Sudska praksa

Izvršavanje prava vlasništva glede cijele stvari
Ponedjeljak, 14.10.2013.
Županijski sud, Gž- 3167/11-2 od 2. studenoga 2012.
Razvrgnuće uspostavom etažnoga vlasništva
Ponedjeljak, 14.10.2013.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-1085/07-2 od 28. listopada 2010.
Podjela dobiti
Ponedjeljak, 14.10.2013.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt-40/07-2 od 28. listopada 2010.
Upis u registar dionica
Ponedjeljak, 14.10.2013.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt-93/10-2 od 20. listopada 2010.
Nagrada za rad članova nadzornog odbora
Ponedjeljak, 14.10.2013.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt-156/10-2 od 29. studenoga 2011.
Nadležnost županijskog suda - izvlaštenje
Ponedjeljak, 14.10.2013.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gž-21/12-2 od 12. lipnja 2012.
Naknada troškova prema uspjehu stranaka u parnici
Ponedjeljak, 14.10.2013.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr-1426/10-2 od 2. veljače 2011.
Osnova za određivanje ovrhe - zatezne kamate
Ponedjeljak, 14.10.2013.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt-137/10-2 od 9. ožujka 2011.
Primjena blažeg zakona
Ponedjeljak, 14.10.2013.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Jž-3752/09 od 29. siječnja 2013.
Struktura troškova prekršajnog postupka
Ponedjeljak, 14.10.2013.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, IR-988/12 od 30. siječnja 2013.
Troškovi prekršajnog postupka
Ponedjeljak, 14.10.2013.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, . Pž-2019/11 od 3. siječnja 2013.
Porezno poslovanje
Ponedjeljak, 14.10.2013.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, F Pž-500/11 od 9. siječnja 2013.
Poništenje pobojnog ugovora
Ponedjeljak, 09.09.2013.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev x-1040/11-2, od 20. studenog 2012.
Ugovor o djelu - određivanje i isplata naknade
Ponedjeljak, 09.09.2013.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-1201/11-2, od 11. prosinca 2012.
Ugovor o posredovanju
Ponedjeljak, 09.09.2013.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev x-1195/11-2, od 10. srpnja 2012.
Pobojni ugovori - poništenje
Ponedjeljak, 09.09.2013.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-839/09-2, od 1. veljače 2012.
Pretpostavke odgovornosti za štetu
Ponedjeljak, 09.09.2013.
Županijski sud, Gž-1450/11, od 9. siječnja 2013.
Odgovornost države - za nezakonit ili nepravilni rad sudaca
Ponedjeljak, 09.09.2013.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-372/10-2, od 11. travnja 2012.
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 09.09.2013.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr-1741/12-2, od 13. studenog 2012.
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 09.09.2013.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr-730/11-2, od 14. prosinca 2011.
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa
Ponedjeljak, 09.09.2013.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr-7/11-2, od 2. kolovoza 2011.
Troškovi potrebni radi vođenja parnice
Ponedjeljak, 09.09.2013.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Pž-3759/12, od 24. kolovoza 2012.
Postojanje parnice
Ponedjeljak, 09.09.2013.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev x-589/10, od 8. rujna 2011.
Pravomoćnost presude
Ponedjeljak, 09.09.2013.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Pž-767/08, od 10. prosinca 2010.
Ublažavanje kazne
Ponedjeljak, 09.09.2013.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Pž-10308/10, od 3. svibnja 2012.
Nadležnost prekršajnog suda
Ponedjeljak, 09.09.2013.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Jž-5438/10, od 12. rujna 2012.
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 09.09.2013.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-139/2010-2 od 11. siječnja 2012.
Sudska zaštita posjeda
Ponedjeljak, 15.07.2013.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev x-1078/2012-2 od 6. ožujka 2013.
Građenje na tuđem zemljištu
Ponedjeljak, 15.07.2013.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-1429/10-2 od 24.siječnja 2012.
Podjela dobitka - pretpostavke za ostvarenje
Ponedjeljak, 15.07.2013.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Pž-6648/2005 od 3. ožujka 2009.
Raspolaganje poslovnim udjelom
Ponedjeljak, 15.07.2013.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt-143/2010-2 od 18. listopada 2011.
Postupak prije otkazivanja
Ponedjeljak, 15.07.2013.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr-941/2012-2 od 30. listopada 2012.
Redoviti otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 15.07.2013.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr-968/11-2 od 28. veljače 2012.
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 15.07.2013.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr-684/11-2 od 21. prosinca 2011.
Prelazak ostavine na nasljednike
Ponedjeljak, 15.07.2013.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-2510/10-2 od 11. siječnja 2012.
Stranke u ostavinskom postupku
Ponedjeljak, 15.07.2013.
Županijski sud, Gž-175/2012-2 od 1. veljače 2012.
Presuda kojom se okrivljenik oslobađa optužbe
Ponedjeljak, 15.07.2013.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Pž-3644/10 od 2. listopada 2012.
Prijedlog tužitelja o pravnoj ocjeni djela
Ponedjeljak, 15.07.2013.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Pž-16683/10 od 30. listopada 2012.
Djelomična ništetnost ugovornih odredaba
Ponedjeljak, 10.06.2013.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Pž-456/2007 od 1. veljače 2011.
Raskid ugovora zbog neispunjenja
Ponedjeljak, 10.06.2013.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Pž-6320/2007 od 14. rujna 2010.
Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti
Ponedjeljak, 10.06.2013.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Pž-5925/2007 od 23. prosinca 2010.
Ugovor o kupoprodaji - jedna cijena za više stvari
Ponedjeljak, 10.06.2013.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Pž-4860/2007 od 7. listopada 2010.