RRiF-ova trgovina

Naziv
Otkaz ugovora o radu - praktična pitanja 16.03.2021 Autor: I.P. Trajanje: 2 h 35 min 475,00 kn
Godišnji obračun poslovanja komunalnih društava 11.03.2021 Autor: I.P. Trajanje: 3 h 0 min 625,00 kn
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti 10.03.2021 Autor: I.P. Trajanje: 4 h 0 min 625,00 kn
Pravna i porezna pitanja članova društva, članova uprave, likvidatora i prokurista 04.03.2021 Autor: I.P. Trajanje: 2 h 30 min 500,00 kn
Novi Zakon o strancima 03.03.2021 Autor: M.H. Trajanje: 3 h 10 min 475,00 kn
Fiskalna odgovornost 08.02.2021 Autor: I.P. Trajanje: 3 h 20 min 575,00 kn
Obračun plaće i ostalih primitaka u 2021. godini 11.01.2021 Autor: M.H. Trajanje: 4 h 0 min 500,00 kn
Sažetak deviznog sustava RH 17.12.2020 Autor: I.P. Trajanje: 2 h 0 min 500,00 kn
Novi primitci izuzeti od ovrhe i novosti u ovrsi 09.12.2020 Autor: I.P. Trajanje: 1 h 45 min 400,00 kn
Specifičnosti poslovanja neprofitnih organizacija 13.11.2020 Autor: I.P. Trajanje: 2 h 40 min 475,00 kn
Obračun PDV-a na usluge 11.11.2020 Autor: I.P. Trajanje: 2 h 50 min 500,00 kn
Računovodstvo graditeljske djelatnosti 03.11.2020 Autor: I.P. Trajanje: 3 h 40 min 500,00 kn