RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o načinu i opsegu dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Carinske uprave

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Pravilnik o trošarinama

NN br. 1/2019, 02.01.2019

Opširnije

Ispravak Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija

NN br. 120/2018, 31.12.2018

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Svete Nedelje

NN br. 120/2018, 31.12.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

NN br. 120/2018, 31.12.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN br. 120/2018, 31.12.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN br. 119/2018, 28.12.2018

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Ploča

NN br. 119/2018, 28.12.2018

Opširnije

Odluka o porezima Općine Dicmo

NN br. 119/2018, 28.12.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu

NN br. 119/2018, 28.12.2018

Opširnije

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Radoboj

NN br. 118/2018, 27.12.2018

Opširnije

Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

NN br. 118/2018, 27.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

NN br. 118/2018, 27.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona

NN br. 118/2018, 27.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

NN br. 118/2018, 27.12.2018

Opširnije

Zakon o poljoprivredi

NN br. 118/2018, 27.12.2018

Opširnije

Zakon o sudskim pristojbama

NN br. 118/2018, 27.12.2018

Opširnije

Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja

NN br. 118/2018, 27.12.2018

Opširnije

Zakon o tržištu rada

NN br. 118/2018, 27.12.2018

Opširnije

Zakon o minimalnoj plaći

NN br. 118/2018, 27.12.2018

Opširnije

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2019. godinu

NN br. 116/2018, 21.12.2018

Opširnije

Pravilnik o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva

NN br. 116/2018, 21.12.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

NN br. 116/2018, 21.12.2018

Opširnije

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019.

NN br. 116/2018, 21.12.2018

Opširnije

Uredba o izmjenama Uredbe o visini naknade za zaštitu voda

NN br. 116/2018, 21.12.2018

Opširnije

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu

NN br. 116/2018, 21.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

NN br. 116/2018, 21.12.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Murter – Kornati

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Dubravica

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o veterinarstvu

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o hrani

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o šumama

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Zakon o državnom inspektoratu

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Zakon o uzgoju domaćih životinja

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN br. 115/2018, 20.12.2018

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)