Zadužnica – stjecanje bez osnove


Predmet: Sud drugog stupnja nalazi da na strani tuženika nije bilo stjecanja bez osnove, jer je u trenutku aktiviranja sporne zadužnice postojalo dospjelo potraživanje tuženika koje je, prema usmenom sporazumu stranaka, bilo osigurano tom zadužnicom, slijedom čega se mora zaključiti da je za spornu naplatu postojala osnova.

Broj presude: Rev 2624/2019-2, od 13. studenoga 2019., od 15.06.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Suprotno tvrdnjama revidentice njezin zahtjev nije odbijen zbog toga što drugostupanjski sud prihvaća tvrdnju tuženika da je zbog apstraktnosti zadužnice istu mogao iskoristiti za osiguranje i naplatu bilo kojeg potraživanja prema tužiteljici već zbog toga što je pored apstraktnosti obveze iz zadužnice postojao sporazum stranaka da zadužnice koje su ostale u posjedu tuženika budu sredstvo osiguranja potraživanja iz ugovora o poslovnoj suradnji koji je među strankama nastavljen i nakon povrata zajma S obzirom na to da u činjeničnim utvrđenjima na kojima je sud drugog stupnja temeljio svoju odluku ovaj sud ne nalazi nikakvih protivnosti nelogičnosti ili nejasnoća u odnosu na dokaze ili zapisnike o provedenim dokazima iz revizijskih navoda kojima se iznosi vlastita ocjena izvedenih dokaza koja je suprotna ocjeni suda drugog stupnja ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu