Sudska praksa

Korištenje posebnog dijela nekretnine
Srijeda, 15.05.2019.
Županijski sud, Gž-1037/2018-2, od 29. svibnja 2018.
Regresni zahtjev – zastarni rok
Srijeda, 15.05.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 283/2014-2, od 27. ožujka 2019.
Naknada štete nastale isplatom invalidske mirovine
Srijeda, 15.05.2019.
Županijski sud, Gž-3936/2017-4, od 7. siječnja 2019.
Sklapanje ugovora od strane neovlaštene osobe
Srijeda, 15.05.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-1049/2018-2, od 6. studenoga 2018.
Početak tijeka zastare za naknadu štete – proglašenje osobe umrlom
Srijeda, 15.05.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2358/2016-2, od 16. siječnja 2019.
Neisplata ugovorene plaće – otpust duga
Srijeda, 15.05.2019.
Županijski sud, Gž R-27/2019-2, od 14. veljače 2019.
Zaštitna oprema na radu
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-1567/2017, od 4. listopada 2017.
Korištenje autorskog djela
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-921/2017, od 21. studenog 2018.
Dokazni prijedlozi
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, FPž-33/2018, od 1. ožujka 2018.
Apsolutna zastara
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Fpž- 45/17, od 03. svibnja 2017.
Zastara prekršajnog progona
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, FPž-469/2017, od 18. travnja 2018.
Potrošačko kreditiranje
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, FPž-23/2018, od 30. listopada 2018.
Europski ovršni nalog
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Županijski sud, Gž-64/2019-2, od 8. siječnja 2019.
Ovrha na nekretnini
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Županijski sud, 6 Gž Ovr-11/19-2, od 10. siječnja 2019.
Smrt ovršenika
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-293/2019-2, od 7. veljače 2019.
Odgoda izravne naplate tražbine
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Županijski sud, Gž Ovr Ob-11/2019-2, od 29. siječnja 2019.
Troškovi postupka izravne naplate
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-132/2019-2, od 13. veljače 2019.
Zatezna kamata u ovršnom postupku
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Županijski sud, 5 Gž Ovr-18/19-2, od 18. siječnja 2019
Zahtjev za izravnu naplatu – zadužnica
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Županijski sud, 13 Gž Ovr-455/18-2, od 24. listopada 2018.
Zahtjev za direktnom isplatom
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-695/2017-2, od 13. srpnja 2017.
Valjanost ugovora o radu
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Županijski sud, Gž R-710/2018-2, od 25. listopada 2018.
Zastara potraživanja iz kolektivnog ugovora
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Županijski sud, Gž R-557/18-2, od 14. prosinca 2018.
Presumpcija sklopljenog ugovora o radu
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Županijski sud, Gž R-619/2018-2, od 8. studenoga 2018.)
Poslovno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 257/17-2, 31. listopada 2017.
Potraživanje iz radnog odnosa – prava nasljednika
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Županijski sud, Gž-133/2018-2, od 14. veljače 2018.
Prenošenje ugovora o radu
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 394/16-2, od 4. travnja 2017.
Utvrđenje prava vlasništva
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Županijski sud, Gž- 2201/2018-2, od 23. siječnja 2019.
Stjecanje prava vlasništva na nekretnini
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Županijski sud, Gž-5140/2018-2/2014-2, od 08. siječnja 2019.
Stjecanja prava vlasništva dogradnjom
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Županijski sud, Gž-1801/2015-2, od 19. ožujka 2019.
Dosjelost
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 497/2018, od 06. ožujka 2019.
Ništetnost ugovora o zajmu
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Županijski sud, 10 Gž-148/2018-2., od 28. siječnja 2019.
Naknada štete na vozilu
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Županijski sud, 8 Gž-723/2018-2, od 24. listopada 2018.
Izdvajanje iz sustava centralnog grijanja
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Županijski sud, Gž-58/2019-2, od 14. siječnja 2019.
Naknada troškova za odvjetničke usluge
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Županijski sud, Gž-360/2017-2, od 10. travnja 2018.
Konvalidacija kupoprodajnih ugovora
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Županijski sud, Gž-2125/2018-2, od 10. siječnja 2019.
Vozač motornog vozila koje je sudjelovalo u prometnoj nezgodi
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 1067/2017, od 10. listopada 2018.
Odgovornost za naknadu štete RH - javni ovršitelji
Ponedjeljak, 22.04.2019.
Županijski sud, Gž-463/2018-3, od 14. siječnja 2019.
Administrativna mjera kao presuđena stvar
Petak, 22.03.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-3338/2016, od 7. ožujka 2018.
Prekoračenje radnog vremena ugostiteljskog
Petak, 22.03.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-3122/2016, od 21. studenog 2018.
Privremeno ustupanje radnika
Petak, 22.03.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-3230/2017, od 09. listopada 2018.
Vođenje prekršajnog postupka nakon izricanja upravne mjere
Petak, 22.03.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-109/2017, 17. siječnja 2018.
Ovršni postupak - stranačka sposobnost
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-270/2018.-2, od 5. rujna 2018.
Imovinska korist ostvarena kaznenim djelom - ovrha
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-563/2018-2, od 14. siječnja 2019.
Ovršenikov poslodavac
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, 15 Gž Ovr-331/18-2, od 27. lipnja 2018.
Odgovornost ovršenikovog poslodavca
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-118/2018-2, od 11. travnja 2018.
Pravo ovrhovoditelja na naknadu troškova
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, 35 Gž Ovr-1254/18-2, od 12. studenog 2018.
Obustava ovršnog postupka
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, 8 Gž Ovr-22/18-2, od 22. siječnja 2019.
Prekid rada i naknada plaće
Petak, 22.03.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 828/16-2, od 8. studenoga 2016.
Osobni uvjetovani otkaz
Petak, 22.03.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 1432/15-2, od 21. veljače 2017.
Otkaz uvjetovanim skrivljenim ponašanjem
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, Gž R-1035/2017-2, od 11. siječnja 2018.