Sudska praksa

Ugovor o osiguranju - regresna odgovornost
Ponedjeljak, 17.10.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-475/2022-3, od 25. kolovoza 2022.
Otkaz – iznošenje obrane radnika
Ponedjeljak, 19.09.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-1212/2020-3, od 6. lipnja 2022.
Preinaka tužbe nakon zaključenja prethodnog postupka
Četvrtak, 15.09.2022.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-290/2021-2, od 03. svibnja 2022.
Dokazivanje radnog vremena
Četvrtak, 15.09.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1716/2022-2, od 29. lipnja 2022.
Zahtjev za predaju u suposjed
Četvrtak, 15.09.2022.
Županijski sud u Slavonskom brodu, Gž-252/2022-3, od 21. lipnja 2022.
Ugovor o radu
Četvrtak, 15.09.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-706/2022-3, od 13. srpnja 2022.
Rok za opravdanje predbilježbe
Četvrtak, 15.09.2022.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-154/2022-2, od 08. ožujka 2022.
Predmnijevani vlasnik - nedopuštenost ovrhe
Četvrtak, 15.09.2022.
Županijski sud u Karlovcu, Gž-283/2022-2, od 13. travnja 2022.
Upis prava vlasništva u zemljišne knjige
Četvrtak, 15.09.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž-/2244-2021, od 28. travnja 2022.
Poslovi redovne uprave
Četvrtak, 15.09.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1591/2022-2, od 30. lipnja 2022.
Usluga opskrbe plinom - promjena vlasnika nekretnine
Četvrtak, 15.09.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž-1033/2022-2, od 14. srpnja 2022
Zahtjev za naknadu štete
Četvrtak, 15.09.2022.
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-624/2022-2, od 9. lipnja 2022.
Odgovornost maloljetnika za štetu
Četvrtak, 15.09.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž-609/2022-2, od 4. srpnja 2022.
Odgovornost za štetu
Četvrtak, 15.09.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-185/2022-3, od 18. srpnja 2022.
Četvrtak, 01.09.2022.
,
Tužbeni zahtjev za trpljenje provedbe parcelacije
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-3089/2021-3, od 26. travnja 2022.
Poništaj arbitražnog pravorijeka
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Vrhovni sud RH, Gž 8/2021-2, od 25. kolovoza 2021.
Bitna povreda odredaba parničnog postupka
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4734/2019-2, od 6. listopada 2021.
Nadležnost za donošenje rješenje o ovrsi
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 324/2018-2, od 13. srpnja 2021.
Žalba protiv rješenja o ovrsi
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1109/2020-2, od 13. srpnja 2021.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1386/2019-3, od 27. travnja 2021.
Pisano upozorenje na povredu radnih obeza
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 371/2021-4, od 18. svibnja 2021.
Izbor za radničko vijeće
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gž 6/2021-2, od 15. lipnja 2021.
Otkaz uzrokovan skrivljenim ponašanjem radnika
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1151/2021-2, od 20. listopada 2021.
Otkaz radnika
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1381/2019-2, od 2. veljače 2022.
Bračna stečevina
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3210/2019-2, od 18. rujna 2019.
Obveza uzdržavanja punoljetnog djeteta
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4648/2019-2, od 9. lipnja 2021.
Pravni položaj nepoštenog posjednika
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2979/2017-2, od 9. lipnja 2021.
Društveno vlasništvo
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 1200/2015-2, od 13. srpnja 2021.
Bračna stečevina - ulaganje u zajedničku imovinu
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2095/2016-2, od 14. rujan 2021.
Nepošteni posjed
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2388/2017-3, od 13. listopada 2021.
Pobijanje dužnikovih pravnih radnji
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2343/2018-2, od 18. svibnja 2021.
Raskid ugovora
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 645/2018-2, od 15. srpnja 2021.
Zastara komunalnog doprinosa
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2751/2016-2, od 8. rujna 2021.
Ništetnost ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 955/2021-2, od 14. rujna 2021.
Sklapanje ugovora
Ponedjeljak, 11.07.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2535/2019-2, od 21. rujna 2021.
Mjenica
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 574/2017-2, od 8. lipnja 2021.
Zabilježba ovrhe
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3103/2016-2, od 15. srpnja 2021.
Nezakonitost rješenja o ovrsi
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 324/2018-2, od 13. srpnja 2021.
Izostanak sa radnog mjesta
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 650/2021-2, od 15. lipnja 2021.
Povreda obveza iz radnog odnosa
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4611/2019-3, od 9. lipnja 2021.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 549/2020-3, od 7. rujna 2021.
Sklapanje ugovora o radu
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 423/2021-2, od 8. lipnja 2021.
Sudski raskid ugovora o radu
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1226/2020-3, od 13. srpnja 2021.
Sindikalni povjerenik
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1022/2021-2, od 21. rujna 2021.
Kolektivni višak radnika
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 573/2021-2, od 29. rujna 2021.
Pravo na dom
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2317/2019-6, od 25. kolovoza 2021.
Stjecanje služnosti
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3003/2015-2, od 15. rujna 2021.
Stjecanje bez osnove
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 642/2018-2, od 25. kolovoza 2021.
Priznanje duga
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 542/2017-2, od 15. lipnja 2021.