Sudska praksa

Teška povreda obveza iz radnog odnosa
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-2542/2021-2, od 12. listopada 2021.
Otkaz ugovora o radu - suodlučivanje
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-376/2020-5, od 16. rujna 2021.
Sindikalni povjerenik
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž R-1075/2021-2, od 29. rujna 2021.
Zastara prava iz radnog odnosa
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-2764/2021-2, od 6. prosinca 2021.
Trajanje uzdržavanja
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž Ob-435/2021-2, od 16. rujna 2021.
Uzdržavanje bračnog druga
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž Ob-1140/2021-2, od 27. listopada 2021.
Pravo na uzdržavanje
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž Ob-875/2021-2, od 22. rujna 2021.
Korištenje tuđe stvari
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Puli, Gž-1449/2021-2, od 10. prosinca 2021.
Pravna zaštita vlasnika nekretnine
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-3495/2021-2, od 30. studenoga 2021.
Poslovi izvanredne uprave
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-1050/2021-2, od 7. listopada 2021.
Pravo na obnovu nekretnine
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Dubrovniku, Gž-847/2021-2, od 29. rujna 2021.
Stjecanje nekretnine
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-1077/2021-2, od 2. rujna 2021.
Pravni nedostaci stvari
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-856/2020-2, od 26. studenoga 2021.
Raskid ugovora - tabularna isprava
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-1041/2021-2, od 11. studenog 2021.
Naknada štete
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-365/2021-2, od 5. listopada 2021.
Izdatak za drugoga - zastara
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-451/2021-2, od 21. prosinca 2021.
Preuzimanje duga
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-1686/2021-2,

od 2. studenoga 2021.
Donošenje pravilnika o radu
Četvrtak, 10.02.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-428/2019-3, od 4. studenog 2021.
Ostvarivanje osobnih odnosa sa djetetom
Četvrtak, 10.02.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž Ob-897/2021-2, od 23. rujna 2021.
Prijenos prava vlasništva u tijeku parničnog postupka
Ponedjeljak, 10.01.2022.
Županijski sud u Slavonskom brodu, Gž-552/2021-3, od 22. listopada 2021.
Cesija i materijalnopravna legitimacija
Ponedjeljak, 10.01.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž-1916/2021-2, od 1. prosinca 2021.
Naknada štete i odgovornost suvlasnika
Ponedjeljak, 10.01.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-3169/2021-2, od 15. listopada 2021.
Utvrđivanje izvanbračne zajednice
Ponedjeljak, 10.01.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž Ob-731/2021-3, od 28. rujna 2021.
Preinaka tužbe i nastup zastare
Ponedjeljak, 10.01.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-1286/2021-2, od 23. rujna 2021.
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
Ponedjeljak, 10.01.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-2322/2021-2, od 7. listopada 2021.
Plaća uređena kolektivnim ugovorom
Ponedjeljak, 10.01.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-1281/2021-2, od 27. rujna 2021.
Izvanbračna zajednica
Ponedjeljak, 10.01.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž Ob-1040/2021-2, od 11. listopada 2021.
Bračna stečevina
Ponedjeljak, 10.01.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž Ob-991/2021-2, od 29. rujna 2021.
Nedopuštenost ovrhe
Ponedjeljak, 10.01.2022.
Županijski sud u Šibeniku, Gž-481/2020-2, od 15. studenog 2021.
Hipotekarna tužba
Ponedjeljak, 10.01.2022.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-133/2021-21-2, od 07. listopada 2021.
Stjecanje vlasništva
Ponedjeljak, 10.01.2022.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž-647/2021-2, od 28. listopada 2021.
Prekomjerna buka
Ponedjeljak, 10.01.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2870/2021-2, od 12. listopada 2021.
Koeficijent za plaćanje pričuve
Ponedjeljak, 10.01.2022.
Županijski sud u Dubrovniku, Gž-72/2021-2, od 15. rujna 2021.
Brisovna tužba
Ponedjeljak, 10.01.2022.
Županijski sud u Varaždinu, Gž Zk-806/2021-2, od 25. studenog 2021.
Stjecanje prava vlasništva
Ponedjeljak, 10.01.2022.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-1290/2021-2, od 11. studenog 2021.
Naknada štete
Ponedjeljak, 10.01.2022.
Županijski sud u Vukovaru, Gž-544/2021-2, od 16. studenog 2021.
Zastara potraživanja naknade štete
Ponedjeljak, 10.01.2022.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž-228/2021-2, od 9. studenog 2021.
Ugovor o zajmu
Ponedjeljak, 10.01.2022.
Županijski sud u Karlovcu, Gž-850/2021-2, od 25. listopada 2021.
Naplata za uslugu parkiranja
Ponedjeljak, 10.01.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-901/2021-2, od 25. listopada 2021.
Ugovor o pristupanju dugu
Ponedjeljak, 10.01.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-165/2021-2, od 29. rujna 2021.
Raskid ugovora o darovanju
Ponedjeljak, 10.01.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2395/2021-2, od 5. listopada 2021.
Mjenična obveza
Ponedjeljak, 10.01.2022.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž-924/2020-2, od 16. studenog 2021.
Punomoć za podnošenje protutužbe
Petak, 10.12.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž Ob-737/2021-4, od 5. listopada 2021.
Odluka o trošku postupka
Petak, 10.12.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-1337/2021-2, od 1. rujna 2021.
Dokazivanje u radnom sporu
Petak, 10.12.2021.
Županijski sud u Osijeku, Gž R-506/2021-2, od 2. rujna 2021.
Stupnjevita tužba
Petak, 10.12.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1324/2021-3, od 10. rujna 2021
Ovršni postupak - tijek zastarnog roka
Petak, 10.12.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2665/2021-2,

od 15. rujna 2021.
Izjava o suglasnosti po zapljeni
Petak, 10.12.2021.
Županijski sud u Dubrovniku, Gž-514/2020-2, od 10. studenoga 2021.
Probni rad
Petak, 10.12.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1978/2021-2, od 8. rujna 2021.
Obveza savjetovanja s radničkim vijećem
Petak, 10.12.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-608/2021-3, od 9. rujna 2021.