Seminari i Webinari


Računovodstveni i porezni položaj nekretnina

6. lipnja 2023. webinar "Računovodstveni i porezni položaj nekretnina"

Mjesto Vrijeme održavanja
web6. lipnja 2023. (utorak) u 9:30 sati
 Obračun plaće, naknade plaće i ostalih primitaka

13. lipnja 2023. webinar "Obračun plaće, naknade plaće i ostalih primitaka te ostale aktualnosti"

Mjesto Vrijeme održavanja
web13. lipnja 2023. (utorak) u 9:30 sati
 Najmovi nekretnina - računovodstveno i porezno motrište

14. lipnja 2023. webinar "Najmovi nekretnina - računovodstveno i porezno motrište"

Mjesto Vrijeme održavanja
web14. lipnja 2023. (srijeda) u 9:30 sati
 Rad nedjeljom - zakonske novosti i ograničenja

15. lipnja 2023. webinar "Rad nedjeljom - zakonske novosti i ograničenja"

Mjesto Vrijeme održavanja
web15. lipnja 2023. (četvrtak) u 9:30 sati