RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

NN br. 111/2018, 12.12.2018

Opširnije

Pravilnik o planovima oporavka investicijskih društava

NN br. 110/2018, 07.12.2018

Opširnije

Pravilnik o upravljanju rizicima, adekvatnosti kapitala i likvidnosti investicijskih društava

NN br. 110/2018, 07.12.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec

NN br. 110/2018, 07.12.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka

NN br. 110/2018, 07.12.2018

Opširnije

Odluka o minimalnom sadržaju evidencije o stambenim nekretninama

NN br. 109/2018, 05.12.2018

Opširnije

Pravilnik o prijenosu podataka u središnju bazu tahografskih podataka te načinu vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika

NN br. 109/2018, 05.12.2018

Opširnije

Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova

NN br. 109/2018, 05.12.2018

Opširnije

Uredba o visini minimalne plaće

NN br. 109/2018, 05.12.2018

Opširnije

Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

NN br. 109/2018, 05.12.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Odluka o politikama i praksama primitaka povezanima s pružanjem bankovnih proizvoda i/ili usluga potrošačima

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o trošarinama

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o zakladama

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora

NN br. 104/2018, 28.11.2018

Opširnije

Ispravak Pravilnika o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu

NN br. 103/2018, 23.11.2018

Opširnije

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 102/2018, 21.11.2018

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2018.

NN br. 102/2018, 21.11.2018

Opširnije

Ispravak Pravilnika o uređivanju šuma

NN br. 101/2018, 16.11.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o priređivanju lutrijskih igara

NN br. 101/2018, 16.11.2018

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2018.

NN br. 100/2018, 14.11.2018

Opširnije

Podatak o etalonskoj cijeni građenja

NN br. 100/2018, 14.11.2018

Opširnije

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

NN br. 100/2018, 14.11.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN br. 99/2018, 09.11.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 98/2018, 07.11.2018

Opširnije

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Velika Ludina

NN br. 98/2018, 07.11.2018

Opširnije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2018.

NN br. 98/2018, 07.11.2018

Opširnije

Pravilnik o dopuni Pravilnika o visini pristojbi i naknada za službene kontrole

NN br. 98/2018, 07.11.2018

Opširnije

Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova

NN br. 98/2018, 07.11.2018

Opširnije

Pravilnik o uređivanju šuma

NN br. 97/2018, 02.11.2018

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

NN br. 97/2018, 02.11.2018

Opširnije

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu

NN br. 96/2018, 31.10.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

NN br. 96/2018, 31.10.2018

Opširnije

Pravilnik o godišnjem obavještavanju Hanfe o korištenju izuzeća od obveze ishođenja odobrenja za rad i primjene uvjeta za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti

NN br. 96/2018, 31.10.2018

Opširnije

Pravilnik o izdavanju suglasnosti i kriterijima za procjenu primjerenosti članova uprave, nositelja ključnih funkcija i imatelja kvalificiranog udjela u investicijskom društvu

NN br. 96/2018, 31.10.2018

Opširnije

Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva

NN br. 96/2018, 31.10.2018

Opširnije

Odluka o sustavu upravljanja

NN br. 96/2018, 31.10.2018

Opširnije

Pravilnik o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu

NN br. 96/2018, 31.10.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

NN br. 96/2018, 31.10.2018

Opširnije

Zakon o obavljanju studentskih poslova

NN br. 96/2018, 31.10.2018

Opširnije

prva  prethodna 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)