Sudska praksa

Pogrešna primjena materijalnog prava
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 514/2017-2, od 5. svibnja 2021.
Nadležnost suda u sporovima o pravu vlasništva
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2906/2016-4, od 20. srpnja 2021.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 697/2020-2, od 27. travnja 2021.
Otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1779/2018-2, od 28. travnja 2021.
Prerastanje ugovora o radu iz određenog u neodređeno
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 1706/2014-5, od 6. srpnja 2021.
Zaštita prava iz radnog odnosa
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 721/2014-2, od 6. srpnja 2021.
Zapošljavanje na odgovarajućim poslovima
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 220/2018-8, od 29. rujna 2021.
Dosjelost - pošten posjed
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2038/2017-2, od 11. svibnja 2021.
Dosjelost
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 492/2018-2, od 26. svibnja 2021.
Naknada za nužne i korisne troškove
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 362/2017-2, od 1. lipnja 2021.
Vlasništvo nekretnine - izvansudska nagodba
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3782/2018-2, od 8. lipnja 2021.
Društveno vlasništvo
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1530/2016-2, od 6. srpnja 2021.
Ugovor o doživotnom uzdržavanju
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3251/2015-3, od 16. lipnja 2021.
Stjecanje bez osnove
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1336/2016-2, od 6. srpnja 2021.
Sklapanje ugovora
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1990/2015-2, od 7. srpnja 2021.
Naknada štete - zastarni rok
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 433/2018-2, od 20. srpnja 2021.
Ništetnost ugovora o kreditu
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1261/2017-4, od 14. rujna 2021.
Odgovornost za štetu od opasne stvari
Ponedjeljak, 14.03.2022.
,
Iznošenje novih činjenica u žalbenom postupku
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 503/2020-2, od 13. travnja 2021.
Preinaka tužbe
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1400/2019-2, od 5. svibnja 2021.
Obrazloženje odluke o otkazu
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 190/2021-2, od 30. ožujka 2021.
Sudski raskid ugovora o radu
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1064/2020-3, od 25. svibnja 2021.
Ozljeda na radu - vještačenje
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 271/2021-2, od 31. kolovoza 2021.
Otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 667/2020-2, od 1. lipnja 2021.
Poslovno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4664/2019-2, od 16. veljače 2021.
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 223/2020-2, od 16. ožujka 2021.
Povreda obveza iz radnog odnosa
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 272/2020-2, od 20. travnja 2021.
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 371/2021-4, od 18. svibnja 2021.
Smetanje posjeda
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-84/2022-2, od 01. veljače 2022.
Bespravno korištenje poslovnog prostora
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1033/2021-2, od 28. rujna 2021.
Pravni osnov stjecanja vlasništva
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revd 3145/2021-2, od 20. srpnja 2021.
Pojedinačni ispravni postupak
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1182/2020-2, od 10. ožujka 2021.
Pravo suvlasništva
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 147/2021-2, od 27. travnja 2021.
Preuzimanje ispunjenja
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 78/2021-2, od 10. veljače 2021.
Obveza vraćanja stečenog bez osnove
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 168/2021-2, od 23. veljače 2021.
Pobojnost ugovora
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2975/2019-2, od 16. ožujka 2021.
Ugovor o građenju
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 621/2019-2, od 21. travnja 2021.
Prividni ugovori
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 12/2020-3, od 14. travnja 2021.
Odgovornost za štetu
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2622/2019-2, od 30. ožujka 2021.
Naknada neimovinske štete
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1757/2019-2, od 6. srpnja 2021.
Ništetnost ugovora o doživotnom uzdržavanju
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 579/2019-2, od 13. travnja 2021.
Neodređenost tužbenog zahtjeva
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Zadru, Gž-1491/2021-2, od 21. prosinca 2021.
Troškovi privremenog zastupnika
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Osijeku, Gž-62/2021-2, od 25. studenoga 2021.
Ovršni postupak - pasivna legitimacija
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Zadru, Gž-903/2021-2, od 12. listopada 2021.
Aktivna legitimacija
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Zadru, Gž-1342/2021-2, od 11. studenoga 2021.
Plaćanje zajedničke pričuve
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Vukovaru, Gž-525/2021-2, od 27. listopada 2021.
Obračun naknade plaće
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1587/2021-2, od 7. rujna 2021.
Ovrha i ugovor cesiji
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-1189/2021-2, od 17. studenoga 2021.
Stjecanje nekretnine u ovršnom postupku
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-424/2021-2, od 3. rujna 2020.
Ovršni postupak i interventne mjere
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-1368/2021-2, od 11. studenoga 2021.