Sudska praksa

Poslovno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1022/2020-2, od 20. listopada 2020.
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1202/2020-2, od 15. prosinca 2020.
Sporazum o prestanku ugovora o radu
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 908/2020-3, od 9. veljače 2021.
Uzdržavanje punoljetnog djeteta
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž Ob-772/2021-2, od 27. srpnja 2021.
Nedopuštenost ovrhe
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Šibeniku, Gž-1010/2020-2, od 7. rujna 2021
Načelo povjerenja
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-323/2021-2, od 1. srpnja 2021.
Brisovna tužba
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž Zk-364/2021-4, od 21. srpnja 2021.
Stjecanje vlasništva za korist udruga
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, ev-x 313/2015-2, od 01. lipnja 2021
Osnov za stjecanje vlasništva
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2055/2021-2, od 20. srpnja 2021
Pošteni posjed nekretnine
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2362/2021-2, od 12. kolovoza 2021.
Nerazvrstane ceste
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Dubrovniku, Gž-637/2021-2, od 14. srpnja 2021.
Uređenje stana bez suglasnosti suvlasnika
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž-1717/2019-2, od 24. svibnja 2021
Pravni nedostaci na stvari
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Bjelovaru, Gž-5512021-2, od 16. lipnja 2021.
Nepoštene ugovorne odredbe
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-301/2021-2, od 25. lipnja 2021
Naknada štete
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Šibeniku, Gž-485/2021-2, od 7. srpnja 2021
Odgovornost za štetu zbog propuštenih radnji
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Osijeku, Gž-1128/2021-2, od 16. rujna 2021.
Vještačenje
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-814/2021-2, od 11. lipnja 2021.
Dokazivanje u radnom sporu
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1400/2021-2, od 6. srpnja 2021.
Pravo na pošteno suđenje
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-394/2021-2, od 5. srpnja 2021.
Oslobođenje obveze plaćanja zatezne kamate
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-646/2021-2, od 6. svibnja 2021.
Nedopuštenost pljenidbe
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-465/2021-5, od 12. svibnja 2021.
Primjena povoljnijeg prava
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1484/2021-2, od 7. srpnja 2021.
Ugovor o radu na određeno vrijeme
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1000/2021-2, od 19. svibnja 2021.
Sudski raskid ugovora o radu
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-729/2021-2, od 10. lipnja 2021.
Osobno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-652/2021-2, od 21. lipnja 2021.
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1334/2021-2, od 9. srpnja 2021.
Utvrđivanje dopuštenosti otkaza
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1182/2021-2, od 17. lipnja 2021.
Povrat imovine
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž Zk-403/2020-2, od 2. lipnja 2021.
Stjecanje prava vlasništva nasljeđivanjem
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-304/2021-2, od 10. lipnja 2021.
Stjecanje vlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1893/2021-2, od 14. lipnja 2021.
Zahtjev za predaju u posjed nekretnine
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Dubrovniku, Gž-351/2021-2, od 9. lipnja 2021.
Smetanje posjeda
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Puli, Gž-734/2021-2, od 15. lipnja 2021.
Fiducijarno osiguranje
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1711/2021-2, od 17. svibnja 2021.
Pravo vlasništva nekretnine
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž Zk-284/2021-2, od 7. srpnja 2021.
Odgovornost za štetu
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-539/2021-2, od 9. srpnja 2021.
Ugovor o najmu stana
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-353/2021-2, od 24. lipnja 2021.
Kamate na kamate
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1949/2021-2, od 13. srpnja 2021.
Restitucijski zahtjev - zastara
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-2205/2021-2, od 28. lipnja 2021.
Ništetnost ugovora o kreditu
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Varaždinu, 24 Gž-276/2021-2, od 13. srpnja 2021.
Pobijanje dužnikovih pravnih radnji
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, 33 Gž-1630/2021-2, od 10. svibnja 2021.
Predaja u suposjed
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zadru, Gž-298/2021-2, od 20. svibnja 2021.
Ugovor o darovanju
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Vrhovni sud RH, Rev-x 1132/2015-8, od 07. srpnja 2021.
Rok za ispunjenje obveze
Ponedjeljak, 13.09.2021.
Županijski sud u Zagrebu, 40 Gž-2324/2021-2, od 7. srpnja 2021.
Radni spor – izvođenje dokaza
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Zagrebu, 6 Gž-1872/2021-2, od 8. lipnja 2021.
Procesna sukcesija
Utorak, 20.07.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 104/2021-2, od 3. veljače 2021.
Cesija i postavljanje tužbenog zahtjeva
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Dubrovniku, 5 Gž-252/2021-2, od 12. svibnja 2021.
Izvanredni otkaz
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-74/2021-3, od 15. travnja 2021.
Otkaz ugovora o radu
Utorak, 20.07.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1176/2020-2, od 8. prosinca 2020.
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Utorak, 20.07.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 903/2020-2, od 8. prosinca 2020.
Izostanak sa radnog mjesta
Utorak, 20.07.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1008/2021-2, od 1. lipnja 2021.