Sudska praksa

Uredna dostava tužbe
Petak, 10.02.2023.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž-1086/2022-2, od 25. studenoga 2022.
Nadogradnja
Petak, 10.02.2023.
Županijski sud u Puli, Gž-1253/2021-2, od 8. prosinca 2022.
Smetanje posjeda
Petak, 10.02.2023.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2049/2021-2, od 3. siječnja 2023.
Montažni objekti
Petak, 10.02.2023.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1154/2019-2, od 3. siječnja 2023.
Izdavanje tabularne isprave
Petak, 10.02.2023.
Županijski sud u Osijeku, Gž-1609/2021-4, od 17. studenoga 2022.
Visina pričuve za poslovne prostore
Petak, 10.02.2023.
Županijski sud u Rijeci, Gž-1015/2021-2, od 23. studenog 2022.
Iscrtavanje parkirališnih mjesta na privatnom zemljištu
Petak, 10.02.2023.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-1612/2022-2, od 8. prosinca 2022.
Suposjed nekretnine zakonskog nasljednika
Petak, 10.02.2023.
Županijski sud u Splitu, Gž-1772/2022-2, od 27. listopada 2022.
Pobijanje pravnih radnji
Petak, 10.02.2023.
Županijski sud u Osijeku, Gž-1702/2021-5, od 27. listopada 2022.
Poslovno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1217/2022-2, od 25. listopada 2022.
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-2739/2022-2, od 26. listopada 2022.
Ozljeda na radu - naknada štete
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-2371/2022-2, od 26. listopada 2022.
Nezakoniti otkaz - naknada plaće
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-343/2020-4, od 2. studenoga 2022.
Obračun poreza na dohodak
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-218/2020-3, od 9. studenoga 2022.
Nezadovoljavanje na probnom radu
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-991/2022, od 16. studenog 2022.
Razvrgnuće suvlasničke zajednice
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2865/2022-2, od 16. rujna 2022.
Naplata tražbine prisilnim putem
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3815/2019-2, od 31. kolovoza 2022.
Stjecanje prava suvlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 473/2018-3, od 12. srpnja 2022.
Predaja u suposjed
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 405/2022-2, od 3. svibnja 2022.
Prijenos vlasništva - ovrha
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž-1471/2019-7, od 27. travnja 2022.
Stvari izvan prometa
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Županijski sud u Varaždinu, Gž Zk-534/2022-2, od 27. listopada 2022.
Vlasništvo posebnog dijela nekretnine
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2888/2021-3, od 3. studenoga 2022.
Dosjelost - poštenje posjeda
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-3117/2022-2, od 8. studenoga 2022.
Ispunjenje ugovora
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Županijski sud u Zagrebu, Gž-1696/2022-2, od 28. lipnja 2022.
Zastarni rok
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž-533/2022, od 16. studenoga 2022.
Obračun cijene javne usluge
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž-4179/2020-2, od 16. studenoga 2022.
Pobijanje dužnikove pravne radnje
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2656/2022-2, od 25. listopada 2022.
Vrijednost predmeta spora
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Osijeku, Gž-101/2022-2, od 25. kolovoza 2022.
Pokretanje postupka nakon otvaranja stečajnog postupka
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-554/2022-2, od 26. rujna 2022.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-2135/2022-2, od 20. rujna 2022.
Naknada zbog ozljede na radu
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Karlovcu, Gž R-65/2022-2, od 5. rujna 2022.
Neopravdani izostanak radnika s posla
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-2438/2022-2, od 27. rujna 2022.
Odricanje od novčanog potraživanja radnika
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Varaždinu, Gž R-129/2022-2, od 16. rujna 2022.
Pravo zaposlenja na drugim poslovima
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž R-886/2022-3, od 8. rujna 2022.
Regresna odgovornost radnika
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Slavonskom brodu, Gž R-27/2022-3, od 31. kolovoza 2022.
Odgovornost radnika za štetu
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž R-92/2022-2, od 25. kolovoza 2022.
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-2848/2021-2, od 30. kolovoza 2022.
Ispravak pogrešnog upisa
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Bjelovaru, Gž Zk-3/2022-4, od 15. rujna 2022.
Dosjelost
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž-790/2022-2, od 14. rujna 2022.
Pravo služnosti
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Sisku, Gž-410/2022-3, od 15. rujna 2022.
Obavijest o ustupu tražbine
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-723/2022-2, od 26. rujna 2022.
Naknada izmakle koristi
Ponedjeljak, 14.11.2022.
, Županijski sud u Rijeci, Gž-409/2019-3, od 21. rujna 2022.
Naknada štete i orijentacijski kriteriji
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1330/2022-2, od 20. rujna 2022.
Zastara tražbine zateznih kamata
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1933/2022-2, od 23. rujna 2022.
Ugovor o preuzimanju duga
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-431/2022-3, od 31. kolovoza 2022.
Pravo na naknadu štete
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2253/2022-2, od 27. rujna 2022.
Tužbeni zahtjev
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-814/2022-2, od 7. srpnja 2022.
Teret dokazivanja
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Zadru, Gž-815/2022-2, od 21. srpnja 2022.
Povreda obveza parničnog postupka
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-257/2022-2, od 29. kolovoza 2022.
Primjena raspravnog načela
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-961/2022-2, od 19. srpnja 2022.