RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Uredba o načinima raspolaganja dionicama i udjelima

NN br. 95/2018, 26.10.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Popovac

NN br. 94/2018, 24.10.2018

Opširnije

Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom

NN br. 94/2018, 24.10.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu

NN br. 94/2018, 24.10.2018

Opširnije

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

NN br. 94/2018, 24.10.2018

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Jasenice

NN br. 93/2018, 19.10.2018

Opširnije

Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji

NN br. 93/2018, 19.10.2018

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2018.

NN br. 93/2018, 19.10.2018

Opširnije

Pravilnik o izvanrednom prijevozu

NN br. 92/2018, 17.10.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 92/2018, 17.10.2018

Opširnije

Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 92/2018, 17.10.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu

NN br. 91/2018, 12.10.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN br. 91/2018, 12.10.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dvor

NN br. 91/2018, 12.10.2018

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2018.

NN br. 91/2018, 12.10.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

NN br. 90/2018, 10.10.2018

Opširnije

Pravilnik o organizacijskim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti te politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva

NN br. 89/2018, 05.10.2018

Opširnije

Pravilnik o Jedinstvenom registru računa

NN br. 89/2018, 05.10.2018

Opširnije

Pravilnik o tehničkim uvjetima za provedbu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

NN br. 89/2018, 05.10.2018

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Dežanovac

NN br. 88/2018, 03.10.2018

Opširnije

Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu

NN br. 88/2018, 03.10.2018

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima arbitraže

NN br. 87/2018, 28.09.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva

NN br. 87/2018, 28.09.2018

Opširnije

Odluka o obvezi provedbe prethodne (ex-ante) kontrole javnih nabava u okviru projekata koji se namjeravaju sufinancirati i sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

NN br. 87/2018, 28.09.2018

Opširnije

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija

NN br. 87/2018, 28.09.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova

NN br. 86/2018, 26.09.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope

NN br. 86/2018, 26.09.2018

Opširnije

Pravilnik o kriterijima i načinu upravljanja rizicima leasing društva

NN br. 86/2018, 26.09.2018

Opširnije

Pravilnik o organizacijskim zahtjevima leasing društva

NN br. 86/2018, 26.09.2018

Opširnije

Pravilnik o kriterijima i načinu upravljanja rizicima faktoring društva

NN br. 86/2018, 26.09.2018

Opširnije

Odluku o gradskim porezima Grada Metkovića

NN br. 86/2018, 26.09.2018

Opširnije

Naputak o način u korištenja Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture

NN br. 86/2018, 26.09.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

NN br. 85/2018, 24.09.2018

Opširnije

Odluka o statističkom i nadzornom izvješćivanju

NN br. 85/2018, 24.09.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o višestrukoj sukladnosti

NN br. 84/2018, 21.09.2018

Opširnije

Pravilnik o odgodi plaćanja carinskog duga

NN br. 84/2018, 21.09.2018

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava

NN br. 83/2018, 19.09.2018

Opširnije

Pravilnik o sadržaju revizije u investicijskim društvima

NN br. 83/2018, 19.09.2018

Opširnije

Pravilnik o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga

NN br. 83/2018, 19.09.2018

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Benkovca

NN br. 83/2018, 19.09.2018

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2018.

NN br. 83/2018, 19.09.2018

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Klinča Sela

NN br. 81/2018, 12.09.2018

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2018.

NN br. 81/2018, 12.09.2018

Opširnije

Pravilnik o visini naknade za izdavanje uvjerenja o nekretninama procijenjenim u postupku pretvorbe ili privatizacije

NN br. 81/2018, 12.09.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju

NN br. 80/2018, 07.09.2018

Opširnije

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2018.

NN br. 79/2018, 05.09.2018

Opširnije

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2018.

NN br. 79/2018, 05.09.2018

Opširnije

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2018.

NN br. 79/2018, 05.09.2018

Opširnije

Odluka o porezima Općine Bilice

NN br. 78/2018, 31.08.2018

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Murter – Kornati

NN br. 75/2018, 22.08.2018

Opširnije

prva  prethodna 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)