RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o izmjeni Zakona o porezu na promet nekretnina

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o trošarinama

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Zakon o zakladama

NN br. 106/2018, 30.11.2018

Opširnije

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora

NN br. 104/2018, 28.11.2018

Opširnije

Ispravak Pravilnika o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu

NN br. 103/2018, 23.11.2018

Opširnije

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 102/2018, 21.11.2018

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2018.

NN br. 102/2018, 21.11.2018

Opširnije

Ispravak Pravilnika o uređivanju šuma

NN br. 101/2018, 16.11.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o priređivanju lutrijskih igara

NN br. 101/2018, 16.11.2018

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2018.

NN br. 100/2018, 14.11.2018

Opširnije

Podatak o etalonskoj cijeni građenja

NN br. 100/2018, 14.11.2018

Opširnije

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

NN br. 100/2018, 14.11.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN br. 99/2018, 09.11.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 98/2018, 07.11.2018

Opširnije

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Velika Ludina

NN br. 98/2018, 07.11.2018

Opširnije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2018.

NN br. 98/2018, 07.11.2018

Opširnije

Pravilnik o dopuni Pravilnika o visini pristojbi i naknada za službene kontrole

NN br. 98/2018, 07.11.2018

Opširnije

Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova

NN br. 98/2018, 07.11.2018

Opširnije

Pravilnik o uređivanju šuma

NN br. 97/2018, 02.11.2018

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima

NN br. 97/2018, 02.11.2018

Opširnije

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu

NN br. 96/2018, 31.10.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

NN br. 96/2018, 31.10.2018

Opširnije

Pravilnik o godišnjem obavještavanju Hanfe o korištenju izuzeća od obveze ishođenja odobrenja za rad i primjene uvjeta za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti

NN br. 96/2018, 31.10.2018

Opširnije

Pravilnik o izdavanju suglasnosti i kriterijima za procjenu primjerenosti članova uprave, nositelja ključnih funkcija i imatelja kvalificiranog udjela u investicijskom društvu

NN br. 96/2018, 31.10.2018

Opširnije

Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva

NN br. 96/2018, 31.10.2018

Opširnije

Odluka o sustavu upravljanja

NN br. 96/2018, 31.10.2018

Opširnije

Pravilnik o dopuni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu

NN br. 96/2018, 31.10.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

NN br. 96/2018, 31.10.2018

Opširnije

Zakon o obavljanju studentskih poslova

NN br. 96/2018, 31.10.2018

Opširnije

Uredba o načinima raspolaganja dionicama i udjelima

NN br. 95/2018, 26.10.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Popovac

NN br. 94/2018, 24.10.2018

Opširnije

Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom

NN br. 94/2018, 24.10.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu

NN br. 94/2018, 24.10.2018

Opširnije

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

NN br. 94/2018, 24.10.2018

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Jasenice

NN br. 93/2018, 19.10.2018

Opširnije

Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji

NN br. 93/2018, 19.10.2018

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2018.

NN br. 93/2018, 19.10.2018

Opširnije

Pravilnik o izvanrednom prijevozu

NN br. 92/2018, 17.10.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 92/2018, 17.10.2018

Opširnije

Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 92/2018, 17.10.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu

NN br. 91/2018, 12.10.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN br. 91/2018, 12.10.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dvor

NN br. 91/2018, 12.10.2018

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2018.

NN br. 91/2018, 12.10.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

NN br. 90/2018, 10.10.2018

Opširnije

Pravilnik o organizacijskim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti te politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva

NN br. 89/2018, 05.10.2018

Opširnije

prva  prethodna 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)