RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa

Predmet: Obzirom da se radi o novčanom potraživanju radnik nije trebao pobijati tu odluku u postupku kod poslodavca, kao procesnu pretpostavku za podnošenje tužbe, već je bio ovlašten bez provođenja tog postupka neposredno podnijeti tužbu sudu.

Broj presude: Rev 224/2019-4, od 27. veljače 2019.

Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Kada je u pitanju zastara potraživanja tužitelja, iz odredbe čl. 131. ZR Ustavni sud Republike Hrvatske u svojoj odluci U-III-6091/2016 od 20. prosinca 2018., kojom je ukinuo presudu ovog suda Revr-1862/12-4 od 14. rujna 2016., zauzeo je pravno shvaćanje, protivno shvaćanju ovog suda, da navedeno potraživanje tužitelja nije zastarjelo. Na temelju odredbe čl. 73. st. 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 99/99. i 29/02.) sud je dužan poštovati pravno stajalište Ustavnog suda Republike Hrvatske izraženog u odluci kojom se ukida akt sudbene vlasti kojim je utvrđena povreda ustavnog pravo podnositelja ustavne tužbe.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)