Sudska praksa

Dostava dokumentacije u sporovima za utvrđenje ništetnosti odredbi o promjeni kamatne stope
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, Gž-96/2020-2, od 10. veljače 2020.
Račun kao javna isprava
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 977/2016-2, od 19. studenog 2019.
Nadležnost trgovačkih sudova
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gr1 12/2020-2, od 21. siječnja 2020.
Rješenje protiv kojeg je dopuštena revizija
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1112/2019-3, od 26. rujna 2019.
Oslobođenje od plaćanja sudske pristojbe
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, Gž-126/2020-2, od 17. siječnja 2020.
Podnošenje prijedloga za nastavak postupka
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, 4 Gž-60/2020-2, od 14. siječnja 2020.
Rješenje o privremenoj mjeri
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, Gž Ovr-365/2019-2, od 22. siječnja 2020.
Neosnovano prouzročeni troškovi
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, 6 Gž Ovr-7/2020-2, od 7. siječnja 2020.
Fiducijarno vlasništvo i ovrha
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, 6 Gž Ovr-35/2020-2, od 27. siječnja 2020.
Ovrha na nekretnini
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, 35 Gž Ovr-68/2020-2, od 18. veljače 2020.
Troškovi ovršnog postupka
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, Gž Ovr-13/2020-2, od 27. siječnja 2020.
Naknada za provedbu osnove za plaćanje
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, 58 Gž Ovr-2960/2019-2, od 10. prosinca 2019.
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2578/2019-2, od 18. lipnja 2019.
Rok za izvanredno otkazivanje
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 960/2019-2, od 18. lipnja 2019.
Bolovanje i otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2140/2019-2, od 5. lipnja 2019.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1166/2019-3, od 5. lipnja 2019.
Sklapanje ugovora o radu i mane volje
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3306/2019-2, od 12. studenoga 2019.
Zatezna kamata na dosuđene bruto plaće
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1855/2019-2, od 7. svibnja 2019.
Primjena povoljnijeg prava za radnika
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, Gž R-77/2019-2, od 10. svibnja 2019.
Uzdržavanje maloljetnog djeteta
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, 4 Gž Ob-77/20-2, od 21. siječnja 2020.
Tužba za utvrđivanje očinstva
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2648/2019-2, od 23. srpnja 2019.
Mjera oduzimanja djeteta
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, Gž Ob-504/2019-2, od 21. listopada 2019.
Rokovi za stjecanje prava vlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, Gž-6566/2018-2, od 21. siječnja 2020.
Jedinstvo nekretnina
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, Gž-4832/2019-2, od 7. siječnja 2020.
Pregradnja zajedničkog hodnika u stambenoj zgradi
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, Gž- 195/2018-2, od 16. siječnja 2020.
Predaja u posjed nekretnine i stjecanje bez osnove
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 904/2017-2, od 8. siječnja 2020.
Naknada štete za oduzeto građevinsko zemljište
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, Gž-3598/2019-2, od 19. studeni 2019.
Zastara mjeničnog potraživanja
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 683/2019-2, od 24. travnja 2019.
Liječnička pogreška - odgovornost za štetu
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 161/2019-2, od 3. prosinca 2019.
Odgovornost za štetu od opasne stvari
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Županijski sud, 22 Gž-1053/19-2, od 19. prosinca 2019.
Stvarna nadležnost trgovačkog suda
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gr1 342/2019-2, 2. listopada 2019.
Preinaka tužbe
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Županijski sud, Gž-2045/2019-2, od 14. listopada 2019.
Sudski raskid ugovora o radu
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 598/2018-2, od 12. rujna 2019.
Rješenje doneseno u upravnom postupku
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3694/2019-2, od 17. rujna 2019.
Teret dokazivanja
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2708/2019-2, od 19. studenoga 2019.
Sudske pristojbe u ovršnom postupku
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Županijski sud, Gž Ovr-763/2019-2, od 4. studenoga 2019.
Odbacivanje prijedloga za ovrhu
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2996/2019-2, od 17. srpnja 2019.)
Odluka arbitražnog suda kao ovršna isprava
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gž 14/2019-2, od 15. listopada 2019.
Utvrđivanje ovrhe nedopuštenom - litispendencija
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2678/2019-2, od 22. listopada 2019.
Zabrana sklapanja ugovora sa samim sobom
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 318/2018-5, od 27. ožujka 2019.
Prijenos dionica manjinskih dioničara
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 236/2018-2, od 20. veljače 2019.
Odgovornost članova uprave za štetu
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 122/2018-5, od 9. travnja 2019.
Kolektivni radni spor
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gž 11/2019-2, od 23. srpnja 2019.
Samovoljno napuštanje radnog mjesta
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 768/2018-2, od 11. rujna 2019.)
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 178/2018-2, od 29. listopada 2019.
Poslovno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 766/2018-2, od 19. studenoga 2019.
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 589/2018-2, od 2. listopada 2019.
Zahtjev za povrat na radno mjesto
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 598/2019-3, od 22. listopada 2019.
Bračna stečevina
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3210/2019-2, od 18. rujna 2019.
Uzdržavanje bračnog druga
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4413/2019-2, od 30. listopada 2019.