Zabilježba ovrhe


Predmet: Do primjene odredbe čl. 79. st. 2. i 4. Ovršnog zakona dolazi samo u slučajevima kada ovrhovoditelj traži ovrhu na nekretnini za koju ne zna da zemljišno-knjižno stanje nije identično stvarnom, dakle izvanknjižnom stanju, pa se stoga može pozivati na povjerenje u zemljišne knjige, dakle postupa u dobroj vjeri.

Broj presude: Rev 3103/2016-2, od 15. srpnja 2021., od 13.06.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U konkretnom slučaju nakon provedenog postupka prvostupanjski sud je usvojio zahtjev tužitelja za proglašenjem ovrhe nedopuštenom uz zaključak da je tuženica 2 stekla pravo vlasništva predmetne nekretnine pod raskidnim uvjetom koji se ostvario a o čemu je tuženik 1 imao saznanja pa ga ne štiti načelo povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga Drugostupanjski sud preinačava prvostupanjsku presudu i odbija zahtjev tužitelja za proglašenjem ovrhe nedopuštenom uz zaključak da dopustivost ovrhe ne ovisi od toga da li je u vrijeme pokretanja ovršnog postupka ovrhovoditelj znao da se je ostvario raskidni uvjet iz ugovora o kupoprodaji tj da se načelo povjerenja u istinitost zemljišnih knjiga odnosi na stjecatelje stvarnih prava a ne i na ovrhovoditelja koji je zabilježbom ovrhe stekao pravo na namirenje temeljem čl 84 Ovršnog zakona Narodne novine broj 112 12 25 13 i 93 14 dalje OZ 12 Navedeno shvaćanje drugostupanjskog suda nepodudarno je shvaćanju ovog suda izraženom u odluci poslovni broj Rev 870 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu