Sudska praksa

Kolektivni višak radnika
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3764/2019-2, od 2. lipnja 2020.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 488/2020-2, od 14. srpnja 2020.
Smetanje posjeda na poslužnom dobru
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2444/2020-2, od 19. studenoga 2020.
Dogradnja nekretnine
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1341/2019-3, od 27. listopada 2020.
Ulaganje u tuđu nekretninu
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Županijski sud u Osijeku, Gž-1638/2019-2, od 5. studenoga 2020.
Uporaba tuđe stvari
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-1061/2018-2, od 4. prosinca 2020.
Zahtjev za naknadu koristi od stvari
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 703/2020-2, od 8. srpnja 2020.
Ništetnost odluke o otkazu
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 126/2020-4, od 5. svibnja 2020.
Pravo na privatnost
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 756/2020-2, od 7. srpnja 2020.
Zastarni rok
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 514/2020-2, od 7. srpnja 2020.
Pravo služnosti
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4591/2019-2, od 1. rujna 2020.
Zatezne kamate
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Vrhovni sud RH, Rev 4773/2019-2, od 21. srpnja 2020.
Ugovor o zajmu
Ponedjeljak, 18.01.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3724/2019-2, od 10. prosinca 2019.
Intervencija revizijskog suda u pravomoćnu odluku
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 573/2020-2, od 27. svibnja 2020.
Ništetnost odredbi o valutnoj klauzuli
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 18/2018-2, od 26. svibnja 2020.
Utvrđivanje visine naknade štete
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 431/2019-2, 4. veljače 2020.
Dokazivanje u radnom sporu
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2041/2019-6, od 25. veljače 2020.)
Ovrha i predstečajni postupak
Četvrtak, 26.11.2020.
Županijski sud, Gž-1812/2019-2, od 16. travnja 2020.
Ovršna isprava
Četvrtak, 26.11.2020.
Županijski sud, 6 Gž-778/2019-3, 20. svibnja 2020.)
Ovršni postupak - zastara
Četvrtak, 26.11.2020.
Županijski sud, Gž-2056/2019-3, od 2. lipnja 2020.
Založno pravo na nekretninama
Četvrtak, 26.11.2020.
Županijski sud, 12 Gž-1075/2020-2, od 30. rujna 2020.
Zadužnica – stjecanje bez osnove
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4201/2019-2, od 19. studenoga 2019.
Vlasništvo predmeta ovrhe
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1830/2019-2, od 19. svibnja 2020.
Otkaz ugovora o radu
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 5200/2019-2, 23. prosinca 2019.
Izvanredni otkaz
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 365/2020-2, od 3. ožujka 2020.
Poslovno uvjetovani otkaz
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2881/2019-2, od 21. travnja 2020.
Nedolazak na radno mjesto
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 97/2020-2, od 28. travnja 2020.
Povreda obveza iz radnog odnosa
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 570/2020-4, od 12. svibnja 2020.
Osobno uvjetovani otkaz
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 481/2020-3, od 12. svibnja 2020.
Dopuštenost otkaza ugovora o radu
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3858/2019-2, od 26. svibnja 2020.
Prednost pri zapošljavanju
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 213/2019-2, od 26. svibnja 2020.
Zajednička imovina bračnih drugova
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 126/2018-2, od 08. srpnja 2020.
Stjecanje prava suvlasništva dosjelošću
Četvrtak, 26.11.2020.
Županijski sud, Gž-24/2019-2, od 10. rujna 2020.
Isplata naknade za korištenje tuđe stvari
Četvrtak, 26.11.2020.
Županijski sud, Gž-1437/2019-6, od 25. kolovoza 2020.
Stjecanje vlasništva
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 291/2019-s, od 19. svibnja 2020.
Upravitelj zgrade
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 870/2017-2, od 08. srpnja 2020.
Brisovna tužba
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 861/2019-2, od 22. travnja 2020.
Pravo korištenja na građevinskom zemljištu
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3985/2019-2, od 26. svibnja 2020.
Usmeni ugovor o kupoprodaji nekretnine
Četvrtak, 26.11.2020.
Županijski sud, Gž-1353/2019-2, od 24. rujna 2020.
Ugovor o zakupu
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3050/2019-2, 19. studenoga 2019.
Prekid zastare
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 5131/2019-2, od 17. prosinca 2019.
Naknada štete
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3107/2019-2, od 22. travnja 2020.
Kapara
Četvrtak, 26.11.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2310/2019-2, od 5. svibnja 2020.
Tužba na utvrđenje
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2815/2016-2, od 26. kolovoza 2020.
Nužni nasljedni dio
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1114/2018-2, od 21. travnja 2020.
Odlučivanje o tužbenom zahtjevu
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1987/2019-4, od 28. travnja 2020.
Obrazloženje presude
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 531/2020-2, od 2. lipnja 2020.
Presumpcija povlačenja tužbe
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1220/2018-2, od 6. svibnja 2020.
Nalaz i mišljenje vještaka
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3672/2018-2, od 22. travnja 2020.
Bitna povreda parničnog postupka
Utorak, 20.10.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 655/2018-2, od 19. svibnja 2020.