Webinari

Građenje i građevinske usluge u poreznom i računovodstvenom sustavu

22. rujna 2021. webinar "Građenje i građevinske usluge u poreznom i računovodstvenom sustavu"

Mjesto Vrijeme održavanja
web22. rujna 2021. (srijeda) u 10:00 satiVolontiranje, ugovor o djelu

23. rujna 2021. webinar "Volontiranje, ugovor o djelu i drugi oblici rada bez zasnivanja radnog odnosa"

Mjesto Vrijeme održavanja
web23. rujna 2021. (četvrtak) u 10:00 satiRačunovodstveni i porezni položaj nekretnina

28. rujna 2021. webinar "Računovodstveni i porezni položaj nekretnina"

Mjesto Vrijeme održavanja
web28. rujna 2021. (utorak) u 10:00 satiPosebnosti kod iskazivanja javnih davanja u obrascu JOPPD

30. rujna 2021. webinar "Posebnosti kod iskazivanja javnih davanja u obrascu JOPPD"

Mjesto Vrijeme održavanja
web30. rujna 2021. (četvrtak) u 10:00 satiSastavljanje prve prijave u posebnom postupku OSS

6. listopada 2021. webinar "Sastavljanje prve prijave u posebnom postupku OSS"

Mjesto Vrijeme održavanja
web6. listopada 2020. (srijeda) u 10:00 satiDvodnevni webinar Aktualnosti u oporezivanju i primjeni PDV-a

7. i 8. listopada 2021. webinar "Aktualnosti u oporezivanju i primjeni PDV-a"

Mjesto Vrijeme održavanja
web7. i 8. listopada 2021. (četvrtak i petak) s početkom u 9:30 satiRad umirovljenika

12. listopada 2021. webinar "Rad umirovljenika"

Mjesto Vrijeme održavanja
web12. listopada 2021. (utorak) u 10:00 satiRačunovodstvo dugotrajne materijalne i financijske imovine

13. listopada 2021. webinar "Računovodstvo dugotrajne materijalne i financijske imovine"

Mjesto Vrijeme održavanja
web13. listopada 2021. (srijeda) u 10:00 sati