Sudska praksa

Stvarna nadležnost trgovačkog suda
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gr1 342/2019-2, 2. listopada 2019.
Preinaka tužbe
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Županijski sud, Gž-2045/2019-2, od 14. listopada 2019.
Sudski raskid ugovora o radu
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 598/2018-2, od 12. rujna 2019.
Rješenje doneseno u upravnom postupku
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3694/2019-2, od 17. rujna 2019.
Teret dokazivanja
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2708/2019-2, od 19. studenoga 2019.
Sudske pristojbe u ovršnom postupku
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Županijski sud, Gž Ovr-763/2019-2, od 4. studenoga 2019.
Odbacivanje prijedloga za ovrhu
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2996/2019-2, od 17. srpnja 2019.)
Odluka arbitražnog suda kao ovršna isprava
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gž 14/2019-2, od 15. listopada 2019.
Utvrđivanje ovrhe nedopuštenom - litispendencija
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2678/2019-2, od 22. listopada 2019.
Zabrana sklapanja ugovora sa samim sobom
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 318/2018-5, od 27. ožujka 2019.
Prijenos dionica manjinskih dioničara
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 236/2018-2, od 20. veljače 2019.
Odgovornost članova uprave za štetu
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 122/2018-5, od 9. travnja 2019.
Kolektivni radni spor
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gž 11/2019-2, od 23. srpnja 2019.
Samovoljno napuštanje radnog mjesta
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 768/2018-2, od 11. rujna 2019.)
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 178/2018-2, od 29. listopada 2019.
Poslovno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 766/2018-2, od 19. studenoga 2019.
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 589/2018-2, od 2. listopada 2019.
Zahtjev za povrat na radno mjesto
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 598/2019-3, od 22. listopada 2019.
Bračna stečevina
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3210/2019-2, od 18. rujna 2019.
Uzdržavanje bračnog druga
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 4413/2019-2, od 30. listopada 2019.
Poslovi redovne i izvanredne uprave
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Županijski sud, Gž-475/2019-2, od 19. prosinca 2019.
Stjecanje prava suvlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Županijski sud, Gž-3270/2019-2, od 3. prosinca 2019.
Upis novoformiranih čestica u zemljišne knjige
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Županijski sud, Gž-703/2019-2, od 4. prosinca 2019.
Brisovna tužba
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Županijski sud, Gž Zk-331/2019-2, od 28. studenoga 2019.
Stjecanje prava vlasništva na nekretninama
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Županijski sud, Gž-1115/2019-2, od 21. studenoga 2019.
Načelo zaštite povjerenja u zemljišne knjige
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Županijski sud, Gž-991/2018-2, od 20. studenoga 2019.
Bjanko zadužnica – stjecanje bez osnove
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2624/2019-2, 13. studenoga 2019.
Nagrada odvjetnika – zastara
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Županijski sud, 14 Gž-218/2019-2, od 9. siječnja 2020.
Materijalni nedostatak stvari
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 224/2018-2, od 3. listopada 2018.
Kapara kao odustatnina
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2910/2019-2, od 25. rujna 2019.
Odgovornost za nedostatke – ugovor o djelu
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Županijski sud, 10 Gž-846/2019-, od 25. studenoga 2019.
Ugovor o zajmu
Ponedjeljak, 17.02.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3724/2019-2, od 10. prosinca 2019.
Predaja financijskih izvještaja
Četvrtak, 23.01.2020.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Fpž-122/2019, od 3. travnja 2019.
Presuđena stvar
Četvrtak, 23.01.2020.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-978/2019, od 23. rujna 2019.
Ne bis in idem
Četvrtak, 23.01.2020.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-1394/18, od 31. srpnja 2018.)
Vještačenje radi procjene vrijednosti pokretnina
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 578/2019-6, od 24. rujna 2019.
Prijedlog za ponavljanje postupka
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2800/2019-2, od 9. srpnja 2019.
Proturječnost razloga o odlučnim činjenicama
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2679/2019-3, od 15. listopada 2019.
Preinaka tužbe
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 788/2019-2, od 30. svibnja 2019.
Bitna povreda odredaba parničnog postupka
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2231/2019-7, od 23. listopada 2019.
Pravo na poštivanje doma
Četvrtak, 23.01.2020.
Županijski sud, 35 Gž Ovr-1081/2019-2, od 16. prosinca 2019.
Uzajamna pomoć kod naplate potraživanja
Četvrtak, 23.01.2020.
Županijski sud, 35 Gž Ovr-915/2019-2, 19. studenoga 2019.
Prijedlog za proglašenje ovrhe nedopuštenom
Četvrtak, 23.01.2020.
Županijski sud, 10 Gž Ovr-526/2019-2., od 19. prosinca 2019.
Arhiviranje ovršnog spisa i tijek zastarnog roka
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1919/2019-2, od 8. svibnja 2019.
Prekovremeni rad
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3958/2019-2, od 9. listopada 2019.
Zahtjev za zaštitu prava radnika
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2748/2019-2, od 28. kolovoza 2019.
Odlučivanje o dopuštenosti otkaza ugovora o radu
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3727/2019-2, od 9. listopada 2019.
Vjerodostojnost svjedodžbe i izvanredni otkaz
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2864/2019-2, od 9. srpnja 2019.
Poslovno uvjetovani otkaz
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1924/2019-2, 28. kolovoza 2019.)
Izvanredni otkaz – savjetovanje s radničkim vijećem
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3512/2019-2, od 10. rujna 2019.