Novi propisi

NN br. 1/2022, Ponedjeljak, 03.01.2022.
NN br. 147/2021, Petak, 31.12.2021.
NN br. 146/2021, Četvrtak, 30.12.2021.
NN br. 145/2021, Srijeda, 29.12.2021.
Odluka o općinskim porezima Općine Visoko
NN br. 145/2021, Srijeda, 29.12.2021.
Odluka o lokalnim porezima Općine Podgora
NN br. 145/2021, Srijeda, 29.12.2021.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o primicima radnika
NN br. 145/2021, Srijeda, 29.12.2021.
NN br. 144/2021, Ponedjeljak, 27.12.2021.
Odluka o općinskim porezima Općine Đurđenovac
NN br. 144/2021, Ponedjeljak, 27.12.2021.
Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Šibenika
NN br. 144/2021, Ponedjeljak, 27.12.2021.
Odluka o porezima Grada Varaždina
NN br. 144/2021, Ponedjeljak, 27.12.2021.
Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o upućivanju radnika
NN br. 144/2021, Ponedjeljak, 27.12.2021.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona
NN br. 144/2021, Ponedjeljak, 27.12.2021.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama
NN br. 144/2021, Ponedjeljak, 27.12.2021.
Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori
NN br. 144/2021, Ponedjeljak, 27.12.2021.
Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
NN br. 144/2021, Ponedjeljak, 27.12.2021.
Zakon o proračunu
NN br. 144/2021, Ponedjeljak, 27.12.2021.
NN br. 143/2021, Petak, 24.12.2021.
Zakon o sprječavanju sukoba interesa
NN br. 143/2021, Petak, 24.12.2021.
NN br. 142/2021, Četvrtak, 23.12.2021.
NN br. 141/2021, Srijeda, 22.12.2021.
Odluka o općinskim porezima Općine Šandrovac
NN br. 141/2021, Srijeda, 22.12.2021.
Odluka o porezima Općine Perušić
NN br. 141/2021, Srijeda, 22.12.2021.
Indeks potrošačkih cijena u studenome 2021.
NN br. 141/2021, Srijeda, 22.12.2021.
NN br. 140/2021, Utorak, 21.12.2021.
NN br. 139/2021, Petak, 17.12.2021.
NN br. 138/2021, Srijeda, 15.12.2021.
NN br. 137/2021, Ponedjeljak, 13.12.2021.
Posebne uzance o građenju
NN br. 137/2021, Ponedjeljak, 13.12.2021.