Sudska praksa

Ništetnost ugovora
Ponedjeljak, 13.10.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev -703/11-2, od 14. rujna 2011.
Ništetnost ugovora
Ponedjeljak, 13.10.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev -425/08-2, od 26. listopada 2010.
Vozač koji u organizmu ima droga
Ponedjeljak, 15.09.2014.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Pž-4900/11, od 28. svibnja 2013.
Rad stranaca u Republici Hrvatskoj
Ponedjeljak, 15.09.2014.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Jž-4652/11, od 25. svibnja 2012.
Roba u provoznom postupku
Ponedjeljak, 15.09.2014.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, FPž-703/08, od 17. travnja 2013.
Dva različita procesna statusa okrivljenika u istom događaju
Ponedjeljak, 15.09.2014.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Pž-6680/11, od 23. srpnja 2013.
Povreda odredaba materijalnog prava
Ponedjeljak, 15.09.2014.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Pž-13384/11, od 6. studenoga 2013.
Revizija protiv presude
Ponedjeljak, 15.09.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev x 897/13-2, od 5. ožujka 2014.
Dopuštenost revizije
Ponedjeljak, 15.09.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev x 366//11-2, od 1. veljače 2012.
Stečajna masa kao stranka u postupku
Ponedjeljak, 15.09.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 38/10-2, od 21. siječnja 2014.
Pretpostavke valjanosti ugovora o doživotnom uzdržavanju
Ponedjeljak, 15.09.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev -209/12-3, od 18. travnja 2012.
Skrbnik ostavine
Ponedjeljak, 15.09.2014.
Županijski sud, Gž -803/12, od 7. kolovoza 2013.
Tražbina zateznih kamata na dug ostavitelja
Ponedjeljak, 15.09.2014.
Županijski sud, Gž -2811/12-2, od 23. kolovoza 2012.
Zastara prava pokretati ostavinu
Ponedjeljak, 15.09.2014.
Županijski sud, Gž -1822/10, od 13. veljače 2013.
Upućivanje na parnicu
Ponedjeljak, 15.09.2014.
Županijski sud, Gž -350/12-2, od 1. ožujka 2013.)
Razlozi prestanka ortaštva
Ponedjeljak, 15.09.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev x -569/11-2, od 13. srpnja 2011.
Zastara tražbine naknade štete uzrokovane kaznenim djelom
Ponedjeljak, 15.09.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev x-445/11-2, od 31. siječnja 2012.
Neprenosivost prava
Ponedjeljak, 15.09.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev -1867/11-2, od 22. siječnja 2013.
Podijeljena odgovornost
Ponedjeljak, 15.09.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev -718/10-2, od 19. veljače 2013.
Raskid ugovora zbog neispunjenja
Ponedjeljak, 15.09.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev -1307/10-2, od 23. siječnja 2013.
Pobojni ugovor
Ponedjeljak, 15.09.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev -737/11-2, od 5. ožujka 2013.
Sklapanje ugovora - izjava volje
Ponedjeljak, 15.09.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev -847/10-2, od 5. siječnja 2011.
Panoramski let
Ponedjeljak, 14.07.2014.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Pž-3433/12, od 23. srpnja 2013.
Granice ispitivanja prvostupanjske presude
Ponedjeljak, 14.07.2014.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Pž-6226/11, od 30. srpnja 2013.
Pravo na branitelja
Ponedjeljak, 14.07.2014.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Pž-6405/11, od 30. srpnja 2013.
Bitne povrede odredaba postupka
Ponedjeljak, 14.07.2014.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Pž-9537/10, od 23. svibnja 2013.
Roba u provoznom postupku
Ponedjeljak, 14.07.2014.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, FPž-703/08, od 17. travnja 2013.
Poništaj pravorijeka arbitražnog suda
Ponedjeljak, 14.07.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gž-16/10, od 16. travnja 2013.
Revizija protiv rješenja
Ponedjeljak, 14.07.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev x-1041/13-2, od 19. veljače 2014.
Izvanredna revizija
Ponedjeljak, 14.07.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev -1296/12-2, od 26. studenoga 2013.
Izvanredna revizija
Ponedjeljak, 14.07.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2554/10-2, od 13. siječnja 2014.
Jedinstveni suparničari
Ponedjeljak, 14.07.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 160/10-2, od 27. ožujka 2012.
Izvanbračna zajednica
Ponedjeljak, 14.07.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev -1364/10-2, od 21. studenoga 2012.
Vlastita imovina bračnih drugova
Ponedjeljak, 14.07.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev -1176/10-2, od 11. prosinca 2012.
Ukidanje obveze uzdržavanja
Ponedjeljak, 14.07.2014.
Županijski sud, Gž -2410/13-2, od 12. rujna 2013.
Uzdržavanje
Ponedjeljak, 14.07.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev -892/10-2, od 16. svibnja 2012.
Naknada skrbnika
Ponedjeljak, 14.07.2014.
Županijski sud, Gž-1322/13, od 30. listopada 2013.
Privatne isprave na temelju kojih se dopušta uknjižba
Ponedjeljak, 14.07.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev t-148/11-2, od 13. ožujka 2013.
Privatne isprave na temelju kojih se dopušta uknjižba
Ponedjeljak, 14.07.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev x-805/10-2, od 1. veljače 2011.
Prava vlasnička tužba
Ponedjeljak, 14.07.2014.
, Gž-1020/13, od 30. listopada 2013.
Pošteni graditelji i nepošteni vlasnik
Ponedjeljak, 14.07.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev x-387/11-2, od 14. rujna 2011.
Vlastita ograda
Ponedjeljak, 14.07.2014.
, Gž -698/13-2, od 13. veljače 2014.
Izdavanje platnog naloga
Ponedjeljak, 09.06.2014.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Pž- 2977/10, od 12. svibnja 2010.
Revizija protiv rješenja
Ponedjeljak, 09.06.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 73/11-2, od 15. prosinca 2011.
Svrhovita delegacija
Ponedjeljak, 09.06.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gr1 474/13-2, od 11. srpnja 2013.
Svrhovita delegacija
Ponedjeljak, 09.06.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gr1-377/12-2, od 4. lipnja 2012.
Stvarna nadležnost općinskih sudova
Ponedjeljak, 09.06.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, GrI 510/12-2, od 13. studenoga 2012.
Nastupanje radničkog vijeća pred sudom
Ponedjeljak, 09.06.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gž-31/11-2, od 5. listopada 2011.
Teret dokaza u radnim sporovima
Ponedjeljak, 09.06.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr-977/12-2, od 21. svibnja 2013.
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 09.06.2014.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr-480/13-2, od 28. kolovoza 2013.