Seminari i webinari


Naziv
Godišnji obračun plaće i prigodne nagrade za 2023. godinu 16.11.2023 Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Trajanje: 2 h 2 min
87,50 EUR
659,27 KN
Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva 15.11.2023 Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 2 h 7 min
87,50 EUR
659,27 KN
Naknade za vrijeme bolovanja i rodiljnih dopusta 06.11.2023 Autori:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje: 2 h 43 min
100,00 EUR
753,45 KN
Računovodstvo proizvodnje 11.10.2023 Autori:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Trajanje: 3 h 0 min
100,00 EUR
753,45 KN
Računovodstvene i porezne aktualnosti u graditeljstvu 06.10.2023 Autori:
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje: 3 h 10 min
100,00 EUR
753,45 KN
Porezni praktikum 03.10.2023 Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Trajanje: 3 h 30 min
100,00 EUR
753,45 KN
Aktualnosti u oporezivanju i primjeni PDV-a - dvodnevni seminar/webinar 28.09.2023 Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 7 h 0 min
200,00 EUR
1.506,90 KN
Zapošljavanje i rad stranaca u RH 21.09.2023 Autori:
Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje: 4 h 40 min
100,00 EUR
753,45 KN
Računovodstvo osobnih automobila i drugih vozila 18.09.2023 Autori:
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje: 3 h 5 min
100,00 EUR
753,45 KN
Aktualnosti vezane za isplatne liste 18.09.2023 Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dražen OPALIĆ , mag. oec.
Trajanje: 3 h 55 min
100,00 EUR
753,45 KN
Računovodstvo dugotrajne materijalne i financijske imovine 07.09.2023 Autori:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 3 h 10 min
100,00 EUR
753,45 KN
Nove isplatne liste, naknade za neiskorišteni GO i otpremine 10.07.2023 Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 2 h 30 min
87,50 EUR
659,27 KN
Rad nedjeljom - zakonske novosti i ograničenja 16.06.2023 Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Trajanje: 2 h 15 min
100,00 EUR
753,45 KN
Najmovi nekretnina - računovodstveno i porezno motrište 15.06.2023 Autori:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Trajanje: 3 h 5 min
100,00 EUR
753,45 KN
Obračun plaće, naknade plaće i ostalih primitaka 13.06.2023 Autori:
Anja BOŽINA, dipl. oec.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Trajanje: 4 h 0 min
100,00 EUR
753,45 KN
Računovodstveni i porezni položaj nekretnina 06.06.2023 Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Trajanje: 3 h 10 min
100,00 EUR
753,45 KN
Primitci sportaša i poslovanje sportskih klubova 24.05.2023 Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 3 h 50 min
100,00 EUR
753,45 KN
Nove isplatne liste te način utvrđivanja plaće i naknade plaće 23.05.2023 Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 3 h 35 min
100,00 EUR
753,45 KN
Troškovi u poslovnoj praksi 22.05.2023 Autori:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Trajanje: 2 h 25 min
100,00 EUR
753,45 KN
Godišnji odmori - praktična pitanja 15.05.2023 Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje: 2 h 17 min
100,00 EUR
753,45 KN
Aktualnosti u primjeni PDV-a kod isporuka usluga 03.05.2023 Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Trajanje: 3 h 20 min
100,00 EUR
753,45 KN
Računovodstvo proizvodnje 18.04.2023 Autori:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Trajanje: 2 h 50 min
100,00 EUR
753,45 KN
Posebnosti u graditeljskoj djelatnosti i građevinskim uslugama 04.04.2023 Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje: 3 h 0 min
100,00 EUR
753,45 KN
Neoporezivi primitci 29.03.2023 Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Trajanje: 3 h 5 min
100,00 EUR
753,45 KN
Računovodstvo automobila i drugih vozila te korištenje službenih vozila u privatne svrhe 22.03.2023 Autori:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Trajanje: 3 h 0 min
100,00 EUR
753,45 KN