Zabilježba tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji


Predmet: U situaciji kada je protustranka ovlaštena zahtijevati upis određene vrste zabilježbe koja se ne upisuje po službenoj dužnosti nego na zahtjev stranke iz postupka povodom tužbe za pobijanje dužnikove pravne radnje, u čiju korist zabilježba ostvaruje pravne učinke, tada je ta osoba ovlaštena disponirati s pravom koje je upisano u njezinu korist na način (i) da ga se odrekne.

Broj presude: Gž Zk-215/2022-3, od 25. siječnja 2023., od 13.04.2023

Sud: Županijski sud u Varaždinu

Iz stanja u spisu proizlazi da su predlagateljice podnijele prijedlog za brisanje zabilježbe tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji koja je upisana u korist protustranke V Z rješenjem broj Z 15 na temelju tužbe podnesene OGS u Z 2015 navodeći da je 2016 donesena presuda OGS broj P 2015 koja je postala pravomoćna i kojom je usvojen zahtjev protustranke te da su stranke nakon donošenja sudske odluke postigle nagodbu radi čega je protustranka 29 ožujka 2021 izdala predlagateljicama Brisovno očitovanje ovjereno kod javnog bilježnika M G u Z pod brojem OV 2021 2021 Uz prijedlog predlagateljice su priložile navedeno Brisovno očitovanje Prema odredbi čl 92 st 3 ZZK a zabilježba tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji izbrisat će se na prijedlog ako ta tužba bude pravomoćno odbijena ili odbačena a prema st 4 na zabilježbu tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 89 ZZK a o brisanju i obnavljanju zabilježbe spora Odredba čl 89 st 1 ZZK a propisuje da se zabilježba spora briše po službenoj dužnosti nakon isteka roka od deset godina od trenutka kad je bila dopuštena Iz navedene zakonske regulative proizlazi da se na prijedlog stranke zabilježba tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji može brisati samo kada je tužba radi koje je zabilježba ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu