Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskim konglomeratima

Datum: 12.05.2023, Petak
NN br. 51/2023

Zakonom su izmijenjene pojedine odredbe Zakona o financijskim konglomeratima (Nar. nov., br. 147/08. i 54/13.). Izmjene se u potpunosti odnose na usklađivanje zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Ovaj Zakon stupa na snagu 20. svibnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise