RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Stupnik

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Cerna

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Karojba

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Vinkovaca

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Svete Nedelje

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Knina

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Duge Rese

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Virovitice

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o porezima Općine Oprtalj

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Jakovlje

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Pučišća

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Hrvatske Kostajnice

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Kutjeva

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o porezima Grada Ludbrega

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o porezima Grada Ogulina

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postupku odobravanja metodologije za određivanje stupnja rizičnosti kreditnih institucija pri izračunu premija za osigurane depozite

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kontnom planu leasing društva

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Pravilnik o plaćanju poreza na dodanu vrijednost pri uvozu strojeva i opreme putem prijave poreza na dodanu vrijednost

NN br. 132/2017, 29.12.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 131/2017, 28.12.2017

Opširnije

Uredba o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu kapitala

NN br. 131/2017, 28.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Erdut

NN br. 130/2017, 27.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Breznički Hum

NN br. 130/2017, 27.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama općinskih poreza Općine Nova Kapela

NN br. 130/2017, 27.12.2017

Opširnije

Odluka o porezima Općine Cerovlje

NN br. 130/2017, 27.12.2017

Opširnije

Odluka o porezima Općine Brtonigla

NN br. 130/2017, 27.12.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Fažana

NN br. 130/2017, 27.12.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Hrašćina

NN br. 130/2017, 27.12.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Petrijanec

NN br. 130/2017, 27.12.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Budinščina

NN br. 130/2017, 27.12.2017

Opširnije

Odluka o porezima Općine Zmijavci

NN br. 130/2017, 27.12.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Lipika

NN br. 130/2017, 27.12.2017

Opširnije

Rješenje o izmjeni Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica

NN br. 130/2017, 27.12.2017

Opširnije

Pravilnik o registraciji i označavanju vozila

NN br. 130/2017, 27.12.2017

Opširnije

Pravilnik o posebnim osobnim iskaznicama

NN br. 130/2017, 27.12.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima

NN br. 130/2017, 27.12.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

NN br. 130/2017, 27.12.2017

Opširnije

Zakon o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći

NN br. 130/2017, 27.12.2017

Opširnije

Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina

NN br. 130/2017, 27.12.2017

Opširnije

Zakon o akvakulturi

NN br. 130/2017, 27.12.2017

Opširnije

Zakon o pružanju usluga u turizmu

NN br. 130/2017, 27.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Antunovac

NN br. 129/2017, 22.12.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Grada Vodnjana – Dignano

NN br. 129/2017, 22.12.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Skradina

NN br. 129/2017, 22.12.2017

Opširnije

prva  prethodna 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)