Sudska praksa

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2343/2018-2, od 18. svibnja 2021.
Raskid ugovora
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 645/2018-2, od 15. srpnja 2021.
Zastara komunalnog doprinosa
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2751/2016-2, od 8. rujna 2021.
Ništetnost ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 955/2021-2, od 14. rujna 2021.
Sklapanje ugovora
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2535/2019-2, od 21. rujna 2021.
Mjenica
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 574/2017-2, od 8. lipnja 2021.
Zabilježba ovrhe
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3103/2016-2, od 15. srpnja 2021.
Nezakonitost rješenja o ovrsi
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 324/2018-2, od 13. srpnja 2021.
Izostanak sa radnog mjesta
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 650/2021-2, od 15. lipnja 2021.
Povreda obveza iz radnog odnosa
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4611/2019-3, od 9. lipnja 2021.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 549/2020-3, od 7. rujna 2021.
Sklapanje ugovora o radu
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 423/2021-2, od 8. lipnja 2021.
Sudski raskid ugovora o radu
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1226/2020-3, od 13. srpnja 2021.
Sindikalni povjerenik
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1022/2021-2, od 21. rujna 2021.
Kolektivni višak radnika
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 573/2021-2, od 29. rujna 2021.
Pravo na dom
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2317/2019-6, od 25. kolovoza 2021.
Stjecanje služnosti
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3003/2015-2, od 15. rujna 2021.
Stjecanje bez osnove
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 642/2018-2, od 25. kolovoza 2021.
Priznanje duga
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 542/2017-2, od 15. lipnja 2021.
Ništetnost ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 955/2021-2, od 14. rujna 2021.
Ugovor o zakupu
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 24/2018-2, od 14. rujna 2021.
Sjedinjenje
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1023/2021-2, od 22. rujna 2021.
Anuiteti - zastara
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4854/2019-3, 6. srpnja 2021.
Početak tijeka zastarnog roka
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3172/2016-2, od 6. srpnja 2021.
Zastarni rok
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2182/2016-2, od 24. kolovoza 2021.
Pasivna legitimacija u sporovima za utvrđenje ništetnosti ugovora
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž-2438/2021-3, od 23. veljače 2022.
Suvlasnici - jedinstveni i nužni suparničari
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-948/2022-2, od 5. travnja 2022.
Zaštita kolektivnih interesa i zastara
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1182/2018-3, od 18. kolovoza 2021.
Opće pretpostavke za naknadu štete
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1715/2017-2, od 21. travnja 2021
Pasivna legitimacija
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 854/2014-2, od 26. listopada 2021
Stjecanje vlasništva na temelju sudske odluke
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2908/2021-2, od 2. ožujka 2022.
Nedopuštenost ovrhe
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-292/2022-3, od 15. ožujka 2022.
Utvrđivanje vrijednosti nekretnine
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 880/2017-2, od 20. travnja 2021
Zadužnica i povrat stečenog bez osnove
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 77/2017-2, od 21. travnja 2021
Ugovor o djelu i zaštita na radu
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 902/2021-2, od 7. rujna 2021.
Radni odnos i povrat stečenog bez osnove
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1112/2021-2, od 11. listopada 2021.
Otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 784/2018-2, od 21. travnja 2021
Poslovno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 681/2020-2, od 11. listopada 2021.
Savjetovanje sa radničkim vijećem
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 942/2020-2, od 26. listopada 2021.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1530/2019-2, od 26. listopada 2021
Stjecanje prava suvlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž-70/2022-2, od 17. veljače 2022.
Predaja u posjed nekretnine
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-151/2022-3, od 17. veljače 2022.
Pravo na zaštitu od uznemiravanja
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1008/2017-2, od 27. travnja 2021.
Naknada za korištenje stvari
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 149/2020-5, od 20. listopada 2021.
Posredovanje kod kupoprodaje nekretnina
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2027/2018-6, od 5. listopada 2021.
Odgovornost za štetu
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 850/2018-6, od 6. listopada 2021.
Ništetnost ugovora
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 447/2015-2, od 7. rujna 2021.
Ugovor o nagodbi i zatezne kamate
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2709/2018-4, od 27. travnja 2021.
Objektivna preinaka tužbe
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 1150/2016-3, od 28. travnja 2021.
Naknada štete
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1476/2017-2, od 28. travnja 2021.