Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

Datum: 04.10.2023, Srijeda
NN br. 114/2023

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (Nar. nov., br. 115/16. – 151/22.). Jedna od bitnih novosti je reguliranje provedbe Mnogostranog sporazuma između nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija u vezi s aranžmanima izbjegavanja zajedničkog standarda izvješćivanja i netransparentnim offshore strukturama.

Ovaj Zakon stupa na snagu 12. listopada 2023. godine, osim čl. 1. koji stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise