Zabilježba spora nije zapreka za upis promjene na nekretnini


Predmet: Upisana zabilježba spora nema utjecaja na provedbu prijavnog lista u zemljišnoj knjizi ako se tim prijavnim listom evidentiraju, brišu ili mijenjaju podatci o zgradama i drugim građevinama i evidentira stvarni položaj pojedinačnih već evidentiranih građevina.

Broj presude: Gž Zk-3617/2022-2, od 14. ožujka 2023. , od 26.06.2023

Sud: Županijski sud u Varaždinu

Osnovano žalitelj ukazuje na pogrešnu primjenu odredbe čl 116 Zakon o zemljišnim knjigama Narodne novine br 63 19 i 128 22 kojom je propisano da je za odlučivanje o prijedlogu za upis mjerodavno stanje u trenutku kad je taj prijedlog stigao zemljišnoknjižnom sudu što je bilo 6 veljače 2020 a prijedlog R H za upis njezinog prava vlasništva temeljem presude Trgovačkog suda u Zagrebu posl br P 15 od 13 ožujka 2020 zaprimljen je 21 prosinca 2021 radi ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu