RRiF-ova trgovina


Naziv
Računovodstvo proizvodnje 13.05.2022 Autori:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ
Trajanje: 2 h 30 min
99,54 EUR
749,98 KN
Zapošljavanje i rad stranaca u RH 29.03.2022 Trajanje: 3 h 10 min 82,95 EUR
624,99 KN
Troškovi na službenom putu i prilikom rada na terenu 29.03.2022 Trajanje: 3 h 30 min 82,95 EUR
624,99 KN
Transferne cijene u RH 28.03.2022 Trajanje: 2 h 17 min 132,73 EUR
1.000,05 KN
Novosti u PDV-u od 1. travnja 2022. i ostale aktualnosti 24.03.2022 Trajanje: 4 h 0 min 82,95 EUR
624,99 KN
Nove Posebne uzance u građenju 16.03.2022 Trajanje: 2 h 25 min 99,54 EUR
749,98 KN
Obračun ugovora o djelu, autorskih i umjetničkih naknada 15.03.2022 Trajanje: 2 h 55 min 76,32 EUR
575,03 KN
GFI i PD za mikro i male poduzetnike 09.03.2022 Trajanje: 4 h 0 min 82,95 EUR
624,99 KN
Sastavljanje godišnjih financijskih izvješća za početnike 25.02.2022 Trajanje: 5 h 53 min 139,36 EUR
1.050,01 KN
Dobrovoljna prijava inozemnih dohodaka 25.02.2022 Trajanje: 2 h 35 min 76,32 EUR
575,03 KN
Ulaganje u kriptovalute poduzetnika i fizičkih osoba 21.02.2022 Trajanje: 2 h 40 min 76,32 EUR
575,03 KN
Godišnji obračun poslovanja komunalnih društava 17.02.2022 Trajanje: 2 h 0 min 82,95 EUR
624,99 KN
Godišnji obračun u graditeljskoj djelatnosti 16.02.2022 Trajanje: 3 h 7 min 82,95 EUR
624,99 KN
Godišnji obračun poslovanja obrtnika 02.02.2022 Trajanje: 4 h 20 min 82,95 EUR
624,99 KN
Ovrha na plaći i kompenzacije plaće 02.02.2022 Trajanje: 1 h 57 min 73,00 EUR
550,02 KN
Devizni sustav RH i obveza izvješćivanja HNB-a 01.02.2022 Trajanje: 1 h 30 min 66,36 EUR
499,99 KN
Proračunske osobe - financijski izvještaji za 2021. godinu 14.01.2022 Trajanje: 2 h 10 min 76,32 EUR
575,03 KN
Prijava dohodaka ostvarenih iz inozemstva na obrascu INO-DOH 14.01.2022 Trajanje: 3 h 5 min 76,32 EUR
575,03 KN
Posebnosti paušalnog oporezivanja i sastavljanje godišnjih izvješća 11.01.2022 Trajanje: 3 h 20 min 76,32 EUR
575,03 KN
Računovodstveno i porezno motrište nematerijalne imovine 08.11.2021 Trajanje: 3 h 11 min 63,04 EUR
474,97 KN
Računovodstvo dugotrajne materijalne i financijske imovine 13.10.2021 Trajanje: 3 h 10 min 76,32 EUR
575,03 KN
Posebni postupci oporezivanja u e-trgovini 06.09.2021 Trajanje: 3 h 7 min 59,73 EUR
450,04 KN
Računovodstvo lizinga 16.06.2021 Trajanje: 2 h 4 min 63,04 EUR
474,97 KN