RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN br. 51/2018, 04.06.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN br. 51/2018, 04.06.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu

NN br. 51/2018, 04.06.2018

Opširnije

Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

NN br. 50/2018, 01.06.2018

Opširnije

Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača

NN br. 50/2018, 01.06.2018

Opširnije

Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza

NN br. 50/2018, 01.06.2018

Opširnije

Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2018. godinu

NN br. 50/2018, 01.06.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji

NN br. 49/2018, 30.05.2018

Opširnije

Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 49/2018, 30.05.2018

Opširnije

Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnoga ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. godine - prve izmjene i dopune

NN br. 49/2018, 30.05.2018

Opširnije

Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva

NN br. 49/2018, 30.05.2018

Opširnije

Pravilnik o osiguranju carinskog duga

NN br. 49/2018, 30.05.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

NN br. 48/2018, 25.05.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva

NN br. 48/2018, 25.05.2018

Opširnije

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima

NN br. 48/2018, 25.05.2018

Opširnije

Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu

NN br. 48/2018, 25.05.2018

Opširnije

Pravilnik o prijavljivanju mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

NN br. 47/2018, 23.05.2018

Opširnije

Pravilnik o izvještavanju o neuspjelim namirama i o internaliziranoj namiri

NN br. 47/2018, 23.05.2018

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u travnju 2018.

NN br. 46/2018, 18.05.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama

NN br. 46/2018, 18.05.2018

Opširnije

Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 46/2018, 18.05.2018

Opširnije

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine

NN br. 46/2018, 18.05.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

NN br. 46/2018, 18.05.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o industrijskom dizajnu

NN br. 46/2018, 18.05.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o žigu

NN br. 46/2018, 18.05.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o patentu

NN br. 46/2018, 18.05.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

NN br. 46/2018, 18.05.2018

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2018.

NN br. 45/2018, 16.05.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

NN br. 45/2018, 16.05.2018

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke porezima Općine Tisno

NN br. 42/2018, 09.05.2018

Opširnije

Odluka o porezima Općine Lupoglav

NN br. 42/2018, 09.05.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 42/2018, 09.05.2018

Opširnije

Odluku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija Predmet Odluke

NN br. 42/2018, 09.05.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

NN br. 42/2018, 09.05.2018

Opširnije

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

NN br. 42/2018, 09.05.2018

Opširnije

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

NN br. 41/2018, 04.05.2018

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Podbablje

NN br. 40/2018, 02.05.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskim poslovima

NN br. 39/2018, 27.04.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Središnjem registru osiguranika

NN br. 39/2018, 27.04.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN br. 39/2018, 27.04.2018

Opširnije

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

NN br. 38/2018, 25.04.2018

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2018.

NN br. 37/2018, 20.04.2018

Opširnije

Kolektivni ugovor ugostiteljstva

NN br. 36/2018, 18.04.2018

Opširnije

Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2018. godinu

NN br. 36/2018, 18.04.2018

Opširnije

Pravilnik o uvjetima za određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze, stope pretvaranja te obveze investicijskog društva u postupku sanacije

NN br. 36/2018, 18.04.2018

Opširnije

Pravilnik o načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke

NN br. 36/2018, 18.04.2018

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

NN br. 35/2018, 13.04.2018

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2018.

NN br. 35/2018, 13.04.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD-u 2007.

NN br. 35/2018, 13.04.2018

Opširnije

Tehnički propis o građevnim proizvodima

NN br. 35/2018, 13.04.2018

Opširnije

prva  prethodna 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)