Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Datum: 24.03.2023, Petak
NN br. 33/2023

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13. – 98/19.) kojim se uvode neke promjene u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja. Promjene se odnose na nove osnove obveznoga zdravstvenog osiguranja, dopunu uvjeta za stjecanje statusa po nekim postojećim osnovama osiguranja i novine u dijelu koji se odnosi na prava s osnova privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad.

Detaljnije o tome može se pročitati u časopisu RRiF br. 5/23. u rubrici Radno i socijalno pravo.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. travnja 2023., osim čl. 9. ovog Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2024. Zakon se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise