Sudska praksa

Bitni elementi ugovora o radu
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 776/13-2, od 17. ožujka 2015.
Razlike ugovora o djelu i ugovora o radu
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-4208/16., od 18. svibnja 2017.
Predmnijeva ugovora o radu na neodređeno vrijeme
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 77/14-3, od 14. travnja 2015.
Dopuštenost otkaza
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 1536/13-3, od 9. lipnja 2015.
Građenje na tuđem zemljištu
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Županijski sud, Gž-3195/15-3 od 24. travnja 2018.
Odgovornost RH za nezakonit i nepravilan rad službenika
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Županijski sud, Gž-2752/15-2 od 28. veljače 2017.
Smetanje posjeda – pasivna legitimacija
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Županijski sud, Gž-2927/2017-3, od 05. travnja 2018.
Ugovorna kazna
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 9. Pž-100/15-6, od 7. svibnja 2015.
Ugovori o prijenosu poslovnih udjela – ništetnost ugovora
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Ref. 52 Pž-568/2016-2, od 14. veljače 2017.
Ugovor o kooperaciji
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 939/11-2, 5. veljače 2014.
Ustup tražbine
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 342/14-2, od 9. rujna 2015.
Menadžerski ugovor i ugovor o djelu
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 59/12-2, od 10. listopada 2012.
Pojam menadžerskog ugovora
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 219/10-2, od 16. ožujka 2011.
Zastara naknade štete nastale povredom ugovorne obveze
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Županijski sud, Gžnš - 268/10, od 30. listopada 2013.
Ugovor o djelu – naknada za obavljanje dodatnih poslova
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 310/12-2, od 22. svibnja 2013.
Bitni sastojci ugovora o djelu
Ponedjeljak, 15.10.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 298/14-2, od 27. svibnja 2015.
Otkaz – postupak prije otkazivanja
Petak, 14.09.2018.
Županijski sud, Gž R-65/18-2, od 1.ožujka 2018.
Otkaz – postupak prije otkazivanja
Petak, 14.09.2018.
Županijski sud, Gž R-65/18-2, od 1. ožujka 2018.
Ništetnost ugovora o radu
Petak, 14.09.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 556/17-2, od 16. siječnja 2018.
Kada kod poslodavca djeluje više sindikata
Petak, 14.09.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 1630/16 – 3, od 14. veljače 2018.
Vrijeme čekanja na utovar i vrijeme utovara robe – radno vrijeme
Petak, 14.09.2018.
Županijski sud, Gž R-231/17-4, od 9. ožujka 2018.
Prijenos dionica manjinskih dioničara – „squeeze out“
Petak, 14.09.2018.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Ref. 70 Pž-7650/2016-2, od 16. studenog 2016.
Povreda pravila o sazivanju skupštine – ništetnost odluke
Petak, 14.09.2018.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Ref. 28 Pž-5554/2015-3, od 12. srpnja 2017.
Predujam troškova stečajnog postupka
Petak, 14.09.2018.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Ref. 52 Pž-2479/2017-2, od 26. travnja 2017.
Predstečajna nagodba – ovršna isprava
Petak, 14.09.2018.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Ref. 74 Pž-2571/2017-2, od 26. travnja 2017.
Davanje zajma za stjecanje vlastitih dionica
Petak, 14.09.2018.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Ref. 38 Pž-6976/2016-2, od 8. prosinca 2016.
Građenje na tuđem zemljištu – isplata naknade
Petak, 14.09.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev x 86/2016, od 13. prosinca 2017.
. Zahtjev za utvrđenje prava vlasništva na geometrijski odjeljenom dijelu nekretnine
Petak, 14.09.2018.
Županijski sud, Gž-3231/1-2, od 15. ožujka 2018.
Sredstva zajedničke pričuve
Petak, 14.09.2018.
Županijski sud, Gž-9534/15-5, od 10. travnja 2018.
Smetanje posjeda– prekid opskrbe električnom energijom
Petak, 14.09.2018.
Županijski sud, Gž-3967/17-2, od 08. svibnja 2018.
Stjecanje vlasništva na nacionaliziranom zemljištu
Petak, 14.09.2018.
Županijski sud, Gž-4816/17-2, od 10. travnja 2018.
Dio nerazvrstane ceste – koji se ne iskorištava kao javna cesta
Petak, 14.09.2018.
Županijski sud, Gž – 465/16 – 4, od 8. ožujka 2018.
Pravo vlasništva nad šumskim zemljištem
Petak, 14.09.2018.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Pž-5932/1, od 12. srpnja 2017.
Uknjižba prava vlasništva na dijelu nekretnine
Petak, 14.09.2018.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, PŽ-6287/11 – 3, od 11. studenog 2014.
Prenamjena zajedničke prostorije
Petak, 14.09.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 740/12-2, od 7. ožujka 2017.
Pravo na razvrgnuće suvlasništva
Petak, 14.09.2018.
Županijski sud, Gž – 434/16-3, od 29. ožujka 2018.
Potpuna naknada štete
Petak, 14.09.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev. 2384/13-2, od 14. studenoga 2017.
Dospijeće obveze naknade štete
Petak, 14.09.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 373/13-2, od 12. rujna 2017.
Posljedica neplaćanja premije
Petak, 14.09.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1606/14-2, od 6. prosinca 2017.
Ugovor o pristupanju dugu
Petak, 14.09.2018.
Županijski sud, Gž-59/16-2, od 5. travnja 2018.
Novčana naknada neimovinske štete
Petak, 14.09.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1247/13-2, od 14. veljače 2018.
Ništetnost upisa statusne promjene
Srijeda, 18.07.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 113/07-2 od 30. rujna 2009.
Ništetnost odluke o pripajanju
Srijeda, 18.07.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 114/09-2 od 3. listopada 2012.
Pripajanje društva - pasivna legitimacija
Srijeda, 18.07.2018.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 5/13-2 od 16. travnja 2013.
Podjela društva i nastavak parničnog postupka
Srijeda, 18.07.2018.
Županijski sud, Gž-1867/2014-9 od 22. travnja 2016. godine
Podjela društva
Srijeda, 18.07.2018.
Županijski sud, Gž Ovr-261/2018-2 od 5. travnja 2018.
Ovršna isprava - ovjerena preslika zadužnice
Srijeda, 18.07.2018.
Županijski sud, Gž Ovr-1504/2017-2 od 12. veljače 2018.
Ovršna isprava - javnobilježnička isprava
Srijeda, 18.07.2018.
Županijski sud, Gž Ovr-188/18-2 od 20. travnja 2018.
Osiguranje tražbine prisilnim osnivanjem založnog prava
Srijeda, 18.07.2018.
Županijski sud, Gž Ovr-1670/2017.-2 od 18. travnja 2018.
Smetanje posjeda - pasivna legitimacija
Srijeda, 18.07.2018.
Županijski sud, Gž-2927/2017-3 od 05. travnja 2018.