Sudska praksa

Ovršni postupak – nadležnost
Utorak, 20.10.2020.
Županijski sud, Gž Ovr-392/2020-2, od 16. rujna 2020.
Odgoda ovrhe
Utorak, 20.10.2020.
Županijski sud, Gž Ovr-431/2020-2, od 25. kolovoza 2020.
Kolektivni višak radnika
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3764/2019-2, od 2. lipnja 2020.
Teška povreda obveza iz radnog odnosa
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3820/2019-2, od 19. svibnja 2020.
Otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3463/2019-2, od 9. lipnja 2020.
Izvanredni otkaz
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2448/2018-2, od 13. svibnja 2020.
aljanost ugovora o otkupu konficiranog stana
Utorak, 20.10.2020.
Županijski sud, Gž-348/2018-2, od 15. lipnja 2020.
Zajednička pričuva
Utorak, 20.10.2020.
Županijski sud, Gž-200/19-2, od 03. srpnja 2020.
Razvrgnuće suvlasničke zajednice
Utorak, 20.10.2020.
Županijski sud, Gž-2137/2019-2, od 05. ožujka 2020.
Zaštita od uznemiravanja
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 232/2019-3, od 12. svibnja 2020.
Naknada nužnih i korisnih troškova
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3796/2018-2, od 28. travnja 2020.
Otkaz stanarskog prava
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3426/2019-2, od 12. svibnja 2020.
Pravo doživotnog plodouživanja
Utorak, 20.10.2020.
Županijski sud, 13 Gž Zk-244/2020-2, od 29. rujna 2020.
Darovanje bez predaje stvari
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 459/2020-4, od 5. svibnja 2020.
Povreda prava osobnosti
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1874/2018-2, od 19. svibnja 2020.
Ništetnost mjenice
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 246/2018-2, od 19. svibnja 2020.
Odgovornost za štetu
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2321/2018-3, od 19. svibnja 2020.
Radni spor – ocjenjivanje dokaza
Četvrtak, 17.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 420/2018-2, od 28. siječnja 2020.
Medicinsko vještačenje
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4325/2019-2, od 22. siječnja 2020.
Prigovor prijeboja
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3426/2018-4, od 28. siječnja 2020.
Revizija protiv rješenja
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4645/2019-2, od 25. veljače 2020.
Pravomoćnost rješenja o nasljeđivanju
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 849/2018-3, od 20. svibnja 2020.
Mjenica – prigovori mjeničnog dužnika
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3703/2019-2, od 21. siječnja 2020.
Obustava ovrhe
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Županijski sud, Gž-1031/2020-2, od 1. lipnja 2020.
Suvlasnički dio nekretnine kao predmet ovrhe
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Županijski sud, Gž Ovr-471/2020-2, od 9. lipnja 2020.
Troškovi ovršnog postupka
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Županijski sud, 37 Gž Ovr-155/2020-3, od 6. srpnja 2020.
Prisilno zasnivanje založnog prava na nekretninama
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Županijski sud, 35 Gž Ovr-370/2020-2, od 17. srpnja 2020.
Izostanak sa radnog mjesta
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4536/2019-2, od 2. lipnja 2020.
Inventurni manjak i izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4337/2019-3, od 9. lipnja 2020.
Konzumacija alkohola – izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4389/2019-2, od 16. lipnja 2020.
Povrat uloženih sredstava za uređenje prostora
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2981/2014-4, od 11. veljače 2020.
Posljednji mirni posjed
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Županijski sud, Gž-769/2018-2, od 26. lipnja 2018.
Zajednička pričuva
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Županijski sud, 15 Gž-181/18-2, od 2. siječnja 2019.
Smetanje posjeda
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Županijski sud, 13 Gž 680/19-2, od 22. svibnja 2019.
Kupoprodaja nekretnine
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Županijski sud, 26 Gž Zk-403/2020-2, od 8. srpnja 2020.
Metoda obračuna zateznih kamata
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-461/2015-2, od 18. veljače 2020.
Ništetnost ugovora o kupoprodaji
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Županijski sud, 12 Gž -68/2019-3, od 11. studenog 2019.
Ugovor o posredovanju
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4856/2019-2, od 18. veljače 2020.
Izvršenje nepravomoćne sudske presude
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4298/2019-2, od 12. svibnja 2020.
Iznošenje obrane radnika
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4139/2019-2, od 21. travnja 2020.
Tražbina u kunskoj protuvrijednosti strane valute
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4467/2019-2, od 12. svibnja 2020.
Nedopuštena raspolaganja stranaka
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2838/2018-4, od 11. veljače 2020.
Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 313/2018-4, od 10. ožujka 2020.
Rok za pobijanje dužnikovih pravnih radnji
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1025/2018-2, od 3. ožujka 2020.
Obračun zatezne kamate
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 65/2018-3, od 10. ožujka 2020.
Založno pravo na nekretnini
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 5005/2019-2, od 29. siječnja 2020.
Troškovi postupka
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Županijski sud, 9 Gž Ovr-715/2019-4, od 17. travnja 2020.
Nemogućnost izvršenja osnova za plaćanje
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Županijski sud, 35 Gž Ovr-195/2020-3, od 12. lipnja 2020.
Novo sredstvo ili predmet ovrhe
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gr1 383/2019-2, od 6. svibnja 2020.
Poslovno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3651/2018-2, od 4. ožujka 2020.