Sudska praksa

Prijenos vlasništva - ovrha
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž-1471/2019-7, od 27. travnja 2022.
Stvari izvan prometa
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Županijski sud u Varaždinu, Gž Zk-534/2022-2, od 27. listopada 2022.
Vlasništvo posebnog dijela nekretnine
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2888/2021-3, od 3. studenoga 2022.
Dosjelost - poštenje posjeda
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-3117/2022-2, od 8. studenoga 2022.
Ispunjenje ugovora
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Županijski sud u Zagrebu, Gž-1696/2022-2, od 28. lipnja 2022.
Zastarni rok
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž-533/2022, od 16. studenoga 2022.
Obračun cijene javne usluge
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž-4179/2020-2, od 16. studenoga 2022.
Pobijanje dužnikove pravne radnje
Ponedjeljak, 12.12.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2656/2022-2, od 25. listopada 2022.
Vrijednost predmeta spora
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Osijeku, Gž-101/2022-2, od 25. kolovoza 2022.
Pokretanje postupka nakon otvaranja stečajnog postupka
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-554/2022-2, od 26. rujna 2022.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-2135/2022-2, od 20. rujna 2022.
Naknada zbog ozljede na radu
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Karlovcu, Gž R-65/2022-2, od 5. rujna 2022.
Neopravdani izostanak radnika s posla
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-2438/2022-2, od 27. rujna 2022.
Odricanje od novčanog potraživanja radnika
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Varaždinu, Gž R-129/2022-2, od 16. rujna 2022.
Pravo zaposlenja na drugim poslovima
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž R-886/2022-3, od 8. rujna 2022.
Regresna odgovornost radnika
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Slavonskom brodu, Gž R-27/2022-3, od 31. kolovoza 2022.
Odgovornost radnika za štetu
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž R-92/2022-2, od 25. kolovoza 2022.
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-2848/2021-2, od 30. kolovoza 2022.
Ispravak pogrešnog upisa
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Bjelovaru, Gž Zk-3/2022-4, od 15. rujna 2022.
Dosjelost
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž-790/2022-2, od 14. rujna 2022.
Pravo služnosti
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Sisku, Gž-410/2022-3, od 15. rujna 2022.
Obavijest o ustupu tražbine
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-723/2022-2, od 26. rujna 2022.
Naknada izmakle koristi
Ponedjeljak, 14.11.2022.
, Županijski sud u Rijeci, Gž-409/2019-3, od 21. rujna 2022.
Naknada štete i orijentacijski kriteriji
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1330/2022-2, od 20. rujna 2022.
Zastara tražbine zateznih kamata
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1933/2022-2, od 23. rujna 2022.
Ugovor o preuzimanju duga
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-431/2022-3, od 31. kolovoza 2022.
Pravo na naknadu štete
Ponedjeljak, 14.11.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2253/2022-2, od 27. rujna 2022.
Tužbeni zahtjev
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-814/2022-2, od 7. srpnja 2022.
Teret dokazivanja
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Zadru, Gž-815/2022-2, od 21. srpnja 2022.
Povreda obveza parničnog postupka
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-257/2022-2, od 29. kolovoza 2022.
Primjena raspravnog načela
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-961/2022-2, od 19. srpnja 2022.
Pogrešna primjena materijalnog prava
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2237/2022-2, od 15. srpnja 2022.
Sudski raskid ugovora o radu
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-2501/2022-2, od 19. srpnja 2022.
Primjena kolektivnog ugovora
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž R-592/2022-2, od 26. srpnja 2022.
Mobing - naknada štete
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1795/2022-2, 23. kolovoza 2022.
Uknjižba prava vlasništva
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 284/2018-4 od 7. lipnja 2022.
Stjecanje vlasništva temeljem zakona
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1935/2020-5, od 1. lipnja 2022.
Utvrđenje vlasništva na posebnom dijelu nekretnine
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Šibeniku, Gž-18/2022-2, od 6. lipnja 2022.
Zaštita suposjeda
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Zadru, Gž-479/2022-2, od 24. lipnja 2022.
Zaštita povjerenja u zemljišne knjige
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3137/2018-2, od 15. ožujka 2022.
Stjecanje prava suvlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1781/2018-2, od 1. lipnja 2022.
Višestruko ugovaranje otuđenja
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-948/2022-3, od 7. srpnja 2022.
Stjecanje prava suvlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Osijeku, Gž-2693/2021-2, od 7. srpnja 2022.
Zajednička pričuva - solidarna obveza
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-1119/22-2, od 16. kolovoza 2022.
Zaštita od uznemiravanja
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Osijeku, Gž-977/2020-2, od 7. srpnja 2022.
Kapara
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Vukovaru, Gž-619/2020-3, od 25. srpnja 2022.
Stjecanje bez osnove
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1331/2022-4, od 2. kolovoza 2022.
Odgovornost za štetu
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-4506/2019-2, od 15. srpnja 2022.
Stjecanje bez osnove
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-959/2021-3, od 2. kolovoza 2022.
Zatezne kamate
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2063/2021-3, od 16. kolovoza 2022.