Sudska praksa

Preinaka tužbe
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1400/2019-2, od 5. svibnja 2021.
Obrazloženje odluke o otkazu
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 190/2021-2, od 30. ožujka 2021.
Sudski raskid ugovora o radu
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1064/2020-3, od 25. svibnja 2021.
Ozljeda na radu - vještačenje
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 271/2021-2, od 31. kolovoza 2021.
Otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 667/2020-2, od 1. lipnja 2021.
Poslovno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4664/2019-2, od 16. veljače 2021.
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 223/2020-2, od 16. ožujka 2021.
Povreda obveza iz radnog odnosa
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 272/2020-2, od 20. travnja 2021.
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 371/2021-4, od 18. svibnja 2021.
Smetanje posjeda
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-84/2022-2, od 01. veljače 2022.
Bespravno korištenje poslovnog prostora
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1033/2021-2, od 28. rujna 2021.
Pravni osnov stjecanja vlasništva
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revd 3145/2021-2, od 20. srpnja 2021.
Pojedinačni ispravni postupak
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1182/2020-2, od 10. ožujka 2021.
Pravo suvlasništva
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 147/2021-2, od 27. travnja 2021.
Preuzimanje ispunjenja
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 78/2021-2, od 10. veljače 2021.
Obveza vraćanja stečenog bez osnove
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 168/2021-2, od 23. veljače 2021.
Pobojnost ugovora
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2975/2019-2, od 16. ožujka 2021.
Ugovor o građenju
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 621/2019-2, od 21. travnja 2021.
Prividni ugovori
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 12/2020-3, od 14. travnja 2021.
Odgovornost za štetu
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2622/2019-2, od 30. ožujka 2021.
Naknada neimovinske štete
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1757/2019-2, od 6. srpnja 2021.
Ništetnost ugovora o doživotnom uzdržavanju
Ponedjeljak, 14.03.2022.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 579/2019-2, od 13. travnja 2021.
Neodređenost tužbenog zahtjeva
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Zadru, Gž-1491/2021-2, od 21. prosinca 2021.
Troškovi privremenog zastupnika
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Osijeku, Gž-62/2021-2, od 25. studenoga 2021.
Ovršni postupak - pasivna legitimacija
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Zadru, Gž-903/2021-2, od 12. listopada 2021.
Aktivna legitimacija
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Zadru, Gž-1342/2021-2, od 11. studenoga 2021.
Plaćanje zajedničke pričuve
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Vukovaru, Gž-525/2021-2, od 27. listopada 2021.
Obračun naknade plaće
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1587/2021-2, od 7. rujna 2021.
Ovrha i ugovor cesiji
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-1189/2021-2, od 17. studenoga 2021.
Stjecanje nekretnine u ovršnom postupku
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-424/2021-2, od 3. rujna 2020.
Ovršni postupak i interventne mjere
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-1368/2021-2, od 11. studenoga 2021.
Teška povreda obveza iz radnog odnosa
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-2542/2021-2, od 12. listopada 2021.
Otkaz ugovora o radu - suodlučivanje
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-376/2020-5, od 16. rujna 2021.
Sindikalni povjerenik
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž R-1075/2021-2, od 29. rujna 2021.
Zastara prava iz radnog odnosa
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-2764/2021-2, od 6. prosinca 2021.
Trajanje uzdržavanja
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž Ob-435/2021-2, od 16. rujna 2021.
Uzdržavanje bračnog druga
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž Ob-1140/2021-2, od 27. listopada 2021.
Pravo na uzdržavanje
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž Ob-875/2021-2, od 22. rujna 2021.
Korištenje tuđe stvari
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Puli, Gž-1449/2021-2, od 10. prosinca 2021.
Pravna zaštita vlasnika nekretnine
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-3495/2021-2, od 30. studenoga 2021.
Poslovi izvanredne uprave
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-1050/2021-2, od 7. listopada 2021.
Pravo na obnovu nekretnine
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Dubrovniku, Gž-847/2021-2, od 29. rujna 2021.
Stjecanje nekretnine
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-1077/2021-2, od 2. rujna 2021.
Pravni nedostaci stvari
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-856/2020-2, od 26. studenoga 2021.
Raskid ugovora - tabularna isprava
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-1041/2021-2, od 11. studenog 2021.
Naknada štete
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-365/2021-2, od 5. listopada 2021.
Izdatak za drugoga - zastara
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-451/2021-2, od 21. prosinca 2021.
Preuzimanje duga
Ponedjeljak, 14.02.2022.
Županijski sud u Splitu, Gž-1686/2021-2,

od 2. studenoga 2021.
Donošenje pravilnika o radu
Četvrtak, 10.02.2022.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-428/2019-3, od 4. studenog 2021.
Ostvarivanje osobnih odnosa sa djetetom
Četvrtak, 10.02.2022.
Županijski sud u Zagrebu, Gž Ob-897/2021-2, od 23. rujna 2021.