Sudska praksa

Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2343/2019-2, od 18. rujna 2019.
Menadžerski ugovor
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3714/2019-2, od 18. rujna 2019.
Građenje na tuđem zemljištu
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 804/2018-2, od 16. srpnja 2019.
Nekretnine u vlasništvu RH
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2297/2019-2, od 17. srpnja 2019.
Status zaštićenog najmoprimca
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3221/2019-2, od 5. studenoga 2019.
Naknada štete zbog izgubljene koristi
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev-x 853/2015-2, od 3. rujna 2019.
Isplata s osnova prijenosa poslovnih udjela – zastara
Četvrtak, 23.01.2020.
Županijski sud, Gž-3125/2018-2, od 9. listopada 2019.
Odgovornost za štetu
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1907/2019-2, od 7. svibnja 2019.
Početak tijeka zastarnog roka
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2512/2019-2, od 9. srpnja 2019.
Odgovornost za štetu od opasne stvari
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2530/2019-2, od 2. srpnja 2019.
Pravo na regres
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2432/2019-2, od 11. lipnja 2019.
Naknada štete za duševnu bol
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 301/2019-2, od 17. rujna 2019.
Oduzimanje imovinske koristi
Četvrtak, 23.01.2020.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-322/2019, od 13. lipnja 2019.
Ublažavanje kazne
Četvrtak, 23.01.2020.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Jž-1319/2019, od 13. lipnja 2019.
Prekršajna odgovornost
Četvrtak, 23.01.2020.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, FPž-281/2019, od 13. ožujka 2019.
Predaja financijskih izvještaja
Četvrtak, 23.01.2020.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Fpž-122/2019, od 3. travnja 2019.
Iseljenje ovršenika
Četvrtak, 23.01.2020.
Županijski sud, Gž Ovr-107/2019-6, od 9. srpnja 2019.
Troškovi postupka
Četvrtak, 23.01.2020.
Županijski sud, Gž Ovr-717/2019-2, od 3. rujna 2019.
Pobijanje rješenja o ovrsi
Četvrtak, 23.01.2020.
Županijski sud, Gž-1885/2019-2, od 25. rujna 2019.
Valjanost punomoći za zastupanje
Četvrtak, 23.01.2020.
Županijski sud, Gž Ovr-532/2018-2, od 8. studenog 2018.
Prorogacijska klauzula u potrošačkim ugovorima
Četvrtak, 23.01.2020.
Županijski sud, 31 Gž-425/2018-2, od 14. veljače 2018.
Nepoštene odredbe potrošačkog ugovora
Četvrtak, 23.01.2020.
Županijski sud, Gž Ovr-393/2018-2, od 4. svibnja 2018.
Probni rad
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 2355/2019-2, od 4. lipnja 2019.
Otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 387/2018-2, od 13. veljače 2019.
Poslovno uvjetovani otkaz
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 860/2019-2, od 16. srpnja 2019.
Izvanredni otkaz
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revr 758/2018-2, od 20. prosinca 2018.
Postupak stečaja potrošača
Četvrtak, 23.01.2020.
Županijski sud, Gž-378/2019-2, od 6. ožujka 2019.
Rješenje o predstečajnoj nagodbi
Četvrtak, 23.01.2020.
Županijski sud, Gž Ovr-418/2018-2, od 17. travnja 2018.
Prijava u postupku predstečajne nagodbe
Četvrtak, 23.01.2020.
Županijski sud, Gž-608/2018-2, od 5. ožujka 2018.
Uporaba tuđeg zemljišta
Četvrtak, 23.01.2020.
Županijski sud, Gž-1883/2018-2, od 17. listopada 2019.
Zastara tražbine za oduzeto zemljište
Četvrtak, 23.01.2020.
Županijski sud, Gž-374/2016-3, od 05. studenog 2019.
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću
Četvrtak, 23.01.2020.
Županijski sud, Gž-273/2019, od 19. rujna 2019.
Osiguranje novčane tražbine na ime poreznog duga
Četvrtak, 23.01.2020.
Županijski sud, Gž-4874/2018, od 12. studenog 2019.
Predugovor
Četvrtak, 23.01.2020.
Županijski sud, Gž-655/2019-2, od 19. rujna 2019.
Povreda prava na žig
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Revt 17/17-2, od 21. veljače 2017.
Naknade štete - troškovi liječenja ozljeda
Četvrtak, 23.01.2020.
Županijski sud, 13 Gž-1066/2019-2, od 29. kolovoza 2019.
Odgovornost za materijalne nedostatke
Četvrtak, 23.01.2020.
Županijski sud, 12 Gž-2031/17-2, od 18. listopada 2018.
Metoda obračuna zatezne kamate
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 78/2019-2, 30. siječnja 2019.
Zahtjev za naknadu štete
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 1986/2019-2, 21. svibnja 2019.
Ugovorna kazna
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 3542/2018-2, od 8. siječnja 2019.
Novčana naknada zbog smrti prednika
Četvrtak, 23.01.2020.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 894/2019-2, od 6. ožujka 2019.
Utvrđenje prava vlasništva – pasivna legitimacija
Petak, 15.11.2019.
Županijski sud, Gž-3176/2018-2, od 24.rujna 2019.
Teret dokaza
Petak, 15.11.2019.
Županijski sud, Gž-1805/2019-2, od 12. rujna 2019.
Priznanje strane sudske odluke
Petak, 15.11.2019.
Županijski sud, Gž-115/2017, od 17. travnja 2019.
Ispravak tužbe
Petak, 15.11.2019.
Županijski sud, Gž-244/2019-2, od 17. svibnja 2019.
Dostava pismena tužitelju
Petak, 15.11.2019.
Županijski sud, Gž-419/2019-2, 24. srpnja 2019.
Pomaganje strancima u prelasku preko granice
Petak, 15.11.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Jž-1814/2018, od 22. svibnja 2019.
Prekoračenje optužnog prijedloga
Petak, 15.11.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Pž-1473/2019, od 26. travnja 2019.
Nadležnost prekršajnog suda
Petak, 15.11.2019.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Gž-842/2019, od 13. lipnja 2019.
Tužba za proglašenje ovrhe nedopuštenom
Petak, 15.11.2019.
Županijski sud, Gž-205/2019-2, od 20. rujna 2019.