Novi propisi

NN br. 154/2022, Srijeda, 28.12.2022.
NN br. 152/2022, Petak, 23.12.2022.
NN br. 151/2022, Četvrtak, 22.12.2022.
Odluka o lokalnim porezima Općine Unešić
NN br. 151/2022, Četvrtak, 22.12.2022.
Odluka o porezima Općine Matulji
NN br. 151/2022, Četvrtak, 22.12.2022.
Odluka o lokalnim porezima Općine Erdut
NN br. 151/2022, Četvrtak, 22.12.2022.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima
NN br. 151/2022, Četvrtak, 22.12.2022.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama
NN br. 151/2022, Četvrtak, 22.12.2022.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakladama
NN br. 151/2022, Četvrtak, 22.12.2022.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama
NN br. 151/2022, Četvrtak, 22.12.2022.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
NN br. 151/2022, Četvrtak, 22.12.2022.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
NN br. 151/2022, Četvrtak, 22.12.2022.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
NN br. 151/2022, Četvrtak, 22.12.2022.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama
NN br. 151/2022, Četvrtak, 22.12.2022.
Zakon o dodatnom porezu na dobit
NN br. 151/2022, Četvrtak, 22.12.2022.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu
NN br. 151/2022, Četvrtak, 22.12.2022.
Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada
NN br. 151/2022, Četvrtak, 22.12.2022.
NN br. 150/2022, Srijeda, 21.12.2022.
Odluka o općinskim porezima Općine Blato
NN br. 150/2022, Srijeda, 21.12.2022.
Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Rijeke
NN br. 150/2022, Srijeda, 21.12.2022.
Odluka o gradskim porezima Grada Pregrade
NN br. 150/2022, Srijeda, 21.12.2022.
Odluka o porezima Grada Ogulina
NN br. 150/2022, Srijeda, 21.12.2022.
Odluka o gradskim porezima Grada Makarske
NN br. 150/2022, Srijeda, 21.12.2022.
Indeks potrošačkih cijena u studenome 2022.
NN br. 150/2022, Srijeda, 21.12.2022.
NN br. 149/2022, Ponedjeljak, 19.12.2022.
Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika
NN br. 149/2022, Ponedjeljak, 19.12.2022.
NN br. 148/2022, Četvrtak, 15.12.2022.
NN br. 146/2022, Srijeda, 14.12.2022.
Odluka o lokalnim porezima Općine Vrpolje
NN br. 146/2022, Srijeda, 14.12.2022.
Odluka o porezima Općine Tribunj
NN br. 146/2022, Srijeda, 14.12.2022.
Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Slunja
NN br. 146/2022, Srijeda, 14.12.2022.
Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Novske
NN br. 146/2022, Srijeda, 14.12.2022.
Odluka o gradskim porezima Grada Županje
NN br. 146/2022, Srijeda, 14.12.2022.
NN br. 145/2022, Utorak, 13.12.2022.