Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

Datum: 25.03.2024, Ponedjeljak
NN br. 36/2024

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o arhivskom gradu i arhivima (Nar. nov., br. 61/18. – 114/22.). Zakonom su izmijenjene pojedine odredbe u vezi osnivanja arhiva, upravljanja arhivima te razvoja arhivske djelatnosti.

Ovaj Zakon stupa na snagu 2. travnja 2024., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise