RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o dopunama Zakona o poljoprivredi

NN br. 42/2020, 07.04.2020

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN br. 42/2020, 07.04.2020

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu

NN br. 42/2020, 07.04.2020

Opširnije

Zakon o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi

NN br. 42/2020, 07.04.2020

Opširnije

Zakon o dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

NN br. 42/2020, 07.04.2020

Opširnije

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu

NN br. 42/2020, 07.04.2020

Opširnije

Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona

NN br. 42/2020, 07.04.2020

Opširnije

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

NN br. 41/2020, 03.04.2020

Opširnije

Odluka o usvajanju Izmjena i dopune Programa »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj

NN br. 41/2020, 03.04.2020

Opširnije

Odluka o provedbi privremene izvanredne mjere pomoći malim mljekarama s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

NN br. 41/2020, 03.04.2020

Opširnije

Odluka o usvajanju Programa »COVID-19 zajam za obrtna sredstva

NN br. 41/2020, 03.04.2020

Opširnije

Odluka o privremenom odgađanju primjene fiskalnih pravila

NN br. 41/2020, 03.04.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 40/2020, 02.04.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN br. 39/2020, 01.04.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

NN br. 39/2020, 01.04.2020

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Brckovljani (pročišćeni tekst)

NN br. 38/2020, 30.03.2020

Opširnije

Odluka o iznimnoj obustavi mjere ograničenja rada prodavaonica u kojima se prodaje građevinski materijal zbog saniranja posljedica potresa u gradu Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji

NN br. 38/2020, 30.03.2020

Opširnije

Odluka o iznimnom dopuštenju rada uz pridržavanje posebnih uvjeta za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama za vrijeme proglašene epidemije COVID-19

NN br. 38/2020, 30.03.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Rugvica

NN br. 37/2020, 27.03.2020

Opširnije

Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente

NN br. 37/2020, 27.03.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

NN br. 37/2020, 27.03.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

NN br. 37/2020, 27.03.2020

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

NN br. 37/2020, 27.03.2020

Opširnije

Odluka o dopuni Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

NN br. 36/2020, 25.03.2020

Opširnije

Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine

NN br. 36/2020, 25.03.2020

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Dvor

NN br. 36/2020, 25.03.2020

Opširnije

Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN br. 36/2020, 25.03.2020

Opširnije

Odluka o namjeni korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom

NN br. 36/2020, 25.03.2020

Opširnije

Odluka o radnom vremenu trgovina

NN br. 35/2020, 23.03.2020

Opširnije

Odluka o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti

NN br. 35/2020, 23.03.2020

Opširnije

Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

NN br. 35/2020, 23.03.2020

Opširnije

Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

NN br. 35/2020, 23.03.2020

Opširnije

Odluka o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

NN br. 33/2020, 20.03.2020

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u veljači 2020.

NN br. 33/2020, 20.03.2020

Opširnije

Odluka o usvajanju Izmjena Programa »ESIF mikro i mali zajmovi« i »ESIF jamstva« Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

NN br. 33/2020, 20.03.2020

Opširnije

Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića

NN br. 33/2020, 20.03.2020

Opširnije

Uredba o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića

NN br. 33/2020, 20.03.2020

Opširnije

Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode

NN br. 33/2020, 20.03.2020

Opširnije

Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o dopuni Zakona o šumama

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o dopuni Zakona o turističkoj pristojbi

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o dopunama Zakona o trgovini

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o dopuni Zakona o tržištu rada

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)