Sudska praksa

Ništetnost ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 955/2021-2, od 14. rujna 2021.
Ugovor o zakupu
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 24/2018-2, od 14. rujna 2021.
Sjedinjenje
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1023/2021-2, od 22. rujna 2021.
Anuiteti - zastara
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4854/2019-3, 6. srpnja 2021.
Početak tijeka zastarnog roka
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3172/2016-2, od 6. srpnja 2021.
Zastarni rok
Ponedjeljak, 13.06.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2182/2016-2, od 24. kolovoza 2021.
Pasivna legitimacija u sporovima za utvrđenje ništetnosti ugovora
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž-2438/2021-3, od 23. veljače 2022.
Suvlasnici - jedinstveni i nužni suparničari
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-948/2022-2, od 5. travnja 2022.
Zaštita kolektivnih interesa i zastara
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1182/2018-3, od 18. kolovoza 2021.
Opće pretpostavke za naknadu štete
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1715/2017-2, od 21. travnja 2021
Pasivna legitimacija
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 854/2014-2, od 26. listopada 2021
Stjecanje vlasništva na temelju sudske odluke
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2908/2021-2, od 2. ožujka 2022.
Nedopuštenost ovrhe
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-292/2022-3, od 15. ožujka 2022.
Utvrđivanje vrijednosti nekretnine
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 880/2017-2, od 20. travnja 2021
Zadužnica i povrat stečenog bez osnove
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 77/2017-2, od 21. travnja 2021
Ugovor o djelu i zaštita na radu
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 902/2021-2, od 7. rujna 2021.
Radni odnos i povrat stečenog bez osnove
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1112/2021-2, od 11. listopada 2021.
Otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 784/2018-2, od 21. travnja 2021
Poslovno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 681/2020-2, od 11. listopada 2021.
Savjetovanje sa radničkim vijećem
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 942/2020-2, od 26. listopada 2021.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1530/2019-2, od 26. listopada 2021
Stjecanje prava suvlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž-70/2022-2, od 17. veljače 2022.
Predaja u posjed nekretnine
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-151/2022-3, od 17. veljače 2022.
Pravo na zaštitu od uznemiravanja
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1008/2017-2, od 27. travnja 2021.
Naknada za korištenje stvari
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 149/2020-5, od 20. listopada 2021.
Posredovanje kod kupoprodaje nekretnina
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2027/2018-6, od 5. listopada 2021.
Odgovornost za štetu
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 850/2018-6, od 6. listopada 2021.
Ništetnost ugovora
Ponedjeljak, 09.05.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 447/2015-2, od 7. rujna 2021.
Ugovor o nagodbi i zatezne kamate
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2709/2018-4, od 27. travnja 2021.
Objektivna preinaka tužbe
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 1150/2016-3, od 28. travnja 2021.
Naknada štete
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1476/2017-2, od 28. travnja 2021.
Pogrešna primjena materijalnog prava
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 514/2017-2, od 5. svibnja 2021.
Nadležnost suda u sporovima o pravu vlasništva
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2906/2016-4, od 20. srpnja 2021.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 697/2020-2, od 27. travnja 2021.
Otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1779/2018-2, od 28. travnja 2021.
Prerastanje ugovora o radu iz određenog u neodređeno
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 1706/2014-5, od 6. srpnja 2021.
Zaštita prava iz radnog odnosa
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 721/2014-2, od 6. srpnja 2021.
Zapošljavanje na odgovarajućim poslovima
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 220/2018-8, od 29. rujna 2021.
Dosjelost - pošten posjed
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2038/2017-2, od 11. svibnja 2021.
Dosjelost
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 492/2018-2, od 26. svibnja 2021.
Naknada za nužne i korisne troškove
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 362/2017-2, od 1. lipnja 2021.
Vlasništvo nekretnine - izvansudska nagodba
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3782/2018-2, od 8. lipnja 2021.
Društveno vlasništvo
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1530/2016-2, od 6. srpnja 2021.
Ugovor o doživotnom uzdržavanju
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3251/2015-3, od 16. lipnja 2021.
Stjecanje bez osnove
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1336/2016-2, od 6. srpnja 2021.
Sklapanje ugovora
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1990/2015-2, od 7. srpnja 2021.
Naknada štete - zastarni rok
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 433/2018-2, od 20. srpnja 2021.
Ništetnost ugovora o kreditu
Ponedjeljak, 11.04.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1261/2017-4, od 14. rujna 2021.
Odgovornost za štetu od opasne stvari
Ponedjeljak, 14.03.2022.
,
Iznošenje novih činjenica u žalbenom postupku
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 503/2020-2, od 13. travnja 2021.