25.07.2018

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2018.

NN br. 66/2018, 20.07.2018

Opširnije

Zakon o platnom prometu

NN br. 66/2018, 20.07.2018

Opširnije

Zakon o tržištu kapitala

NN br. 65/2018, 19.07.2018

Opširnije

Odluka o obvezi dostavljanja podataka za usporedbu naknada usluga iz popisa najreprezentativnijih usluga

NN br. 64/2018, 18.07.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju plana upravljanja vodnim područjima

NN br. 64/2018, 18.07.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 64/2018, 18.07.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

NN br. 64/2018, 18.07.2018

Opširnije

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

NN br. 64/2018, 18.07.2018

Opširnije

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

NN br. 64/2018, 18.07.2018

Opširnije

Zakon o elektroničkom novcu

NN br. 64/2018, 18.07.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju

NN br. 62/2018, 13.07.2018

Opširnije

Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama

NN br. 62/2018, 13.07.2018

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2018.

NN br. 61/2018, 11.07.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva)

NN br. 61/2018, 11.07.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

NN br. 61/2018, 11.07.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita

NN br. 61/2018, 11.07.2018

Opširnije

Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

NN br. 61/2018, 11.07.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona

NN br. 60/2018, 06.07.2018

Opširnije

Odluka o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Vodica

NN br. 60/2018, 06.07.2018

Opširnije

Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke

NN br. 59/2018, 04.07.2018

Opširnije

Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

NN br. 59/2018, 04.07.2018

Opširnije

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

NN br. 59/2018, 04.07.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru postupaka stečaja potrošača

NN br. 59/2018, 04.07.2018

Opširnije

Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori

NN br. 58/2018, 30.06.2018

Opširnije

Statut Hrvatske revizorske komore

NN br. 58/2018, 30.06.2018

Opširnije

Odluka o porezima Općine Pićan

NN br. 58/2018, 30.06.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu

NN br. 58/2018, 30.06.2018

Opširnije

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 57/2018, 27.06.2018

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Žminj

NN br. 57/2018, 27.06.2018

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Senja

NN br. 57/2018, 27.06.2018

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić

NN br. 57/2018, 27.06.2018

Opširnije

Odluka o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke

NN br. 57/2018, 27.06.2018

Opširnije

Pravilnik o daljinaru i najmanjem voznom vremenu

NN br. 57/2018, 27.06.2018

Opširnije

Pravilnik o dozvolama u prijevozu tereta

NN br. 57/2018, 27.06.2018

Opširnije

Pravilnik o putnom listu

NN br. 57/2018, 27.06.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

NN br. 57/2018, 27.06.2018

Opširnije

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti

NN br. 57/2018, 27.06.2018

Opširnije

Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja

NN br. 57/2018, 27.06.2018

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2018.

NN br. 56/2018, 20.06.2018

Opširnije

Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca

NN br. 55/2018, 15.06.2018

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2018.

NN br. 54/2018, 13.06.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.

NN br. 53/2018, 08.06.2018

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Vižinada – Visinada

NN br. 52/2018, 06.06.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 52/2018, 06.06.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN br. 51/2018, 04.06.2018

Opširnije

prva  prethodna 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)