Sudska praksa

Pogrešna primjena materijalnog prava
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2237/2022-2, od 15. srpnja 2022.
Sudski raskid ugovora o radu
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-2501/2022-2, od 19. srpnja 2022.
Primjena kolektivnog ugovora
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž R-592/2022-2, od 26. srpnja 2022.
Mobing - naknada štete
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1795/2022-2, 23. kolovoza 2022.
Uknjižba prava vlasništva
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 284/2018-4 od 7. lipnja 2022.
Stjecanje vlasništva temeljem zakona
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1935/2020-5, od 1. lipnja 2022.
Utvrđenje vlasništva na posebnom dijelu nekretnine
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Šibeniku, Gž-18/2022-2, od 6. lipnja 2022.
Zaštita suposjeda
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Zadru, Gž-479/2022-2, od 24. lipnja 2022.
Zaštita povjerenja u zemljišne knjige
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3137/2018-2, od 15. ožujka 2022.
Stjecanje prava suvlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1781/2018-2, od 1. lipnja 2022.
Višestruko ugovaranje otuđenja
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-948/2022-3, od 7. srpnja 2022.
Stjecanje prava suvlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Osijeku, Gž-2693/2021-2, od 7. srpnja 2022.
Zajednička pričuva - solidarna obveza
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-1119/22-2, od 16. kolovoza 2022.
Zaštita od uznemiravanja
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Osijeku, Gž-977/2020-2, od 7. srpnja 2022.
Kapara
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Vukovaru, Gž-619/2020-3, od 25. srpnja 2022.
Stjecanje bez osnove
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1331/2022-4, od 2. kolovoza 2022.
Odgovornost za štetu
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-4506/2019-2, od 15. srpnja 2022.
Stjecanje bez osnove
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-959/2021-3, od 2. kolovoza 2022.
Zatezne kamate
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2063/2021-3, od 16. kolovoza 2022.
Ugovor o osiguranju - regresna odgovornost
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-475/2022-3, od 25. kolovoza 2022.
Otkaz – iznošenje obrane radnika
Ponedjeljak, 19.09.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-1212/2020-3, od 6. lipnja 2022.
Preinaka tužbe nakon zaključenja prethodnog postupka
Četvrtak, 15.09.2022.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-290/2021-2, od 03. svibnja 2022.
Dokazivanje radnog vremena
Četvrtak, 15.09.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1716/2022-2, od 29. lipnja 2022.
Zahtjev za predaju u suposjed
Četvrtak, 15.09.2022.
Županijski sud u Slavonskom brodu, Gž-252/2022-3, od 21. lipnja 2022.
Ugovor o radu
Četvrtak, 15.09.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-706/2022-3, od 13. srpnja 2022.
Rok za opravdanje predbilježbe
Četvrtak, 15.09.2022.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-154/2022-2, od 08. ožujka 2022.
Predmnijevani vlasnik - nedopuštenost ovrhe
Četvrtak, 15.09.2022.
Županijski sud u Karlovcu, Gž-283/2022-2, od 13. travnja 2022.
Upis prava vlasništva u zemljišne knjige
Četvrtak, 15.09.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž-/2244-2021, od 28. travnja 2022.
Poslovi redovne uprave
Četvrtak, 15.09.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1591/2022-2, od 30. lipnja 2022.
Usluga opskrbe plinom - promjena vlasnika nekretnine
Četvrtak, 15.09.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž-1033/2022-2, od 14. srpnja 2022
Zahtjev za naknadu štete
Četvrtak, 15.09.2022.
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-624/2022-2, od 9. lipnja 2022.
Odgovornost maloljetnika za štetu
Četvrtak, 15.09.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž-609/2022-2, od 4. srpnja 2022.
Odgovornost za štetu
Četvrtak, 15.09.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-185/2022-3, od 18. srpnja 2022.
Četvrtak, 01.09.2022.
,
Tužbeni zahtjev za trpljenje provedbe parcelacije
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-3089/2021-3, od 26. travnja 2022.
Poništaj arbitražnog pravorijeka
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Vrhovni sud RH, Gž 8/2021-2, od 25. kolovoza 2021.
Bitna povreda odredaba parničnog postupka
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4734/2019-2, od 6. listopada 2021.
Nadležnost za donošenje rješenje o ovrsi
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 324/2018-2, od 13. srpnja 2021.
Žalba protiv rješenja o ovrsi
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1109/2020-2, od 13. srpnja 2021.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1386/2019-3, od 27. travnja 2021.
Pisano upozorenje na povredu radnih obeza
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 371/2021-4, od 18. svibnja 2021.
Izbor za radničko vijeće
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gž 6/2021-2, od 15. lipnja 2021.
Otkaz uzrokovan skrivljenim ponašanjem radnika
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1151/2021-2, od 20. listopada 2021.
Otkaz radnika
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1381/2019-2, od 2. veljače 2022.
Bračna stečevina
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3210/2019-2, od 18. rujna 2019.
Obveza uzdržavanja punoljetnog djeteta
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4648/2019-2, od 9. lipnja 2021.
Pravni položaj nepoštenog posjednika
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2979/2017-2, od 9. lipnja 2021.
Društveno vlasništvo
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 1200/2015-2, od 13. srpnja 2021.
Bračna stečevina - ulaganje u zajedničku imovinu
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2095/2016-2, od 14. rujan 2021.
Nepošteni posjed
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2388/2017-3, od 13. listopada 2021.