Sudska praksa

Promjenjiva kamatna stopa i valutna klauzula
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, 12 Gž-221/2018-2, 23. travnja 2019.
Prestanak ugovora o nalogu
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž-974/2017-2, od 5. rujna 2018.
Ugovor o kreditu – zastara
Utorak, 16.07.2019.
Županijski sud, Gž-666/18-3, od 8. studenoga 2018.
Podjela društva i vjerodostojna isprava
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, 10 Gž-563/2018-2, od 28. siječnja 2019.
Ovrha na nekretnini
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-119/2019-2, od 22. ožujka 2019.
Podnošenje prijedloga za ovrhu nakon proteka zastarnog roka
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž-78/2019-2, od 13. veljače 2019.
Zastara tražbine iz zadužnice
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, 8 Gž-1094/2018-2, od 30. siječnja 2019.
Izravna naplata temeljem bjanko zadužnice
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž-1252/2018-2, od 3. siječnja 2019.
Određivanje privremene mjere osiguranja
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, 14 Gž Ovr-202/2019-2, od 12. ožujka 2019.
Vraćanje na rad i naknada plaće
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž R-1320/16, od 9. ožujka 2017.
Otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž R-43/2019-2, od 28. veljače 2019.
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora – otkazni rok
Petak, 14.06.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 383/2018-2, od 12. prosinca 2018.
Alkoholiziranost na radnom mjestu
Petak, 14.06.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 820/2018-2, od 14. studenoga 2018.
Dopuštenost izvanrednog otkazivanja
Petak, 14.06.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 399/2018-2, od 27. studenoga 2018.
Ozljeda na radu
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž R-51/2018-2, od 23. ožujka 2018.
Smetanje posjeda nekretnine
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž-318/2019-2, od 8.ožujka 2019.
Stjecanje vlasništva dosjelošću
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž-4308/2018, od 12. ožujka 2019.
Sudska odluka kao temeljm razvrgnuća suvlasničke zajednice
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž-5194/17-2, od 12. veljače 2019.
Stjecanje vlasništva adaptacijom stana
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž-5112/2018-2, od 19. ožujka 2019.
Javno dobro
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž-502/2016-2, od 13. rujna 2018.
Zaštita suposjeda zajedničkog prostora
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž-5288/2017-2, od 05. ožujka 2019.
Zasnivanje prava služnost puta
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž-5140/2018-2/2014-2, od 8. siječnja 2019.
Stjecanje suvlsništva nadogradnjom i adaptacijom
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž-810/2019-2, od 19. ožujka 2019.
Naknada štete za deposedarinu nekretninu – zastarni rok
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž- 1667/2017-2, od 12. ožujka 2019.
Ugovor o koncesiji
Petak, 14.06.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2323/2018-2, od 28. studenoga 2018.
Menadžerski ugovor
Petak, 14.06.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 20/2018-2, od 5. prosinca 2018.
Izjava o priznanju duga
Petak, 14.06.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2423/2018-2, od 30. listopada 2018.
Stručno osposobljavanje za rad – raskid ugovora
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž R-222/2018-2, od 18. ožujka 2019.
Ugovor o doživotnom uzdržavanju
Petak, 14.06.2019.
Županijski sud, Gž-678/2019-2, od 25. travnja 2019.
Troškovi postupka izravne naplate
Srijeda, 15.05.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-11/2019-2, od 21. siječnja 2019.
Bjanko zadužnica
Srijeda, 15.05.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-74/2019-2, od 12. ožujka 2019.
Obustava ovrhe
Srijeda, 15.05.2019.
Županijski sud, 13 Gž Ovr-123/19-2, od 18. ožujka 2019.
Više sredstava ili predmeta ovrhe
Srijeda, 15.05.2019.
Županijski sud, Gž Ovr – 179/2019 – 2, od 4. travnja 2019. god.
Ovrha na nekretnini
Srijeda, 15.05.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-81/2019-2, od 25. ožujka 2019.
Tražbine iz ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjem
Srijeda, 15.05.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-26/2019-2, od 21. veljače 2019.
Zahtjev za utvrđivanje nedopuštenosti otkaza
Srijeda, 15.05.2019.
Županijski sud, Gž-133/2018-2, od 14. veljače 2018.
Jubilarna nagrada
Srijeda, 15.05.2019.
Županijski sud, Gž R-6/2019-2, od 29. siječnja 2019.
Rok za donošenje odluke o izvanrednom otkazu
Srijeda, 15.05.2019.
Županijski sud, Gž R-267/2018-2, od 21. veljače 2019.
Terenske dnevnice
Srijeda, 15.05.2019.
Županijski sud, Gž R-398/2018-2, od 14. veljače 2019.
Terenski dodatak - predstečajni postupak
Srijeda, 15.05.2019.
Županijski sud, Gž R-89/2018-2, od 23. siječnja 2019.
Izvanredni otkaz
Srijeda, 15.05.2019.
Županijski sud, Gž R-155/2018-2, od 31. siječnja 2019.
Alkoholiziranost na radnom mjestu
Srijeda, 15.05.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 759/17-3, od 31. siječnja 2018.
Zabilježba rješenja o ovrsi i stečajni postupak
Srijeda, 15.05.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gr1 29/2019-2, 11. veljače 2019.
Ovršni postupak i otvaranje stečaja
Srijeda, 15.05.2019.
Županijski sud, 6 Gž Ovr-89/19-2, od 20. veljače 2019.
Stečaj potrošača
Srijeda, 15.05.2019.
Županijski sud, Gž-431/2019-2, od 24. siječnja 2019.
Uznemiravanje vlasništva – priključak za vodu i kanalizaciju
Srijeda, 15.05.2019.
Županijski sud, Gž-333/2018-2, 26. veljače 2019.
Pravo stvarne služnosti postavljenog plinovoda
Srijeda, 15.05.2019.
Županijski sud, Gž-998/2018-3, 28. veljače 2019.
Ugovor o darovanju – upis u zemljišne knjige
Srijeda, 15.05.2019.
Županijski sud, Gž-342/2019-2, od 7. ožujka 2019.
Stjecanje prava vlasništva
Srijeda, 15.05.2019.
Županijski sud, Gž-485/2019-4, od 22. ožujka 2019.
Naknada zbog neosnovanog korištenja nekretnine
Srijeda, 15.05.2019.
Županijski sud, 22 Gž-109/19-2, od 28. ožujka 2019.