Zahtjev za predaju u posjed nekretnine


Predmet: Ništavošću ugovora učinci koje je isti proizveo gube učinak ex tunc, te je svaka strana dužna vratiti ono što je primila temeljem istog, pa je tužitelj osoba koja nema pravnu osnovu za posjed predmetnih nekretnina, te istom nije nastala šteta koju zahtijeva, a tuženica kao sljednica prije uknjiženog vlasnika pok. J. D., je osoba koja posjeduje i koristi nekretninu kao pošteni, savjesni i isključivi samostalni posjednik iste.

Broj presude: Gž-351/2021-2, od 9. lipnja 2021., od 13.09.2021

Sud: Županijski sud u Dubrovniku

Analizom svih dokaza provedenih u postupku i ocjenom istih sukladno članku 8 Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 112 99 88 01 117 03 88 05 02 07 84 08 96 08 123 08 57 11 148 11 25 13 89 14 i 70 19 u daljnjem tekstu ZPP prvostupanjski sud je utvrdio slijedeće bitne činjenice da su tužitelj i prednik tuženice J D ujedno suprug tuženice 17 siječnja 1995 sklopili predmetni ugovor o humanitarnoj zamjeni kuća da tužitelju nikada nije predan posjed nekretnine u Dubrovniku koju je po predmetnom ugovoru trebao steći u vlasništvo i posjed da je tužitelj uknjižio svoje pravo vlasništva predmetne nekretnine u Dubrovniku da je tuženica osobno i putem prednika J D kontinuirano u posjedu predmetne nekretnine i nakon sklapanja ugovora o zamjeni nekretnina da predmetne nekretnine sada nose oznaku kat čest k o S i kat čest k o S te da je tužitelj uknjižen kao vlasnik istih temeljem predmetnog ugovora o zamjeni nekretnina ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu