Seminari i Webinari


Računovodstveni i porezni položaj nekretnina

4. listopada 2022. webinar "Računovodstveni i porezni položaj nekretnina"

Mjesto Vrijeme održavanja
web4. listopada 2022. (utorak) u 10:00 sati



Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka

11. listopada 2022. webinar "Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka"

Mjesto Vrijeme održavanja
web11. listopada 2022. (utorak) u 10:00 sati



Analitički postupci u planiranju, dokaznim postupcima i na kraju revizije-bodovi za revizore

12. listopada 2022. webinar "Analitički postupci u planiranju revizije, dokaznim postupcima i na kraju revizije u skladu s MrevS 315 i 520 - bodovi ZA REVIZORE

Mjesto Vrijeme održavanja
web12. listopada 2022. (srijeda) u 9:30 sati



Računovodstvo proizvodnje

13. listopada 2022. webinar "Računovodstvo proizvodnje"

Mjesto Vrijeme održavanja
web13. listopada 2022. (četvrtak) u 10:00 sati



Aktualnosti u primjeni PDV-a kod isporuka usluga

25. listopada 2022. webinar "Aktualnosti u primjeni PDV-a kod isporuka usluga"

Mjesto Vrijeme održavanja
web25. listopada 2022. (utorak) u 10:00 sati



Testiranje procjene umanjenja vrijednosti dugotrajne mat.imovine - bodovi za revizore

26. listopada 2022. webinar "Testiranje procjene umanjenja vrijednosti dugotrajne materijalne imovine u kontekstu MRS 36 i MrevS 540 (izmijenjen)" - bodovi ZA REVIZORE

Mjesto Vrijeme održavanja
web26. listopada 2022. (srijeda) u 9:30 sati



Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma - bodovi za revizore

7. studenog 2022. webinar "Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma s primjerima iz prakse za računovođe i revizorska društva" bodovi ZA REVIZORE

Mjesto Vrijeme održavanja
web7. studenog 2022. (ponedjeljak) u 9,30 sati



Trodnevni webinar "Praktikum obračuna plaće"

8.,9. i 10. studenoga 2022. trodnevni webinar "Praktikum obračuna plaće"

Mjesto Vrijeme održavanja
web8., 9 .i 10. studenoga 2022. (utorak, srijeda i četvrtak) u 10:00 sati



Porezne i računovodstvene aktualnosti i priprema za godišnji obračun

Od 22. studenoga do 8. prosinca 2022. seminari u sedam gradova i webinar "Porezne i računovodstvene aktualnosti i priprema za godišnji obračun za 2022. godinu"

Mjesto Vrijeme održavanja
OSIJEK, Hotel Osijek, Šamačka 422. studenoga 2022. (utorak)
ZAGREB, Hotel Sheraton, Kneza Borne 223. studenoga 2022. (srijeda)
VARAŽDIN, Hotel Turist, Al. kralja Zvonimira 124. studenoga 2022. (četvrtak)
SPLIT, Hotel Atrium, Domovinskog rata 49 a29. studenoga 2022. (utorak)
ZADAR, Hotel Kolovare, Bože Peričića 1430. studenoga 2022. (srijeda)
OPATIJA, Hotel Ambasador, Feliksa Peršića 55. prosinca 2022. (ponedjeljak)
POREČ, Hotel Valamar Dijamant, Brulo 16. prosinca 2022. (utorak)
web8. prosinca 2022. (četvrtak)