Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

Datum: 04.10.2023, Srijeda
NN br. 114/2023

Izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Kaznenog zakona (Nar. nov., br. 125/11. – 114/22.). Promijenjene su granice visine dnevnog iznosa novčane kazne koja se utvrđuje uzimajući u obzir počiniteljeve prihode i imovinu te prosječne troškove nužne za uzdržavanje počinitelja i njegove obitelji. Sada dnevni iznos ne može biti manji od 5,00 € ni veći od 2.500,00 €.

Novost su, između ostaloga, moguće zatvorske kazne propisane za zastupnike u Hrvatskom saboru, Europskom parlamentu, zakonodavnom tijelu ili predstavničkom tijelu strane države ili međunarodne javne organizacije te vijećnike u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji zahtijevaju ili prime mito ili prihvate ponudu ili obećanje mita za sebe ili drugoga kako bi u zakonodavnom ili predstavničkom tijelu glasovao na određeni način.

Ovaj Zakon stupa na snagu 12. listopada 2024., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise