Novi propisi

NN br. 150/2022, Srijeda, 21.12.2022.
Odluka o gradskim porezima Grada Pregrade
NN br. 150/2022, Srijeda, 21.12.2022.
Odluka o porezima Grada Ogulina
NN br. 150/2022, Srijeda, 21.12.2022.
Odluka o gradskim porezima Grada Makarske
NN br. 150/2022, Srijeda, 21.12.2022.
Indeks potrošačkih cijena u studenome 2022.
NN br. 150/2022, Srijeda, 21.12.2022.
NN br. 149/2022, Ponedjeljak, 19.12.2022.
Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika
NN br. 149/2022, Ponedjeljak, 19.12.2022.
NN br. 148/2022, Četvrtak, 15.12.2022.
NN br. 146/2022, Srijeda, 14.12.2022.
Odluka o lokalnim porezima Općine Vrpolje
NN br. 146/2022, Srijeda, 14.12.2022.
Odluka o porezima Općine Tribunj
NN br. 146/2022, Srijeda, 14.12.2022.
Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Slunja
NN br. 146/2022, Srijeda, 14.12.2022.
Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Novske
NN br. 146/2022, Srijeda, 14.12.2022.
Odluka o gradskim porezima Grada Županje
NN br. 146/2022, Srijeda, 14.12.2022.
NN br. 145/2022, Utorak, 13.12.2022.
NN br. 144/2022, Petak, 09.12.2022.
Odluka o Općinskim porezima Općine Konjščina
NN br. 144/2022, Petak, 09.12.2022.
Odluka o općinskim porezima Općine Beretinec
NN br. 144/2022, Petak, 09.12.2022.
Odluka o gradskim porezima Grada Biograda na Moru
NN br. 144/2022, Petak, 09.12.2022.
NN br. 142/2022, Srijeda, 07.12.2022.
NN br. 141/2022, Utorak, 06.12.2022.
Odluka o lokalnim porezima Općine Vidovec
NN br. 141/2022, Utorak, 06.12.2022.
Odluka o porezima Općine Brdovec
NN br. 141/2022, Utorak, 06.12.2022.
Odluka o porezima Grada Virovitice
NN br. 141/2022, Utorak, 06.12.2022.
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o državnim službenicima
NN br. 141/2022, Utorak, 06.12.2022.
Zakon o izmjenama Zakona o deviznom poslovanju
NN br. 141/2022, Utorak, 06.12.2022.
Zakon o sportu
NN br. 141/2022, Utorak, 06.12.2022.
NN br. 140/2022, Petak, 02.12.2022.
NN br. 139/2022, Srijeda, 30.11.2022.
NN br. 138/2022, Petak, 25.11.2022.
NN br. 137/2022, Srijeda, 23.11.2022.
Odluka o općinskim porezima Općine Križ
NN br. 137/2022, Srijeda, 23.11.2022.
Odluka o općinskim porezima Općine Breznica
NN br. 137/2022, Srijeda, 23.11.2022.
Odluka o porezima Grada Zadra
NN br. 137/2022, Srijeda, 23.11.2022.
NN br. 135/2022, Ponedjeljak, 21.11.2022.
Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2022.
NN br. 135/2022, Ponedjeljak, 21.11.2022.
NN br. 134/2022, Srijeda, 16.11.2022.