Zahtjev za vraćanje neosnovano primljenog


Predmet: Pretpostavka za zahtijevanja vraćanja neosnovano primljenog je da ovršenik u ovršnom postupku upućen u parnicu povodom žalbe, a riječ je o parnici radi proglašenja ovrha nedopuštenom. Tužitelj u ovom postupku nije dokazao ni da bi bio upućen na parnicu ni da je takvu parnicu pokrenuo pa nije ovlašten u samostalnoj parnici postaviti takav zahtjev.

Broj presude: Gž-1164/2020-2, od 6. listopada 2021., od 15.11.2021

Sud: Županijski sud u Rijeci

Iz podnesaka i isprava koje su priložene u spisu se može zaključiti da je između stranaka u obrnutim stranačkim ulogama vođen parnični postupak dakle po tužbi tužitelja Z h d o o protiv Ž M kao tuženika međutim taj spis nije priklopljen pa njegov sadržaj ovom sudu nije poznat već je izdvojena protutužba povodom koje je formiran zaseban spis Protutužba je u smislu odredbe čl 189 Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 112 99 88 01 117 03 88 05 2 07 84 08 123 08 57 11 148 11 25 13 28 13 89 14 70 19 dalje ZPP samostalna služba te je sud ovlašten postupak po tužbi i protutužbi spojiti u smislu odredbe čl 313 st 1 ZPP a međutim ovlašten je i o protutužbi raspravljati odvojeno od postupka po tužbi kako je to odlučeno u ovom postupku S obzirom na odvojeno raspravljanje tužitelj je bio dužan prije svega činjenično obrazložiti osnovu i visinu zahtjeva za isplatu iznosa od 1 079 75 kn kako bi se o tom zahtjevu moglo raspravljati te je također bio dužan predložiti provođenje odgovarajućih dokaza kojima bi potkrijepio svoju tražbinu ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu