RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o lokalnim porezima Općine Ružić

NN br. 69/2019, 19.07.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN br. 69/2019, 19.07.2019

Opširnije

Pravilnik o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala

NN br. 69/2019, 19.07.2019

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2019.

NN br. 69/2019, 19.07.2019

Opširnije

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje

NN br. 68/2019, 17.07.2019

Opširnije

Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje

NN br. 68/2019, 17.07.2019

Opširnije

Naputak o podacima koje sadrži izvješće o smrtnoj ozljedi nastaloj u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad

NN br. 68/2019, 17.07.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi

NN br. 68/2019, 17.07.2019

Opširnije

Pravilnik o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma

NN br. 68/2019, 17.07.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sustavu upravljanja

NN br. 67/2019, 12.07.2019

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2019.

NN br. 67/2019, 12.07.2019

Opširnije

Odluka o povećanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019. u djelatnosti Turizam i ugostiteljstvo

NN br. 67/2019, 12.07.2019

Opširnije

Podatak o etalonskoj cijeni građenja

NN br. 67/2019, 12.07.2019

Opširnije

Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku

NN br. 67/2019, 12.07.2019

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Brela

NN br. 66/2019, 10.07.2019

Opširnije

Pravilnik o utvrđivanju nastanka osiguranog slučaja u sustavu zaštite ulagatelja na tržištu kapitala

NN br. 66/2019, 10.07.2019

Opširnije

Pravilnik o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN br. 66/2019, 10.07.2019

Opširnije

Pravilnik o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim izvještajima fonda za zaštitu ulagatelja

NN br. 66/2019, 10.07.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

NN br. 66/2019, 10.07.2019

Opširnije

Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji

NN br. 66/2019, 10.07.2019

Opširnije

Zakon o vodnim uslugama

NN br. 66/2019, 10.07.2019

Opširnije

Zakon o vodama

NN br. 66/2019, 10.07.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

NN br. 66/2019, 10.07.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita

NN br. 66/2019, 10.07.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti

NN br. 66/2019, 10.07.2019

Opširnije

Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu

NN br. 65/2019, 05.07.2019

Opširnije

Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije

NN br. 65/2019, 05.07.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Breznica

NN br. 64/2019, 03.07.2019

Opširnije

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

NN br. 64/2019, 03.07.2019

Opširnije

Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

NN br. 64/2019, 03.07.2019

Opširnije

Zakon o zemljišnim knjigama

NN br. 63/2019, 28.06.2019

Opširnije

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 62/2019, 26.06.2019

Opširnije

Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

NN br. 62/2019, 26.06.2019

Opširnije

Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika

NN br. 62/2019, 26.06.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o reviziji u društvu za osiguranje

NN br. 60/2019, 19.06.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statističkim standardima osiguranja

NN br. 60/2019, 19.06.2019

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2019.

NN br. 60/2019, 19.06.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019.

NN br. 60/2019, 19.06.2019

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka

NN br. 58/2019, 12.06.2019

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2019.

NN br. 58/2019, 12.06.2019

Opširnije

Odluka o transakcijskim računima

NN br. 57/2019, 07.06.2019

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Ogulina

NN br. 56/2019, 05.06.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Donji Andrijevci

NN br. 56/2019, 05.06.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova

NN br. 56/2019, 05.06.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

NN br. 56/2019, 05.06.2019

Opširnije

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada Republike Hrvatske i registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj

NN br. 56/2019, 05.06.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o putnom listu

NN br. 55/2019, 31.05.2019

Opširnije

Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima

NN br. 55/2019, 31.05.2019

Opširnije

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 55/2019, 31.05.2019

Opširnije

Odluka o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama

NN br. 54/2019, 29.05.2019

Opširnije

prva  prethodna 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)