Sudska praksa

Administrativna mjera kao presuđena stvar
Petak, 22.03.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-3338/2016, od 7. ožujka 2018.
Prekoračenje radnog vremena ugostiteljskog
Petak, 22.03.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-3122/2016, od 21. studenog 2018.
Privremeno ustupanje radnika
Petak, 22.03.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-3230/2017, od 09. listopada 2018.
Vođenje prekršajnog postupka nakon izricanja upravne mjere
Petak, 22.03.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-109/2017, 17. siječnja 2018.
Ovršni postupak - stranačka sposobnost
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-270/2018.-2, od 5. rujna 2018.
Imovinska korist ostvarena kaznenim djelom - ovrha
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-563/2018-2, od 14. siječnja 2019.
Ovršenikov poslodavac
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, 15 Gž Ovr-331/18-2, od 27. lipnja 2018.
Odgovornost ovršenikovog poslodavca
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-118/2018-2, od 11. travnja 2018.
Pravo ovrhovoditelja na naknadu troškova
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, 35 Gž Ovr-1254/18-2, od 12. studenog 2018.
Obustava ovršnog postupka
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, 8 Gž Ovr-22/18-2, od 22. siječnja 2019.
Prekid rada i naknada plaće
Petak, 22.03.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 828/16-2, od 8. studenoga 2016.
Osobni uvjetovani otkaz
Petak, 22.03.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 1432/15-2, od 21. veljače 2017.
Otkaz uvjetovanim skrivljenim ponašanjem
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, Gž R-1035/2017-2, od 11. siječnja 2018.
Otkaz za vrijeme korištenja roditeljskih prava
Petak, 22.03.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 292/17-2, od 6. prosinca 2017.
Diskriminacija na području rada i uvjeta rada
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, Gž R-191/2018-2, od 8. studenog 2018.
Izvanredni otkaz – rok za otkazivanje
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, Gž R-370/2018-2, od 8. studenog 2018.
Ovrha radi vraćanja na rad
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-1135/2018-2, od 14. siječnja 2019.
Obveza savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, Gž R-409/2017-2, 16. siječnja 2019.
Šteta koju radnik uzrokuje trećoj osobi
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, Gž-1198/2018-2, od 25. travnja 2018.
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, Gž R-65/2015-2
Smetanje suposjeda stana - pravo na dom
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, Gž-66/2019-3, od 5. veljače 2019.
Smetanje posjeda
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, Gž-4761/18-3, od 6. studenog 2018.
Stjecanje prava vlasništva na nekretnini
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, Gž-860/2018-2, od 31. siječnja 2019.
Načelo zaštite povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, Gž-1454/2018-2, od 23. siječnja 2019.
Bračna stečevina
Petak, 22.03.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-1208/2014-2, od 08. siječnja 2019.
Zaštita prava posjeda
Petak, 22.03.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-3274/2018-2, od 5. prosinca 2018.
Stjecanje prava služnosti
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, Gž-192/2017-2, od 14. studenog 2018.
Pretpostavke za upis etažnog vlasništva
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, Gž-4826/18-2, od 18. prosinca 2018.
Stjecanje vlasništva na novoformiranoj zemljišnoknjižnoj čestici
Petak, 22.03.2019.
Županijski sud, Gž-1287/17-2, od 3. prosinca 2018.
Zabrana obavljanja djelatnosti
Utorak, 19.02.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-621/2018, od 9. svibnja 2018.
Izvođenje radova na gradilištu
Utorak, 19.02.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-1773/17, od 28. lipnja 2017.
Sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme
Utorak, 19.02.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-468/2017, od 25. svibnja 2017.
Obveza prijave ozljede na radu
Utorak, 19.02.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-1380/2017, od Gž-1380/2017
Obračun dospjele a neisplaćene otpremnine
Utorak, 19.02.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-3764/16, od 17. svibnja 2017.
Sklapanje ugovora o djelu umjesto ugovora o radu
Utorak, 19.02.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-4208/2016, od 18. svibnja 2017.
Naknada za uređenje voda - ovrha
Utorak, 19.02.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-127/2017-2, od 16. veljače 2018.
Dovršetak ovrhe na novčanoj tražbini
Utorak, 19.02.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-1037/18-2, od 13. rujna 2018.
Predmet ovrhe
Utorak, 19.02.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-1177/2017-, od 8. ožujka 2018.
Ovrha protiv ovršenikovog poslodavca
Utorak, 19.02.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-1121/2017-2, od 14. rujna 2018.
Dovršetak ovrhe na novčanim sredstvima
Utorak, 19.02.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-1037/18-2, od 13. rujna 2018.
Podnošenje tužbe nakon otvaranja stečajnog postupka
Utorak, 19.02.2019.
Županijski sud, Gž-184/2018-2, od 8. studenog 2018.
Odgovornost člana društva za obveze društva
Utorak, 19.02.2019.
Županijski sud, Gž-1302/2018-2, od 13. prosinca 2018.
Odgovornost poslodavca za štetu
Utorak, 19.02.2019.
Županijski sud, Gž R-400/18-2, od 9. svibnja 2018.
Poništenje izbora za radničko vijeće
Utorak, 19.02.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gž 4/18-2, od 31. siječnja 2018.
Prekovremeni rad
Utorak, 19.02.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 1555/16-2, od 3. siječnja 2017.
Izmjene ugovora o radu
Utorak, 19.02.2019.
Županijski sud, Gž R-121/18-2, od 23. ožujka 2018.
Fiducijarno vlasništvo – zaštita posjeda
Utorak, 19.02.2019.
Županijski sud, 19 Gž-1108/16-2, od 9. travnja 2018.
Stjecanje vlasništva na temelju kupoprodajnog ugovora
Utorak, 19.02.2019.
Županijski sud, Gž-767/2018-2, od 6. prosinca 2018.
Nevaljani upis – brisovna tužba
Utorak, 19.02.2019.
Županijski sud, Gž-Zk-256/16-2, od 29. studenog 2018.
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću
Utorak, 19.02.2019.
Županijski sud, Gž-224/2018-2, od 28. rujna 2018.