RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zabrana obavljanja djelatnosti

Predmet: Kako se radi samo o jednom segmentu obustave djelatnosti okrivljenika, odnosno nije zabranjeno obavljanje djelatnosti u cijelosti, kao i s obzirom na dovoljno blisku povezanost u naravi i vremenu upravnog i prekršajnog postupka, ne radi se o težoj sankciji pa ista nema kazneni karakter.

Broj presude: Gž-621/2018, od 9. svibnja 2018.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Međutim, kako se u konkretnom slučaju radi samo o jednom segmentu obustave djelatnosti okrivljenika, odnosno nije im zabranjeno obavljanje djelatnosti u cijelosti, kao i s obzirom na dovoljno blisku povezanost u naravi i vremenu upravnog i prekršajnog postupka, te vodeći računa i kod izricanja sankcije da se u upravnom postupku, s obzirom da se radi o zabrani obavljanja djelatnosti samo na privremenom radilištu, ne radi o težoj sankciji pa ista nema kazneni karakter, a u prekršajnom postupku okrivljenicima su za navedeni prekršaj utvrđene novčane kazne ispod zakonom propisanih minimuma i to I-okr. u iznosu od 2.000,00 kn, te II-okr. u iznosu od 900,00 kn, pa je time ukupna sankcija upravnog i prekršajnog postupka razmjerna počinjenom djelu, to nije došlo do povrede načela ne bis in idem, budući su upravni i prekršajni postupak cjelovit odgovor na isto protupravno ponašanje počinitelja propisano odredbom članka 172. stavka 2. točke 4. i stavka 3. Zakona o mirovinskom osiguranju.“
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)