Sudska praksa

Naknada štete
Petak, 15.11.2019.
Županijski sud, Gž-861/2019-2, od 26. srpnja 2019.
Ugovorna kazna
Petak, 15.11.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3417/2018-2, 4. prosinca 2018.
Stjecanje bez osnove
Petak, 15.11.2019.
Županijski sud, Gž-253/2018-2, od 18. rujna 2019.
Prividan ugovor
Petak, 15.11.2019.
Županijski sud, Gž-254/2019-3, od 18. rujna 2019.
Troškovi izravne naplate
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, GžOvr-4/2019-3, od 12. kolovoza 2019.
Odbacivanje prijedloga za ovrhu
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, GžOvr-255/2019-2, od 12. kolovoza 2019.
Ovršne isprave
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3207/2018-3, od 18. prosinca 2018.
Javnobilježnički akt – klauzula ovršnosti
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž-1594/19-2, od 10. travnja 2019.
Zabrana naplate po zadužnici privremenom mjerom
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, 5 Gž-420/19-2, od 10. travnja 2019.
Nevođenje evidencije o radnom vremenu
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3773/2018-2, od 8. siječnja 2019.
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 331/2018-2, od 15. siječnja 2019.
Sindikalni povjerenik
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 740/2018-2, od 8. siječnja 2019.
Zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Rev 224/2019-4, od 27. veljače 2019.
Raspuštanje radničkog vijeća
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gž 7/2019-2, od 15. svibnja 2019.
Konzumacija sredstava ovisnosti
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 527/2018-3, od 11. prosinca 2018.
Dostavljanje lažne svjedodžbe
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 282/2018-2, od 12. veljače 2019.
Odgovornost za obveze obrta
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, 8 Gž-189/2018-2., od 12. ožujka 2018.
Povreda prava članstva u udruzi
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1610/17-2, od 14. veljače 2018.
Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo kao trgovac
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gr1 3/2019-2, od 2. srpnja 2019.
Prijenos poslovnog udjela
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 168/2018-6, od 18. prosinca 2018.
Izvanbračna zajednica i uzdržavanje
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž Ob-477/2017, od 14. rujna 2017.
Odricanje od prava na uzdržavanje
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž Ovr Ob-46/2019-2, od 30. travnja 2019.
Snižavanje iznosa uzdržavanja
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž Ob-141/2019-2, od 27. ožujka 2019.
Bračna stečevina
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž Ob-50/2019-2, od 24. siječnja 2019.
Naknada za uskraćeno uzdržavanje
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 688/2019-2, od 20. veljače 2019.
Pravo korištenja grobnog mjesta
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž-284/2018-2, od 14. svibnja 2019.
Ograničenje prava vlasništva
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž- 707/2016, od 30. svibnja 2019.
Stjecanje vlasništva nekretnine
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž Zk-225/2019, od 17. svibnja 2018.
Prijenos ugovora na treću osobu
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž-20/2019-2, od 25. siječnja 2019.
Oslobođenje nakladnika odgovornosti za štetu
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž-1554/2018, od 11. ožujka 2019.
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž-303/2018-2, od 11. srpnja 2019.
Naknada štete na vozilu nastale samozapaljenjem vozila
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž-723/2018-2, od 24. listopada 2018.
Naknada štete u vezi s pogonom motornog vozila
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž-2159/2018, od 03. travnja 2019.
Naknada štete za informacije objavljene u medijima
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž-2331/2018, od 15. siječnja 2019.
Bjanko zadužnica – stjecanje bez osnove
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Županijski sud, Gž-71/2019-2, od 4. travnja 2019.
Isplata minimalne plaće
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-159/2018, od 14. ožujka 2018.
Zavaravajuća poslovna praksa
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-50/2019, od 6. ožujka 2019.
Isprave o stanju robe
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-2151/2018, od 4. travnja 2019.
Primjena povoljnijeg propisa
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-1064/2018, od 10. travnja 2019.
Predujam troškova i obustava ovrhe
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-12/2019-3, od 10. svibnja 2019.
Otpis dugova fizičkim osobama
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, 14 Gž Ovr-72/2019-2, od 19. ožujka 2019.
Nadležost javnih bilježnika
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, 26 Gž Ovr-381/2019-2, od 3. travnja 2019.
Osiguranje novčane tražbine
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, 10 Gž Ovr-213/2019-2, od 23. svibnja 2019.
Ovrha na nekretnini
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, 13 Gž Ovr 193/19-2, od 29. travnja 2019.
Ovrha radi naplate dospjelih obroka uzdržavanja
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž Ovr Ob-46/2019-2, 30. travnja 2019.
Promjena ovrhovoditelja
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž Ovr-172/2019-2, od 22. veljače 2019.
Umanjenje plaće
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž R-152/17-2, od 9. travnja 2018.
Zakonska zabrana natjecanja – izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž R-59/2019-2, od 21. ožujka 2019.
Povreda prava osobnosti radnika
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Županijski sud, Gž R-154/2018-2, od 23. svibnja 2019.
Ugovor o zabrani natjecanja
Ponedjeljak, 16.09.2019.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 90/17-2, od 11. listopada 2017.