Novi propisi

NN br. 125/2019, Petak, 20.12.2019.
NN br. 124/2019, Srijeda, 18.12.2019.
Odluka o lokalnim porezima Općine Mrkopalj
NN br. 124/2019, Srijeda, 18.12.2019.
Odluka o porezima Općine Lišane Ostrovičke
NN br. 124/2019, Srijeda, 18.12.2019.
Odluka o lokalnim porezima Općine Ernestinovo
NN br. 124/2019, Srijeda, 18.12.2019.
Odluka o porezima Općine Belica
NN br. 124/2019, Srijeda, 18.12.2019.
Odluka o gradskim porezima Grada Staroga Grada
NN br. 124/2019, Srijeda, 18.12.2019.
NN br. 123/2019, Petak, 13.12.2019.
Odluka o lokalnim porezima Općine Višnjan
NN br. 123/2019, Petak, 13.12.2019.
Odluka o općinskim porezima Općine Sveti Lovreč
NN br. 123/2019, Petak, 13.12.2019.
Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić
NN br. 123/2019, Petak, 13.12.2019.
Odluka o općinskim porezima Općine Dubravica
NN br. 123/2019, Petak, 13.12.2019.
Odluka o općinskim porezima Općine Civljane
NN br. 123/2019, Petak, 13.12.2019.
Odluka o lokalnim porezima Grada Labina
NN br. 123/2019, Petak, 13.12.2019.
NN br. 122/2019, Četvrtak, 12.12.2019.
NN br. 121/2019, Srijeda, 11.12.2019.
Odluka o lokalnim porezima Grada Velike Gorice
NN br. 121/2019, Srijeda, 11.12.2019.
Odluka o porezima Općine Ravna Gora
NN br. 121/2019, Srijeda, 11.12.2019.
Odluka o porezima Općine Petrijevci
NN br. 121/2019, Srijeda, 11.12.2019.
Odluka o porezima Općine Marija Gorica
NN br. 121/2019, Srijeda, 11.12.2019.
Odluka o općinskim porezima Općine Magadenovac
NN br. 121/2019, Srijeda, 11.12.2019.
Odluka o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja
NN br. 121/2019, Srijeda, 11.12.2019.
Pravilnik o načinu upisa u sudski registar
NN br. 121/2019, Srijeda, 11.12.2019.
Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona
NN br. 121/2019, Srijeda, 11.12.2019.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
NN br. 121/2019, Srijeda, 11.12.2019.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama
NN br. 121/2019, Srijeda, 11.12.2019.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
NN br. 121/2019, Srijeda, 11.12.2019.
NN br. 120/2019, Ponedjeljak, 09.12.2019.