RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Indeks potrošačkih cijena u veljači 2019.

NN br. 27/2019, 20.03.2019

Opširnije

Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu

NN br. 27/2019, 20.03.2019

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2019.

NN br. 26/2019, 15.03.2019

Opširnije

Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu

NN br. 26/2019, 15.03.2019

Opširnije

Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi središnjeg klirinškog depozitarnog društva i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva

NN br. 26/2019, 15.03.2019

Opširnije

Pravilnik o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati iz imovine AIF-a

NN br. 26/2019, 15.03.2019

Opširnije

Pravilnik o udjelima AIF-ova

NN br. 26/2019, 15.03.2019

Opširnije

Pravilnik o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a

NN br. 26/2019, 15.03.2019

Opširnije

Pravilnik o prijenosu upravljanja AIF-om

NN br. 26/2019, 15.03.2019

Opširnije

Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN br. 26/2019, 15.03.2019

Opširnije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2018.

NN br. 25/2019, 13.03.2019

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze

NN br. 25/2019, 13.03.2019

Opširnije

Pravilnik o obavljanju poslova depozitara AIF-a

NN br. 25/2019, 13.03.2019

Opširnije

Pravilnik o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima

NN br. 25/2019, 13.03.2019

Opširnije

Pravilnik o dodatnim organizacijskim zahtjevima društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

NN br. 25/2019, 13.03.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu

NN br. 25/2019, 13.03.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN br. 25/2019, 13.03.2019

Opširnije

Zakon o Državnom uredu za reviziju

NN br. 25/2019, 13.03.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kontnom planu za kreditne institucije

NN br. 23/2019, 08.03.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kontnom planu za kreditne institucije

NN br. 22/2019, 06.03.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Pušća

NN br. 22/2019, 06.03.2019

Opširnije

Odluka o odbijanju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija i sadržaju revizije za potrebe Hrvatske narodne banke

NN br. 22/2019, 06.03.2019

Opširnije

Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575 /2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu

NN br. 22/2019, 06.03.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN br. 22/2019, 06.03.2019

Opširnije

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta

NN br. 22/2019, 06.03.2019

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2019.

NN br. 20/2019, 27.02.2019

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2019.

NN br. 20/2019, 27.02.2019

Opširnije

Pravilnik o metodologiji izrade stručne dokumentacije radi utvrđivanja staža osiguranja s povećanim trajanjem

NN br. 20/2019, 27.02.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu

NN br. 18/2019, 22.02.2019

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva

NN br. 18/2019, 22.02.2019

Opširnije

Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad Središnjem klirinškom depozitarnom društvu

NN br. 18/2019, 22.02.2019

Opširnije

Pravilnik o politici primitaka Središnjeg klirinškog depozitarnog društva

NN br. 18/2019, 22.02.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec

NN br. 17/2019, 20.02.2019

Opširnije

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

NN br. 17/2019, 20.02.2019

Opširnije

Pravilnik o naknadi štete ulagateljima i/ili AIF-u

NN br. 16/2019, 15.02.2019

Opširnije

Pravilnik o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu

NN br. 16/2019, 15.02.2019

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

NN br. 16/2019, 15.02.2019

Opširnije

Odluka o obustavi, nepokretanju postupaka naknade štete i o otpisu tražbina na ime naknade štete po osnovi nepripadno ostvarenih prava na rodiljne i roditeljske potpore te o podmirenju naknade štete iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 16/2019, 15.02.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

NN br. 16/2019, 15.02.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 15/2019, 13.02.2019

Opširnije

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o nasljeđivanju

NN br. 14/2019, 07.02.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

NN br. 14/2019, 07.02.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

NN br. 14/2019, 07.02.2019

Opširnije

Zakon o žigu

NN br. 14/2019, 07.02.2019

Opširnije

Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2019. godinu

NN br. 13/2019, 06.02.2019

Opširnije

Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

NN br. 13/2019, 06.02.2019

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

NN br. 13/2019, 06.02.2019

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

NN br. 12/2019, 01.02.2019

Opširnije

Pravilnik o uvjetima za oslobođenje od plaćanja trošarine ostvarivanjem prava na povrat plaćene trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u zračnom prometu

NN br. 12/2019, 01.02.2019

Opširnije

Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika

NN br. 12/2019, 01.02.2019

Opširnije

prva  prethodna 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)