Novi propisi

NN br. 17/2022, Ponedjeljak, 07.02.2022.
NN br. 16/2022, Petak, 04.02.2022.
NN br. 15/2022, Četvrtak, 03.02.2022.
NN br. 14/2022, Srijeda, 02.02.2022.
Odluka o gradskim porezima Grada Knina
NN br. 14/2022, Srijeda, 02.02.2022.
NN br. 12/2022, Petak, 28.01.2022.
NN br. 11/2022, Srijeda, 26.01.2022.
NN br. 9/2022, Petak, 21.01.2022.
NN br. 8/2022, Srijeda, 19.01.2022.
NN br. 7/2022, Ponedjeljak, 17.01.2022.
NN br. 6/2022, Petak, 14.01.2022.
NN br. 5/2022, Srijeda, 12.01.2022.
NN br. 2/2022, Srijeda, 05.01.2022.
NN br. 1/2022, Srijeda, 02.02.2022.
NN br. 147/2021, Petak, 31.12.2021.
NN br. 146/2021, Četvrtak, 30.12.2021.
NN br. 145/2021, Srijeda, 29.12.2021.
Odluka o općinskim porezima Općine Visoko
NN br. 145/2021, Srijeda, 29.12.2021.
Odluka o lokalnim porezima Općine Podgora
NN br. 145/2021, Srijeda, 29.12.2021.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o primicima radnika
NN br. 145/2021, Srijeda, 29.12.2021.
NN br. 144/2021, Ponedjeljak, 27.12.2021.
Odluka o općinskim porezima Općine Đurđenovac
NN br. 144/2021, Ponedjeljak, 27.12.2021.
Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Šibenika
NN br. 144/2021, Ponedjeljak, 27.12.2021.
Odluka o porezima Grada Varaždina
NN br. 144/2021, Ponedjeljak, 27.12.2021.
Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o upućivanju radnika
NN br. 144/2021, Ponedjeljak, 27.12.2021.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona
NN br. 144/2021, Ponedjeljak, 27.12.2021.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama
NN br. 144/2021, Ponedjeljak, 27.12.2021.
Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori
NN br. 144/2021, Ponedjeljak, 27.12.2021.
Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
NN br. 144/2021, Ponedjeljak, 27.12.2021.
Zakon o proračunu
NN br. 144/2021, Ponedjeljak, 27.12.2021.
NN br. 143/2021, Petak, 24.12.2021.
Zakon o sprječavanju sukoba interesa
NN br. 143/2021, Petak, 24.12.2021.
NN br. 142/2021, Četvrtak, 23.12.2021.