Sudska praksa

Ovrha na nekretnini
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, 13 Gž Ovr 193/19-2, od 29. travnja 2019.
Ovrha radi naplate dospjelih obroka uzdržavanja
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž Ovr Ob-46/2019-2, 30. travnja 2019.
Promjena ovrhovoditelja
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-172/2019-2, od 22. veljače 2019.
Umanjenje plaće
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž R-152/17-2, od 9. travnja 2018.
Zakonska zabrana natjecanja – izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž R-59/2019-2, od 21. ožujka 2019.
Povreda prava osobnosti radnika
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž R-154/2018-2, od 23. svibnja 2019.
Ugovor o zabrani natjecanja
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 90/17-2, od 11. listopada 2017.
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 514/2019-2, od 5. ožujka 2019.
Smetanje posjeda
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3274/2018-2, od 05. prosinca 2018.
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž-4610/2017-2, od 11. lipnja 2019.
Stjecanje prava vlasništva na ekspropriranoj nekretnini
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž-394/2018-2, od 23. svibnja 2019.
Utvrđenje vlasništva na spornoj međi
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž-505/2017-2, od 19. lipnja 2019.
Razvrgnuće suvlasničke zajednice
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž-402/2019-3, od 21. svibnja 2019.
Prekluzivni rokovi
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1958/2015-2, od 25. travnja 2018.
Zaštita prava predmnjevanog vlasnika
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1566/2017-2, od 11. lipnja 2019.
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 945/2018-2, od 16. travnja 2019.
Promjena djetetova imena
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž Ob-187/2018-2, od 26. travnja 2018.
Bračna stečevina
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž Ob-73/2018-2, od 15. ožujka 2018.
Ostvarivanje osobnih odnosa sa djetetom
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž Ob-153/2019-2, od 26. ožujka 2019.
Redoslijed uračunavanja ispunjenja
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2456/2018-2, od 23. listopada 2018.
Izvanugovorna odgovornost za štetu
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž-797/2019-2, od 18. travnja 2019.
Ugovorna kazna i naknada štete
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 257/18-2, od 18. srpnja 2018.
Plaćanje u stranoj valuti
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 246/2018-2, od 23. listopada 2018.
Ugovor o doživotnom uzdržavanju
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž-748/2019-2, od 11. travnja 2019.
Ugovorna kazna
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, 11 Gž-825/2018-2
Prodaja putem prodajnih aparata
Utorak, 16.07.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-1876/2017, od 6. ožujka 2019.)
Sklapanje ugovora o radu
Utorak, 16.07.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-2717/2016, od 9. siječnja 2019.
Izmjena presude na štetu okrivljenika
Utorak, 16.07.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-758/2017., od 4. travnja 2018.
Žurni postupak
Utorak, 16.07.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-1803/17, od 9. srpnja 2017.
Oslobođenje od plaćanja sudske pristojbe u ovršnom postupku
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-266/2018-2, od 5. travnja 2018.
Nemogućnost provođenja ovrhe
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, 44 Gž Ovr-862/18-2, od 13. ožujka 2018.
Prijedlog za ovrhu
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž-500/2018-2, 15. ožujka 2018.
Ravnatelj školske ustanove
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž R-29/2019-2, od 17. travnja 2019.
Spolno uznemiravanje kao razlog za izvanredan otkaz
Utorak, 16.07.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 129/2018-2, od 11. prosinca 2018.
Nezakonitost odluke o otkazu
Utorak, 16.07.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 447/2018-2, od 11. prosinca 2018.
Uznemiravanje
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž R-588/2017-2, od 23. siječnja 2019.
Sudska odluka kao temeljm razvrgnuća suvlasničke zajednice
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž-5194/17-2, od 12. veljače 2019.
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću za korist pravnih osoba
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž-4297/2018-2, od 2. travnja 2019.
Štetne imisije
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž-431/2018-2, od 16. svibnja 2018.
Prestanak društvenog vlasništva
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž-5679/20173, od 2. travnja 2019.
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž-4297/2018-2, od 02. travnja 2019.
Pasivna legitimacija u sporovima za utvrđenje vlasništva
Utorak, 16.07.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1953/2015-2, od 02. travnja 2019.
Preuređenje (adaptacija) tavana
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž- 1720/2019-2, od 16. travnja 2019.
Stjecanje vlasništva dosjelošću na geometrijski određenom dijelu nekretnine
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž-4308/2018-3, od 12. ožujka 2019.
Ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž Ob-153/2019-2, od 26. ožujka 2019.
Lišenje poslovne sposobnosti – pravo na pravično suđenje
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž Ob-72/2019-2, od 6. veljače 2019.
Poslovna sposobnost
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž Ob-65/2019-2, od 8. veljače 2019.
Prestanak obveze uzdržavanja
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, 4 Gž Ob-294/18-2, od 13. ožujka 2018.
Osiguranje od automobilske odgovornosti
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž-592/2018-2, od 12. ožujka 2019.
Naknada štete zbog naleta divlje životinje
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž-372/2016-2, od 16. svibnja 2017.