RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN br. 98/2019, 16.10.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu

NN br. 98/2019, 16.10.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o radu

NN br. 98/2019, 16.10.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zakladama

NN br. 98/2019, 16.10.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o udrugama

NN br. 98/2019, 16.10.2019

Opširnije

Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN br. 97/2019, 11.10.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN br. 97/2019, 11.10.2019

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2019.

NN br. 97/2019, 11.10.2019

Opširnije

Uredba o prestanku važenja Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu

NN br. 95/2019, 04.10.2019

Opširnije

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

NN br. 95/2019, 04.10.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova

NN br. 91/2019, 27.09.2019

Opširnije

Pravilnik o periodičkom, statističkom i kapitalnom izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice

NN br. 91/2019, 27.09.2019

Opširnije

Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira

NN br. 91/2019, 27.09.2019

Opširnije

Pravilnik o doniranju hrane i hrane za životinje

NN br. 91/2019, 27.09.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o Hrvatskom upisniku oporuka

NN br. 91/2019, 27.09.2019

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2019.

NN br. 89/2019, 20.09.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Otok

NN br. 87/2019, 13.09.2019

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2019.

NN br. 87/2019, 13.09.2019

Opširnije

Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

NN br. 85/2019, 11.09.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati iz imovine AIF-a

NN br. 82/2019, 04.09.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

NN br. 82/2019, 04.09.2019

Opširnije

Pravilnik o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane

NN br. 82/2019, 04.09.2019

Opširnije

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2019.

NN br. 82/2019, 04.09.2019

Opširnije

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2019.

NN br. 82/2019, 04.09.2019

Opširnije

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2019.

NN br. 82/2019, 04.09.2019

Opširnije

Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače jabuka za 2019. godinu

NN br. 80/2019, 28.08.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN br. 80/2019, 28.08.2019

Opširnije

Pravilnik o pojedinim oblicima zdravstvenih usluga koje se pružaju u djelatnosti zdravstvenog turizma te standardima i normativima za njihovo obavljanje

NN br. 79/2019, 23.08.2019

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2019.

NN br. 78/2019, 21.08.2019

Opširnije

Pravilnik o strukturi, i sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća te primjeni kontnog plana za središnje druge ugovorne strane

NN br. 77/2019, 14.08.2019

Opširnije

Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu dostave zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad središnje druge ugovorne strane

NN br. 77/2019, 14.08.2019

Opširnije

Pravilnik o planu oporavka, kriterijima značajnosti i pokazateljima trenda koji ukazuju na nemogućnost kontinuiranog ispunjavanja uvjeta za rad i izdvajanju značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane

NN br. 77/2019, 14.08.2019

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2019.

NN br. 77/2019, 14.08.2019

Opširnije

Pravilnik o pretvaranju knjigovodstvenih isprava koje se čuvaju u izvornom pisanom obliku u elektronički zapis

NN br. 76/2019, 09.08.2019

Opširnije

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN br. 75/2019, 07.08.2019

Opširnije

Izmjene i dopune Odluke o općinskim porezima Općine Orle

NN br. 74/2019, 02.08.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Gračišće

NN br. 74/2019, 02.08.2019

Opširnije

Odluka o povećanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019. u djelatnosti Graditeljstvo i Turizam i ugostiteljstvo

NN br. 74/2019, 02.08.2019

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Varaždina

NN br. 72/2019, 31.07.2019

Opširnije

Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima

NN br. 72/2019, 31.07.2019

Opširnije

Pravilnik o sadržaju i obliku državnog žiga

NN br. 72/2019, 31.07.2019

Opširnije

Pravilnik o pojedinačnom prevođenju katastarskih čestica katastra zemljišta u katastar nekretnina

NN br. 72/2019, 31.07.2019

Opširnije

Odluka o objavljivanju Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 540 (izmijenjen)

NN br. 71/2019, 26.07.2019

Opširnije

Odluka o trajnom ograničenju stavljanja na tržište, distribucije i prodaje ugovora za razlike (CFD-ova) malim ulagateljima

NN br. 71/2019, 26.07.2019

Opširnije

Odluka o trajnoj zabrani stavljanja na tržište, distribucije i prodaje binarnih opcija malim ulagateljima

NN br. 71/2019, 26.07.2019

Opširnije

Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe

NN br. 71/2019, 26.07.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima općine Donji Andrijevci

NN br. 70/2019, 24.07.2019

Opširnije

Zakon o dopunama Zakona o kreditnim institucijama

NN br. 70/2019, 24.07.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

NN br. 70/2019, 24.07.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

NN br. 70/2019, 24.07.2019

Opširnije

prva  prethodna 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)