Zakon o dostavi sudskih pismena

Datum: 25.03.2024, Ponedjeljak
NN br. 36/2024

Zakonom se uređuju pravila dostave sudskih pismena u sudskim postupcima.

Do usklađenja Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 53/91. – 155/23.), Zakon o kaznenom postupku (Nar. nov., br. 152/08. – 80/22.), Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10. – 110/21.) i Prekršajnog zakona (Nar. nov., br. 107/07. – 114/22.) s odredbama ovoga Zakona, postupci dostave sudskih pismena provode se sukladno odredbama navedenih zakona.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2025., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise