Sudska praksa

Obveza savjetovanja s radničkim vijećem
Petak, 10.12.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-608/2021-3, od 9. rujna 2021.
Dostava odluke o otkazu
Petak, 10.12.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-1962/2021-2, od 8. rujna 2021.
Isplata otpremnine
Petak, 10.12.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž R-406/2021-3, od 4. listopada 2021.
Uzdržavanje djeteta
Petak, 10.12.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž Ob-1088/2021-2, od 18. listopada 2021.
Bračna stečevina
Petak, 10.12.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž Ob-392/2021-2, od 14. listopada 2021.
Pravo na otkup stana - bračna stečevina
Petak, 10.12.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž Ob-349/2021-2, od 30. rujna 2021.
Pravni položaj posjednika
Petak, 10.12.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-915/2020-2, od 25. listopada 2021.
Stjecanje prava vlasništva
Petak, 10.12.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-486/2021-2, od 27. listopada 2021
Zemljišnoknjižni upis
Petak, 10.12.2021.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž Zk-632/2021-2, od 27. listopada 2021.
Naknada štete
Petak, 10.12.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž-1004/2021-2, od 15. rujna 2021.
Ugovor o najmu stana
Petak, 10.12.2021.
Županijski sud u Zagrebu, 33 Gž-2177/2021-2, od 11. listopada 2021.
Usluga odvoza komunalnog otpada
Petak, 10.12.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-1467/2021-2, od 27. listopada 2021.
Simulirani pravni posao
Petak, 10.12.2021.
Županijski sud u Osijeku, Gž-2296/2021-2, od 28. listopada 2021.
Zahtjev za naknadu troškova premještaja vozila
Petak, 10.12.2021.
Županijski sud u Velikoj Gorici, Gž-399/2021-2, od 4. studenoga 2021.
Ovrha na pokretninama
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž-2769/2020-2,od 29. listopada 2020.
Ovršni postupak - zastara
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž-836/2020-2,od 11. ožujka 2020.
Pristanak založnog prava
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž Zk-572/2021-2, od 21. listopada 2021.
Mjenica - rokovi zastare
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1843/2019-2, od 16. veljače 2021.
Zahtjev za vraćanje neosnovano primljenog
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž-1164/2020-2, od 6. listopada 2021.
Obveze poslodavca iz radnog odnosa
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-668/2020-3,od 1. rujna 2021.
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-674/2021-2, od 22. rujna 2021.
Probni rad
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 861/2020-2, od 9. ožujka 2021.
Pisano upozorenje prije otkaza ugovora o radu
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-167/2021-3, od 9. rujna 2021.
Diskriminacija u radnom odnosu
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž R-406/2021-3, od 29. rujna 2021.
Pravo na posjed
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž-1542/2021-3, od 8. rujna 2021.
Hipotekarna tužba
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Vukovaru, Gž-761/2019-3,od 18. listopada 2021.
Razvrgnuće suvlasničke zajednice
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Šibeniku, Gž-610/2021-2,od 05. listopada 2021.
Uznemiravanje prava vlasništva
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Osijeku, Gž-2257/2021-2,od 07. listopada 2021.
Stjecanje vlasništva na idealnom dijelu
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-838/2021-2,od 09. rujna 2021.
Stjecanje vlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-1071/2020-2,od 8. rujna 2021
Zajednička pričuva - zastara
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-569/2021-2,od 7. rujna 2021
Prekoračenja međe građenjem
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž-1567/2021-3,od 13. rujna 2021
Nekretnina kao bračna stečevina
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž Ob-612/2020-2,od 17. rujna 2021
Stjecanje prava vlasništva nekretnine
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Osijeku, Gž-440/2021-2,od 23. rujna 2021
Pravni učinak kupoprodajnog ugovora
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-459/2021-2,od 14. lipnja 2021.
Ugovor o kreditu - zaštita potrošača
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž-1960/2020-2,od 22. rujna 2021
Raskid ugovora o darovanju
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž-4408/2020-4,od 22. rujna 2021
Ništetnost ugovora o doživotnom uzdržavanju
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Rijeci, Gž-1384/2019,od 22. rujna 2021
Šteta na vozilu zbog naleta divljači
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-1318/2021-2,od 05. listopada 2021
Ugovor o kupoprodaji nekretnine
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-823/2021-2, od 7. listopada 2021
Naknada izvanugovorne štete
Ponedjeljak, 15.11.2021.
Županijski sud u Varaždinu, Gž-321/2021-2, od 20. listopada 2021.
Pravo na dom
Srijeda, 10.11.2021.
Županijski sud u Zagrebu, Gž-1518/2021-2, od 5. listopada 2021.
Povlačenje tužbe
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž-58/2021-2, od 10. lipnja 2021
Radni spor - dostava pismena
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Gž 16/2020-3, od 23. prosinca 2020
Pobijanje odluke o otkazu
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1235/2020-2, od 13. siječnja 2021.
Primjena za radnika najpovoljnijeg prava
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 21/2021-2, od 13. siječnja 2021.
Ugovor o radu na određeno vrijeme
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 267/2020-3, od 3. veljače 2021
Mobing
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž R-585/2021-2, od 19. kolovoza 2021.
Poslovno uvjetovani otkaz
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1230/2020-2, od 12. siječnja 2021.
Raspored na drugo mjesto rada
Ponedjeljak, 11.10.2021.
Županijski sud u Splitu, Gž R-590/2021-2, od 22. srpnja 2021